eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > ภาพถ่ายที่ดี > เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่น

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่น

 
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่น

เคล็ดลับสำคัญในการขายสินค้าแฟชั่น
ช่วยให้ผู้ซื้อเห็นภาพสินค้าว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆ หรือไม่ เมื่อสวมแล้วจะดูเป็นอย่างไร โดยควรทำตามคำแนะนำเหล่านี้ 

เคล็ดลับที่ 1: ถ่ายให้เห็นรูปทรงของสินค้าอย่างเต็มตัว
ถ่ายภาพสินค้าโดยใช้นางแบบ หรือหุ่นเพื่อให้เห็นว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อสวมใส่ ไม่ควรใช้ไม้แขวน หรือวางไว้ในแนวราบ ถ่ายภาพให้เห็นทุกมุม รวมทั้งถ่ายเจาะส่วนที่เป็นลาย ส่วนที่ตัดแต่ง และเนื้อผ้าด้วย 

 

 ถ่ายภาพด้วยหุ่น


เคล็ดลับที่ 2: แสดงรอยขาด หรือเสื่อมสภาพ (ถ้ามี)
แสดงทุกรอยเปื้อน ขาด เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าใจสภาพสินค้าอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกก่อนการซื้อขาย

เคล็ดลับที่ 3: ถ่ายภาพรองเท้าจากหลายๆมุม 
ผู้ซื้อจะอยากเห็นทั้งด้านหน้า ด้านบน ด้านข้างและส่วนล่างของรองเท้า

เคล็ดลับที่ 4: แสดงภาพกระเป๋าทั้งด้านในและด้านนอก
ถ่ายภาพทั้งด้านในและด้านนอกของสินค้า ทั้งด้านหน้าและด้านล่าง รอยเย็บและป้ายกระเป๋า และอย่าลืมทำตามคำแนะนำในการวัดขนาดกระเป๋าและใส่ขนาดเอาไว้ในส่วนคำบรรยายด้วย (description)

เคล็ดลับที่ 5: ถ่ายให้เห็นป้ายและตราสินค้า
ถ่ายภาพฉลาก (Label) และป้าย (Tag) บนเสื้อผ้า ถ้าสินค้ายังอยู่ในกล่อง ก็ถ่ายสินค้าจากในกล่องด้วยเช่นกัน