eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > ผู้ขายรายใหม่ > คุณไม่สามารถขายอะไรได้บนอีเบย์

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

คุณไม่สามารถขายอะไรได้บนอีเบย์

สินค้าบางอย่างไม่สามารถค้าขายได้บนอีเบย์ เนื่องจากผิดกฏหมายของบางประเทศ สินค้าเหล่านี้จะมีความแตกต่างอย่างเล็กน้อยในแต่ละเว็บไซต์ กรุณาอย่าพยายามขายสินค้าเหล่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์เพราะบัญชีผู้ใช้อีเบย์ของคุณจะถูกระงับได้

เว็บไซต์รายการสินค้าหวงห้ามของอีเบย์:

โปรดทราบว่าผู้ขายจำเป็นต้องเคารพกฎหมายนำเข้าของประเทศผู้ซื้อและกฎหมายส่งออกของประเทศของคุณด้วย

สิ่งที่คุณสามารถกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงสินค้าขายที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย:

  • ศึกษากฎหมายส่งออกและนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกัน
  • ติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้อถ้าหากว่าสินค้าที่คุณได้ส่งไปเกิดปัญหาการจัดการกับภาษีศุลกากร

เว็บไซต์อ้างอิงที่มีประโยชน์คือเว็บไซต์ของUnited States Postal Service® จากเว็บไซต์นี้ คุณจะสามารถตรวจสอบว่าสินค้าของคุณนั้นถูกกฎหมายที่จะนำเข้าไปยังบางประเทศหรือไม่