eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > ผู้ขายรายใหม่ > ค่าธรรมเนียมสำหรับร้าน eBay Store

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

ค่าธรรมเนียมสำหรับร้าน eBay Store

ดูสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เปิดร้านอีเบย์สโตร์


ประเภทของร้าน BASIC PREMIUM ANCHOR
ค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับร้านอีเบย์สโตร์ (มีผล 5 พค)
ค่าธรรมเนียมแบบสมัครรายเดือน $24.95
/เดือน
$74.95
/เดือน
$349.95
/เดือน
ค่าธรรมเนียมแบบสมัครรายปี $19.95
/เดือน
$59.95
/เดือน
$299.95
/เดือน
ลงขายฟรีได้มากขึ้น,และเพิ่มสิทธิประโยชน์ (เริ่ม 1 พค.)
จำนวนสินค้าที่ลงขายได้โดยไม่ต้องเสีย
Insertion fee ในแต่ละเดือน
     
- Fixed Price 250 1,000 10,000
- Auction
(collectibles / Fashion **)
250 500 1,000
เครดิตสำหรับโปรโมทรายการสินค้า N/A N/A เริ่ม 1 กค 59


หมายเหตุ
จำนวนสูงสุดที่สามารถลงขายได้ ขึ้นอยู่กับ Selling Limits หรือจำนวนที่อีเบย์อนุญาตให้ผู้ขายแต่ละคนลงขายได้ ดังนั้นผู้ขายอาจจะไม่สามารถลงได้เต็มจำนวนที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น

การเปิดอีเบย์สโตร์ไม่ได้ทำให้ผู้ขายที่ติด Selling Limit ลงขายได้ในจำนวนที่มากขึ้น

กรณีที่ผู้ขายเลือกสมัครแบบรายปี แต่มีการยกเลิกก่อนครบกำหนด 1 ปี อาจมีค่าปรับเกิดขึน

ผู้ขายสามารถใช้ตารางคำนวนค่าใช้จ่าย ที่นี่ เพื่อคำนวณว่าคุณควรเปิดหน้าร้านอีเบย์สโตร์หรือไม่ และเปิดในระดับใด