eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > ผู้ขายรายใหม่ > การสร้างรูปภาพให้มีความคมชัดยอดเยี่ยม

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

การสร้างรูปภาพให้มีความคมชัดยอดเยี่ยม

ถ่ายภาพสินค้าได้อย่างยอดเยี่ยมคมชัด รูปภาพของคุณจะดูเสมือนของจริง
เครื่องมือ
สิ่งที่คุณจำเป็นต้องมี:

  • กล้องดิจิตอลหรือกล้องฟิล์มพร้อมด้วยเครื่องสแกน
  • ทำเลที่มีแสงสว่างดี – ธรรมชาติ, แสงกลางแจ้งทำงานได้ดีที่สุด
  • ฉากหลัง - วางสินค้าของคุณให้ตัดกับสีพื้นเพื่อให้สินค้าดูโดดเด่นออกมา

บอร์ดโพสรูป

ดูแสงของภาพ
ให้แสงสว่างแก่สินค้าอย่างเต็มที่ หลีกเลี่ยงเงา

วางกรอบให้ถูกต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณอยู่ตรงกลางของภาพ

ทำความสะอาดสิ่งของระเกะระกะ
ก็บสิ่งของรอบๆออกให้เรียบร้อย อย่าทำให้ผู้ซื้อสับสนว่าจริงๆแล้วคุณขายอะไรคุณกำลังจะขายอะไรกันแน่

จุดสนใจ
คมชัด นำรายละเอียดของภาพออกมาให้ชัดเจนที่สุด

เข้าใกล้ชิดด้วยตัวเอง
เน้นให้ผู้ซื้อเห็นสัญลักษณ์ ถ่ายภาพสินค้าในระยะใกล้

ยิ่งมากยิ่งสนุก
ถ่ายภาพสินค้าของคุณจากหลายๆมุม