eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > ผู้ขายรายใหม่ > คู่มือการสมัครอีเบย์

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

คู่มือการสมัครอีเบย์

สมัึครบัญชีอีเบย์
1

ไปที่ www.ebay.com เลือก register

ebay.com
2 กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบตามความเป็นจริง
detail
 
detail
2 คุณได้เปิดบัญชีอีเบย์เรียบร้อยแล้ว คลิก Continue เพื่อเข้าไปอัพเดทข้อมูลส่วนตัวที่หน้า My eBay
back