eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > ผู้ขายรายใหม่ > ข้อควรทราบสำหรับผู้ขายมือใหม่

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

ข้อควรทราบสำหรับผู้ขายมือใหม่

ข้อควรทราบเบื้องต้นในการเป็นผู้ขายใหม่บนอีเบย์

ในฐานะที่เป็นผู้ขายใหม่ การสร้างประวัติในการขายสินค้าที่ดีในช่วงแรกเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถที่จะจัดการส่งสินค้า รวมถึงการให้บริการ หลังการขายได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะรองรับการขยายธุรกิจก่อนที่ลงสินค้าขายเพิ่มขึ้น


เทคนิคในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อ และสร้างประวัติในการขายสินค้าที่ดีของคุณ

ok บรรยายสินค้า และใช้รูปถ่ายสินค้าตามความเป็นจริง
ok ระบุรูปแบบการขนส่ง และระยะเวลาการขนส่งที่ชัดเจน
ok จัดส่งสินค้าทันที่ที่ได้รับยืนยันการรับเงิน
ok ใช้บริการการขนส่งที่สามารถติดตามสถานะได้
ok แจ้งผู้ซื้อถึงสถานะการจัดส่ง ระบุหมายเลขTracking No. ถ้ามี
ok ติดตามสถานะการขนส่ง และแจ้งเตือนให้ผู้ซื้อทราบหากมีความล่าช้าเกิดขึ้น
ok หากผู้ซื้อมีข้อสงสัย หรือปัญหากับสินค้า รีบติดต่อกลับ และหาทางออกให้กับลูกค้า

 

** การขายสินค้าบนอีเบย์ เหมือนกับการขายสินค้าทั่วไป ที่มีความเสียงที่จะมีสิ่นค้าเสียหาย หรือผู้ซื้อไม่ได้รับของ ผู้ขายควรจะต้องคำนวณต้นทุนส่วนนี้ในส่วนหนึ่งของราคาขาย เช่น 2-3% ของราคาสินค้า

 


อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า ผู้ขายไม่สามารถขายหรือดำเนินการดังนี้ได้

no ขายสินค้นแบรนด์เนมทุกประเภท
no การขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธ์
no การซื้อขายสินค้าเพื่อการปั่น Feedback
no ลงทะเบียนด้วยชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อไม่ถูกต้อง

 การไม่ปฏิบัติตามนโยบายของอีเบย์ อาจส่งผลเสียต่อบัญชีผู้ขาย เช่น

1. ถูกลบรายการสินค้าที่ลงขาย
2. ถูกระงับบัญชีผู้ขาย
3. มีผลต่อการดำเนินงาน (performance) ในภาพรวม ทำให้ก้าวสู่การเป็น top-rated seller ซึ่งจะได้รับส่วนลดและผลประโยชน์มากมายได้ยากขึ้น