eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English สายด่วน PowerSeller

หน้าแรก > วิธีการขาย > ผู้ขายรายใหม่ > รูปแบบการลงขายสินค้า

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

รูปแบบการลงขายสินค้า


การเลือกรูปแบบการลงขายที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นได้

การประมูล (Auction)
จะมีผู้มาประมูลสินค้าและคุณจะขายให้แก่ผู้ที่ให้ราคาสูงสุด โดยคุณสามารถเพิ่มตัวเลือก Buy It Now (ซื้อทันที) ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อสามารถซื้อได้เลยในราคาที่คุณตั้งไว้โดยไม่ต้องรอประมูล

ควรใช้เมื่อไหร่:
การประมูลจะใช้ได้ผลกับสินค้าส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการซื้อสูง หายาก หรือมีลักษณะพิเศษ บ่อยครั้งที่ความตื่นเต้นในการประมูลก่อให้เกิดกระแส ผลักดันให้สินค้าเหล่านี้มีราคาสูงกว่าสินค้าราคา Fixed Price

ระยะเวลาที่รายการสินค้าจะแสดงอยู่บนไซต์
สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1 3 5 7 หรือ 10 วัน

ราคาตายตัว (Fixed Price)
จะแสดงราคาขายตามที่คุณตั้งไว้ เพื่อให้ผู้ซื้อซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องประมูล คุณสามารถใส่ตัวเลือก Best Offer (เสนอราคาที่ดีที่สุด) ในสินค้าที่ขายแบบราคาตายตัวนี้ และเลือกขายให้แก่ผู้ซื้อที่ให้ราคา Best Offer สูงสุด

ควรใช้เมื่อไหร่:
สินค้าทั่วไป เช่นเสื้อผ้า เครื่องประดับทั่วไป

ระยะเวลาที่รายการสินค้าจะแสดงอยู่บนไซต์
สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1 3 5 7 10 วัน หรือ Good 'Til Cancelled (ขายจนกว่าผู้ขายจะดึงรายการสินค้าลง)

ตัวเลือก Best Offer
เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ลงขายแบบ Fixed Price ไม่สามารถใช้กับการขายในรูปแบบประมูลได้ นอกจากนั้น Best Offer ยังอาจไม่สามารถใช้กับรายการขายในบางหมวดหมู่ ดังนั้น หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ในการลงขาย อาจเป็นได้ว่า คุณขายสินค้าในหมวดที่ไม่สามารถใช้ Best Offer ได้ นอกจากนั้น การใช้ ตัวเลือก Best Offer นี้ จะไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

เมื่อคุณลงขายสินค้าและใช้ฟีเจอร์ Best Offer จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถต่อรองราคากับคุณได้ ข้อเสนอแต่ละครั้งจะอยู่ได้ 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับข้อเสนอ Best Offer จากผู้ซื้อ คุณสามารถเลือก ที่จะ
  • ยอมรับราคาที่ผู้ซื้อเสนอมา และจบการขาย
  • ปฏิเสธราคาที่ผู้ซื้อเสนอ โดยสามารถอธิบายเหตุผลให้ผู้ซื้อทราบได้ หากคุณต้องการ
  • เสนอราคาที่สูงขึ้น (counteroffer) กว่าที่ผู้ซื้อเสนอมา แต่ไม่เท่าที่คุณตั้งไว้ในรายการสินค้า (ผู้ซื้อมีเวลาตอบกลับ 48 ชม.)
  • ปล่อยให้ข้อเสนอนั้นหมดอายุไปใน 48 ชั่วโมง  1. เข้าไปที่หน้า My eBay 
  2. คลิกที่ All Selling ในส่วน Sell ที่เมนูด้านซ้ายมือ
  3. คลิกที่ลิงค์ Open Offers ที่ด้านบนของรายการสินค้าที่ขายอยู่ เพื่อดูรายการขายที่ได้รับข้อเสนอ Best Offer
  4. คลิกที่ลิงค์ Respond to Offers เพื่อดูข้อเสนอของผู้ซื้อ ข้อเสนอจะถูกจัดเรียงโดยข้อเสนอที่มีราคาสูงสุดจะอยู่อันดับต้น