eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > การจำกัดการขายสำหรับผู้ขายรายใหม่

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

 • ค้นหา

การจำกัดการขายสำหรับผู้ขายรายใหม่

 

ทำไมฉันถึงถูกจำกัดการขาย ?

เนื่องจากอีเบย์มุ่งมั่นที่จะเป็นตลาดอนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เราจึงต้องการแน่ใจว่าผู้ขายจะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างประสบการการซื้อขายที่ดีให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายใหม่จึงมักขายสินค้าใด้ในจำนวนที่จำกัดจนกว่าจะมีประสบการณ์และมีประวัติการขายที่ดี

กลับด้านบน

การขยายจำนวนที่สามารถขายได้

หากคุณต้องการให้เราพิจารณาขยายจำนวนสินค้าที่อนุญาตให้ลงขายได้ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้ 1 หลักฐานการยืนยันตัวตน 2 หลักฐานยืนยันที่อยู่ เพื่อระบุตัวตนของผู้ขาย 3. รูปถ่ายสินค้าหรือใบเสร็จที่ซื้อสินค้ามา จากนั้น ติดต่อเจ้าหน้าที่อีเบย์โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

selling limit

 

สำหรับผู้ขายในประเทศไทย Thailand

(1) กรุณาอัพโหลด หลักฐานยืนยันตัวตน ยืนยันที่อยู่และเอกสารยืนยันสินค้า ไปที่ thaiservice@ebay.com

(2) เอกสารที่อัพโหลดจะต้องอยู่ในฟอร์แมต .jpg หรือ .pdf

(3) กรุณาระบุ
- eBay ID
- ชื่อผู้ขาย
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (4) รอประมาณ 48 -72 ชั่วโมงเพื่อให้เราตรวจสอบและดำเนินการ

 

 

attention!

 

หมายเหตุ
 • เอกสารการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่หรือพาสปอร์ต
 • เอกสารการยืนยันที่อยู่ ได้แก่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรเครดิต statement จากธนาคาร โดยเอกสารเหล่านี้ ต้องได้รับมาไม่เกิน 3 เดือน และมีการระบุชื่อของคุณ รวมถึงที่อยู่ตรงกับที่ได้แจ้งไว้ใน eBay
   
 • เอกสารการยืนยันสินค้า เช่น ใบเสร็จ หรือภาพถ่ายสินค้าคู่กับบัตรประจำตัวของคุณ

  ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสาร ที่นี่

 

 

กลับด้านบน

ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ขายใหม่

จากสถิติที่ผ่านมา เราพบว่าผู้ขายรายใหม่ที่ลงขายสินค้าจำนวนมากอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มต้น จะยังไม่คุ้นเคยกับการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการขนส่ง การบริการหลังการขายและไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่อยุ่ต่างประเทศอย่งดีเพียงพอ ทำให้ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อได้มากเท่าที่ควร ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ผู้ขายใหม่จำนวนมาก สูญเสียสถานะผู้ขายที่ดี และอาจถูกจำกัดการขาย หรือยกเลิกการขาย รวมถึงการปิด account ผู้ขายได้

ในฐานะที่เป็นผู้ขายใหม่ การสร้างประวัติในการขายสินค้าที่ดีในช่วงแรกเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถที่จะจัดการส่งส่งสินค้า รวมถึงการให้บริการหลังการขายได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี พร้อมจะรองรับการขยายธุรกิจก่อนที่ลงขายสินค้าเพิ่มขึ้น เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

 

กลับด้านบน

เทคนิคในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อและสร้างประวัติการขายสินค้าที่ดีของคุณ

 

 • บรรยายสินค้าและใช้รูปถ่ายสินค้าตามความเป็นจริง
 • ระบุรูปแบบการขนส่งและระยะเวลาการขนส่งที่ชัดเจน
 • จัดส่งสินค้าทันทีที่ได้รับยืนยันการชำระเงิน
 • แจ้งผู้ซื้อถึงสถานะการจัดส่ง ระบุหมายเลข tracking number
 • ใช้บริการขนส่งที่สามารถติดตามสถานะได้
 • ติดตามสถานะการขนส่งและแจ้งเตือนให้ผู้ซื้อทราบเมื่อมีความล่าช้าเกิดขึ้น
 • หากผู้ซื้อมีข้อสงสัยหรือปัญหากับสินค้า รีบติดต่อกลับและหาทางออกให้ลูกค้า

** การขายสินค้าบนอีเบย์ เหมือนกับการขายสินค้าทั่วไป ที่มีความเสี่ยงที่จะมีสินค้าเสียหาย หรือผู้ซื้อไม่ได้รับของ ผู้ขายควรจะต้องคำนวนต้นทุนส่วนนี้ในส่วนหนึ่งของราคาขาย เช่น 2-3% ของราคาสินค้า

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว้าผู้ขายไม่สามารถขายหรือดำเนินการดังนี้ได้ :

 • ขายสินค้าแบรนด์เนมทุกประเภท
 • ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
 • การซื้อขายสินค้าเพื่อปั่นคะแนน feedback
 • ลงทะเบียนด้วยชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อที่ไม่ถูกต้องทราบหรือไม่ ….?

ผู้ซื้ออาจมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการซื้อสินค้าคุณ เมื่อ:

 • ผู้ซื้อให้ Negative หรือ Neutral Feedbac
 • ผู้ซื้อให้คะแนน DSR ต่้ำ (1-2 ดาว)
 • ผู้ซื้อเปิดเคสร้องเรียน หรือมีเคสที่ไม่ได้รับการแก้ไข

ทั้งหมดนี้จะถูกนับเป็นความไม่พึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อคุณ ซึ่งบัญชีอีเบย์ของคุณอาจถูกจำกัดการใช้งานเพียงคุณมีกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ 3-4 รายการต่อ 100 รายการขาย

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ การจำกัดการขายในแต่ละเดือน

กลับด้านบน