eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > Other Resources > แจ้งส่งสินค้าล่าช้าในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน 2

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

แจ้งส่งสินค้าล่าช้าในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน 2

Dear Sir,

We regret to inform you that we are now experiencing the civil unrest in Bangkok,  andThailand post offices are closed from 20-23 May. Service will resume on 24 May. Because of this, the delivery of you shipping may be delayed by 4-5 days.

We appreciate your understanding and patience. We will keep tracking the information keep you informed with any information we have. You are also welcome to contact us at any time.

Sorry for the delay and thanks for your understanding,
Yours Sincerely,

 

เรียนผู้ซื้อ

ขณะ นี้เกิดสถานการณ์ไม่ปกติในเขตกรุงเทพมหานคร และไปรษณีย์ไทยได้ประกาศหยุดทำการในวันที่ 20 -23 พฤษภาคม และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 24พฤษภาคม ซึ่งอาจทำให้สินค้าส่งไปถึงท่านล่าช้ากว่าที่ควรเป็นประมาณ 4-5 วัน

เราต้องขอขอบคุณที่ท่านเข้าใจและอดทนรอ เราจะติดตามข้อมูลและแจ้งให้ท่านทราบ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา

ขออภัยในความล่าช้า และขอบคุณที่เข้าใจสถานการณ์

ขอแสดงความนับถือ