eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > ผู้ขายรายใหม่ > ฟีเจอร์เพิ่มเติม

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

ฟีเจอร์เพิ่มเติม

 

 รูปแบบการลงขายสินค้าพื้นฐานของอีเบย์ ได้แก่แบบ Auction และ Fixed Price อย่างไรก็ตาม อีเบย์ยังมีฟีเจอร์เสริมอื่นๆ ในขั้นตอนการลงขาย เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ท่านผู้ขาย เช่น 

 การลงขายแบบตั้งเวลา

 

 การลงขายแบบ reserved price (ราคาขายขั้นต่ำที่ต้องการขายเมื่อลงแบบประมูล)

 

 การลงขายแบบ  Best Offer (ต่อรองราคาได้ เมื่อขายแบบ fixed price) 

 

 การลงขายแบบมีตัวเลือก Variation (ตัวแปร)

 

อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์เหล่านี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งผู้ขายสามารถตรวจสอบได้ทันทีที่เลือกใช้ โดยเลื่อนมาที่ส่วนท้ายของหน้าเพจการลงขายสินค้า