eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > Other Resources> แม่แบบจดหมาย

แม่แบบจดหมาย

  • ค้นหา

แม่แบบจดหมาย

แจ้งการส่งสินค้าและ tracking no หลังการขาย

แจ้งเรื่องส่งสินค้าล่าช้าจากเหตุน้ำท่วมในประเทศไทย

แจ้งผู้ซื้อเรื่องส่งสินค้าล่าช้าจากภาวะน้ำท่วม

แจ้งความล่าช้าจากการตรวจสอบพัสดุเข้่าประเทศสหรัฐอเมริกา

แจ้งส่งสินค้าล่าช้าในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน 2

แจ้งส่งสินค้าล่าช้าในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน 1

ขอ feedback จากผู้ซื้อ

แจ้งการส่งและขอ feedback

ตอบคำถามเมื่อลูกค้าขอส่วนลด

ตอบเรื่องระยะเวลาส่งสินค้า

ตอบคำถามเรื่องการชำระเงิน (แนะนำให้ใช้ PayPal)

แจ้งผู้ซื้อเรื่องส่งสินค้าล่าช้า (จากสภาำพอากาศ)

แจ้งเรื่องส่งสินค้า (2)

แจ้งเรื่องการส่งสินค้า (1)

แจ้งเตือนให้ผู้ซื้อให้ feedback

ขอที่อยู่ส่งสินค้า

แจ้งว่าได้รับสินค้าแล้ว

แจ้งเตือนให้ชำระเงิน

แจ้งว่าผู้ซื้อชนะการซื้อสินค้านั้น