eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > ผู้ขายรายใหม่ > รูปแบบการลงขายสินค้า

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

รูปแบบการลงขายสินค้า


การเลือกรูปแบบการลงขายที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นได้

 

การประมูล (Auction)
จะมีผู้มาประมูลสินค้าและคุณจะขายให้แก่ผู้ที่ให้ราคาสูงสุด โดยคุณสามารถเพิ่มตัวเลือก Buy It Now (ซื้อทันที) ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อสามารถซื้อได้เลยในราคาที่คุณตั้งไว้โดยไม่ต้องรอประมูล

ควรใช้เมื่อไหร่:
การประมูลจะใช้ได้ผลกับสินค้าส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการซื้อสูง หายาก หรือมีลักษณะพิเศษ บ่อยครั้งที่ความตื่นเต้นในการประมูลก่อให้เกิดกระแส ผลักดันให้สินค้าเหล่านี้มีราคาสูงกว่าสินค้าราคา Fixed Price

ระยะเวลาที่รายการสินค้าจะแสดงอยู่บนไซต์

สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1 3 5 7 หรือ 10 วัน

 


ราคาตายตัว (Fixed Price)
จะแสดงราคาขายตามที่คุณตั้งไว้ เพื่อให้ผู้ซื้อซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องประมูล คุณสามารถใส่ตัวเลือก Best Offer (เสนอราคาที่ดีที่สุด) ในสินค้าที่ขายแบบราคาตายตัวนี้ และเลือกขายให้แก่ผู้ซื้อที่ให้ราคา Best Offer สูงสุด

ควรใช้เมื่อไหร่:
สินค้าทั่วไป เช่นเสื้อผ้า เครื่องประดับทั่วไป

ระยะเวลาที่รายการสินค้าจะแสดงอยู่บนไซต์
สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1 3 5 7 10 วัน หรือ Good 'Til Cancelled (ขายจนกว่าผู้ขายจะดึงรายการสินค้าลง)