eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > การจัดส่งสินค้าไปทั่วโลก

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

การจัดส่งสินค้าไปทั่วโลก

การจัดส่งสินค้าไปทั่วโลกอาจได้รับความยุ่งยากเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย เนื่องจากมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากขึ้น นี่คือสิ่งสำคัญที่พึงตระหนักเมื่อจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ

เวลาและค่าส่งของ

โดยทั่วไป ค่าส่งของทางไปรษณีย์จะสูงกว่าและใช้เวลาในการส่งของที่นานกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ:

  • • น้ำหนักและขนาดของพัสดุ
  • • วิธีการส่งของ (ด่วน, ทางอากาศแบบธรรมดา, ภาคพื้น)
  • • ตำแหน่งการส่งของจาก
  • • ตำแหน่งการส่งของถึง
  • • การส่งสินค้าจากประตูสู่ประตู
  • • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการประกันภัย ภาษี อากร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการตรวจของศุลกากร

ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวเลือกการส่งของที่คุณกำลังเสนอ และให้ผู้ซื้อเลือกตามข้อกำหนดของพวกเขาเอง การสื่อสาร เป็นสิ่งสำคัญในการส่งของ

เคล็ดลับ: การเสนอการส่งของฟรีหรือการรักษาค่าขนส่งให้ต่ำสามารถช่วยให้อันดับสินค้าของคุณสูงขึ้นในผลการค้นหาตรงตามความต้องการ (Best Match) นอกจากนี้ในหลายเว็บไซต์ของอีเบย์ตอนนี้ผู้ซื้อสามารถจัดประเภทผลการค้นหาโดย ราคา+ค่าส่ง

กลับไปด้านบน

การประกันภัย

เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำประกันสินค้าที่คุณจะส่งไปต่างประเทศ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการสูญเสียหรือเสียหายในการส่งผ่านสูงกว่า บริการของไปรษณีย์ส่วนใหญ่ให้ความคุ้มครองบางอย่างโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าราคาสินค้าสูง ให้พิจารณาการซื้อประกันเพิ่มเติมสำหรับสินค้านั้น

กลับไปด้านบน

การบรรจุหีบห่อ
 

เราครอบคลุม พื้นฐานของการบรรจุหีบห่อ สำหรับการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศให้ตรวจสอบการปิดฉลาก ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของคุณให้แน่ใจ โปรดจำไว้ว่าสินค้าต้องส่งไปทั่วโลก เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแนบเอกสารที่ระบุมูลค่าของสินค้า (เช่น ใบเรียกเก็บเงิน) ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถอ้างอิงได้โดยง่าย

กลับไปด้านบน

ความยุ่งยากในการส่งของไปต่างประเทศ
 

เมื่อพัสดุของคุณไปถึงยังประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง พัสดุนั้นจำเป็นต้องได้รับการตรวจโดยศุลกากร ศุลกากร คือหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งของที่เข้ามาภายในประเทศ ดังนั้นอาจเสียค่า ภาษีและอากร,ตามสินค้าที่แน่นอนและมีความแตกต่างกันประเทศต่อประเทศ หลายประเทศยังอาจคิดค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)เป็นอย่างแรกของค่าภาษีและอากรที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศุลกากร ภาษีและอากรที่สามารถปรับใช้ได้สำหรับประเทศที่คุณจะส่งพัสดุไปก่อนหน้าที่คุณจะดำเนินการในการขายถือเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดที่ควรกระทำ

กลับไปด้านบน