eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > ภาษีศุลกากรและอากรต่างประเทศ

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

ภาษีศุลกากรและอากรต่างประเทศ

การจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศมีเรื่องที่น่าปวดหัว เนื่องจากทุกๆ ประเทศมีการรวมค่าธรรมเนียมศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีสินค้าและบริการ (GST) และภาษีและอากรอื่นๆ ในอัตราของตนเอง

พยายามทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้การประเมินที่ดีที่สุดแก่ผู้ซื้อ ควรสื่อสารล่วงหน้าและบอกผู้ซื้อให้ชัดเจนว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบสำหรับค่าศุลกากร ภาษีและอากรทั้งหมด

 

ศุลกากร

ศุลกากรคือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุที่นำเข้ามาในประเทศ พัสดุทุกห่อจะต้องผ่านด่านศุลกากรของประเทศที่คุณจะส่งสินค้าไปถึง ต้องมีการจัดทำเอกสารที่พิเศษเพื่อผ่านการตรวจของศุลกากร

หลีกเลี่ยงความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของสินค้าที่ถูกส่งคืนเนื่องจากปัญหาการตรวจของศุลกากร:

  • แนบแบบฟอร์มศุลกากรที่เกี่ยวข้องที่ด้านนอกห่อพัสดุของคุณ
  • แจ้งสิ่งที่อยู่ภายใน มูลค่าและเป้าหมายของพัสดุของคุณให้ชัดเจน
    1. เมื่อแจ้งมูลค่าของสินค้า แยกค่าขนส่งและบรรจุหีบห่อ
    2. โดยทั่วไปคุณไม่ควรระบุสินค้าของคุณว่าเป็นของขวัญ การหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมศุลกากรถือเป็นการกระทำผิดกฏหมาย

เข้าไปที่เว็บไซต์องค์กรศุลกากรโลกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏระเบียบที่จำเพาะเจาะจงของประเทศต่างๆ

กลับไปด้านบน

ภาษีและอากร

ภาษีและอากรสำหรับสินค้าอาจถูกเรียกเก็บและอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ บางประเทศเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีสินค้าและบริการ (GST), นอกเหนือจากอากรทั่วไป

โดยปกติ ผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะทราบว่าพวกเขาต้องเสียค่าภาษีและอากรเท่าไร และเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามคุณสามารถช่วยลูกค้าโดยการระบุการประเมินราคาที่เกี่ยวข้องในลงขายสินค้าของคุณ

นี่คือบางแหล่งที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีและสรรพสามิตของประเทศต่างๆ:

เคล็ดลับ: ประเทศยุโรปบางประเทศมีภาษีและอากรที่สูงมากเป็นพิเศษ และถ้าไม่มีราคาที่เหมาะสมให้พิจารณาการ ควรยกเว้นการจัดส่งไปยังประเทศเหล่านั้น

กลับไปด้านบน