eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > การใส่และแก้ไข tracking number

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

การใส่และแก้ไข tracking number

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจในการซื้อขายสินค้าจากคุณ และลดการเปิดเคส Item Not Received หรือผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิด defect (ข้อบกพร่อง) ในการดำเนินการ และอาจส่งผลต่อมาตรฐานผู้ขายของคุณนั้น คือการส่งสินค้าแบบลงทะเบียน และติดตามสถานะได้
 

นอกจากนั้น ข้อกำหนดหนึ่งในการเป็นผู้ขายระดับ Top-Rated Seller บน www.ebay.com คือผู้ขายจะต้องอัพโหลด tracking number ที่ตรวจสอบได้ เข้าไปในระบบของอีเบย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน Handling Time ไม่น้อยกว่า 90% ของการขายสินค้าไปให้ผู้ซื้อที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา การตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้อัพโหลด Tracking number ที่ถูกต้อง และใส่ชื่อผู้ให้บริการส่งสินค้าที่สามารถเชื่อมกับระบบของอีเบย์ได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณดำเนินการได้ตามมาตรฐานดังกล่าว และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ซื้อ

 

การเพิ่ม Tracking Number

1.) เข้าไปที่ My eBay => Sell => Sold

2.)  เลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการใส่ Tracking Number และเลือก Add Tracking Number หรือคุณอาจเลือก Add Tracking Number จากเมนูดร็อปดาวน์ ตรง More Action ที่อยู่ด้านท้ายของรายการสินค้านั้นๆ 

3.) หากคุณส่งสินค้าด้วยไปรษณีย์ไทย  หลังจากใส่ Tracking Number แล้ว พิมพ์คำว่า THAILAND POST (ตามรูป) เข้าไปที่ช่อง carrier (โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถพิมพ์อย่างอื่น เช่น TH POST หรือ Thai Post ได้ เนื่องจากชื่อดังกล่าวจะไม่เชื่อมกับระบบของอีเบย์ และทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถติดตามสถานะสินค้าได้ )

 

หมายเหตุ:

หากผู้ขายใช้บริการอื่น เช่น DHL หรือ Fedex โปรดพิมพ์ตามที่ระบบขึ้นแนะนำไว้