eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > ผู้ขายรายใหม่ > คู่มือการลงทะเบียนสำหรับผู้ขายจากเอเชียอาคเนย์

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

คู่มือการลงทะเบียนสำหรับผู้ขายจากเอเชียอาคเนย์

การขายสินค้าระหว่างประเทศบนอีเบย์ มีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้

1. ลงทะเบียนอีเบย์ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนมาตรฐานสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

2. ลงทะเบียนเพย์พาล (PayPal) เนื่องจากบริการเพย์พาลเป็นวิธีการยอมรับที่ยอมรับในหมู่ผู้ขายส่วนใหญ่ของอีเบย์
ดูข้อมูลเกี่ยวกับเพย์พาล
ที่นี่

3. เชื่อมโยงบัญชีอีเบย์กับเพย์พาล เพื่อให้สามารถทำการซื้อขายได้