eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > ผู้ขายรายใหม่ > วิธีการเชื่อมโยงบัญชีอีเบย์กับเพย์พาล

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

วิธีการเชื่อมโยงบัญชีอีเบย์กับเพย์พาล

การเชื่อมโยงบัญชีเพย์พาลและอีเบย์จะใช้เวลาเพียงชั่วครู่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมของคุณ

การเชื่อมโยงบัญชีอีเบย์และเพย์พาลเป็นขั้นตอนที่รวดเร็ว และทำได้ง่ายดาย

 

 

ขั้นตอนในการเชื่อมโยงบัญชีอีเบย์กับเพย์พาล:

1. คลิกที่ My eBay ตรงมุมบนขวาของหน้า.

 

click my eBay

2. เลือกแท็บ Account

3. คลิกที่ลิงค์ “PayPal Account” จากเมนูดร็อบดาวน์ หรือด้านซ้ายของหน้า

click account and Paypal

4. คลิกที่ปุ่ม Link My PayPal Account

 
link PP

5. ระบบจะขอให้คุณ login เข้าบัญชีเพย์พาล เพื่อเชื่อมโยงบัญชีอีเบย์และเพย์พาล.

อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องยืนยันตัวตนในการใช้บัญชีเพย์พาล สามารถดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนได้ที่นี่