eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > ผู้ขายรายใหม่ > ลงขายแบบมีตัวเลือก Variations

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

ลงขายแบบมีตัวเลือก Variations

 

 

หากคุณมีสินค้าชนิดเดียวกัน แต่มีตัวแปรบางอย่างที่ต่างกัน เช่น สี หรือขนาด คุณไม่จำเป็นต้องสร้างรายการสินค้าแยกกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองเวลา ทำให้ผู้ซื้อพบสินค้าที่ตนเองต้องการยากขึ้นแล้ว ยังผิดนโยบายการห้ามลงสินค้าซ้ำซ้อนของอีเบย์ด้วย 

 ดูตารางหมวดหมู่ที่ใช้ Variations ได้ 

หมายเหตุ

1. ผู้ซื้อจะไม่สามารถลงขายแบบ Best Offer หรือ Lots ได้หากลงขายโดยใช้ Variations
2. ต้องลงขายแบบ Fixed Price เท่านั้น

 

  ลงขายโดยใส่คำสำคัญและเลือกหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องตามปกติ

 ในหน้า Create your listing ตรง List Multiple Variation of your item เลือก Create Variations

 ตรง Tell us about the details of your variation เพิ่ม Variation ตามต้องการ หากในรายการตัวแปรที่อีเบย์แนะนำไม่มีตัวแปรที่คุณต้องการ เลือก Add variation detail กด save เพื่อบันทึก

  ใส่ตัวแปรทุกรายการที่คุณมี จากนั้นกด  Continue

 ใส่ข้อมูลจำเพาะของสินค้า (item specific) ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อพบสินค้าของคุณง่ายขึ้น

 ตรวจสอบรายการตัวแปรอีกครั้ง และกด Continue

 ใส่รูป Main Photo คือภาพสินค้าหลัก และภาพสินค้าแยกตามตัวแปรต่างๆ ที่จะแสดงให้ผู้ซื้อเห็น เมื่อกดเลือกตัวแปรที่ตนต้องการ โปรดทราบว่าคุณสามารถใส่ภาพสูงสุดได้มากถึงส่วนละ 12 ภาพ

 ใส่ราคาและจำนวนสินค้าที่คุณมี กด Save

 จากนั้น ลงขายต่อโดยใส่ description ค่าส่ง การรับชำระเงิน รับคืนสินค้าและรายละเอียดอื่นๆ ตามปกติ เช่นเดียวกับรายการสินค้าทั่วไป