eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > ผู้ขายรายใหม่ > ให้แต้มความเห็น

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

 • ค้นหา

ให้แต้มความเห็น

เราสนับสนุนให้บรรดาสมาชิกให้แต้มความเห็นหลังจากการมีการซื้อขายในแต่ละครั้ง แม้ว่ามันจะเป็นด้วยความสมัครใจ แต่แต้มความเห็นก็สร้างความเชื่อมั่นและทำให้สมาชิกคนอื่นๆได้รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การขายของคุณ

ภายหลังการซื้อขายของคุณ คุณมีเวลา 60 วันเต็มที่จะให้แต้มความเห็น

การให้แต้มความเห็นสำหรับผู้ซื้อ

ในการให้แต้มความเห็น:

 • คลิกที่ My eBay (อีเบย์ของฉัน) ที่ด้านบนสุดของหน้าเว็บเพจของอีเบย์ คุณอาจจะต้องลงชื่อเข้าใช้.
 • คลิกที่แถบ Account (บัญชีผู้ใช้) และหลังจากนั้นคลิกที่ ลิงค์ Feedback (แต้มความเห็น) ที่อยู่ทางด้านซ้าย.
 • ด้านล่างของ Items Awaiting Feedback(สินค้าที่กำลังรอแต้มความเห็น) ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการที่จะให้แต้มความเห็น
 • คลิกที่ลิงค์ Leave Feedback (ให้แต้มความเห็น) ที่อยู่ด้านล่างของคอลัมน์ปฏิบัติการ.
 • ใส่เรตติ้งและความคิดเห็นสำหรับคู่ค้าของคุณ.
 • คลิกที่ปุ่ม Leave Feedback (ให้แต้มความเห็น)

บนหน้าเว็บเพจของ Leave Feedback (สำหรับผู้ซื้อ) คุณสามารถเลือกที่จะให้แต้มความเห็นบวกหรือให้แต้มความเห็นในภายหลัง คุณยังสามารถให้คำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณให้แต้มความเห็นบวกสำหรับผู้ซื้อ.

การดูแต้มความเห็นที่คุณให้ไว้

เพื่อดูแต้มความเห็นที่คุณให้ไว้สำหรับสมาชิกคนอื่นๆ:

 • ไปที่ My eBay (อีเบย์ของฉัน)
 • คลิกที่แต้มคะแนนที่อยู่ถัดจากชื่อผู้ใช้งานของคุณ
 • คลิกที่แถบ Feedback Left for Others (แต้มความเห็นที่ให้ไว้สำหรับผู้อื่น)

หมายเหตุ: คุณสามารถใส่ความคิดเห็นที่ตามมาสำหรับแต้มความเห็นที่คุณได้ให้ไว้แล้วได้

การดูแต้มความเห็นที่คุณได้รับ

เพื่อดูแต้มความเห็นที่คุณได้รับ:

 • 1. ไปที่ My eBay (อีเบย์ของฉัน)
 • 2. คลิกที่แถบ Account (บัญชีผู้ใช้) จากนั้นคลิกที่ลิงค์ Feedback (แต้มความเห็น) ด้านซ้าย
 • 3. ด้านล่าง Recent Feedback (แต้มความเห็นล่าสุด) คลิกที่ลิงค์ View all feedback (ดูแต้มความเห็นทั้งหมด)
 1. o ผู้ขาย: คลิกที่แถบ Feedback as a seller (แต้มความเห็นในฐานะผู้ขาย) เพื่อดูแต้มความเห็นที่คุณได้รับ
 2. o ผู้ซื้อ: คลิกที่แถบ Feedback as a buyer (แต้มความเห็นในฐานะผู้ซื้อ)

หมายเหตุ: คุณสามารถทิ้งผลตอบรับที่มีต่อแต้มความเห็นที่คุณได้รับได้

ผู้ขาย: การขอให้ผู้ซื้อแก้ไขแต้มความเห็น

ถ้าหากคุณคือผู้ขาย คุณสามารถคำร้องขอไปยังผู้ซื้อของคุณเพื่อขอให้พวกเขาเปลี่ยนแต้มความเห็นที่ให้ไว้สำหรับคุณ ใช้แบบฟอร์มนี้ก็ต่อเมื่อคุณได้พูดคุยกับผู้ซื้อแล้วและได้แก้ปัญหาที่แสดงผลลบหรือแต้มความเห็นปานกลาง หรือถ้าหากผู้ซื้อได้ให้แต้มความเห็นที่ไม่ถูกต้องโดยบังเอิญ

เพื่อร้องขอการแก้ไขแต้มความเห็น:

 • ไปที่ My eBay (อีเบย์ของฉัน).
 • คลิกที่แถบ Account (บัญชี) และหลังจากนั้นคลิกที่ลิงค์ Feedback (แต้มความเห็น) ด้านซ้าย
 • ด้านล่างของ Recent Feedback (แต้มความเห็นล่าสุด) คลิกที่ลิงค์ Request Feedback Revision (ร้องขอการแก้ไขแต้มความเห็น)