eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > stores > ทำการตลาดให้ eBay Store คุณ

โปรโมทหน้าร้านบนอีเบย์

ภาพ Billboard

การใส่ภาพปกเป็นช่องทางที่ดีมากในการ
โปรโมทร้านและสินค้าของคุณ หรือใช้เป็นพื้นที่
แบนเนอร์โปรโมชั่น หากคุณต้องการแสดงสินค้า
นานาชนิด อาจทำเป็นภาพสินค้าเรียงกัน ในภาพปกนี้ได้
คุณสามารถเปลี่ยนภาพปกนี้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

อ่านต่อ

คำบรรยายร้าน

ช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักคุณมากขึ้น บรรยายธุรกิจ ธีมของสินค้าหรือนโยบายของร้าน

Learn more

รายการสินค้าแนะนำ

รายการสินค้าแนะนำ จะแสดงสินค้าแนะนำ คุณอาจตั้งค่าให้ร้านแสดงรายการสินค้า ที่กำลังจะจบลงเร็วที่สุด หรือขึ้นใหม่ล่าสุด หรือเลือกเองว่าจะขึ้นรายการไหนก็ได้

อ่านต่อ

ปรับแต่งหน้าซื้อสินค้าและชำระเงิน

ทำการตลาดให้หน้าร้าน เพิ่มโลโก้ร้านและข้อความในส่วนหน้าซื้อสินค้าและในอีเมลแจ้งยอดสินค้า

อ่านต่อ หรือ ปรับแต่งเอง

My eBay store example