eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > นโยบายแนวทางปฏิบัติสำหรับการขาย

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

 • ค้นหา

นโยบายแนวทางปฏิบัติสำหรับการขาย


รายละเอียดของนโยบาย
รายละเอียดของสินค้า
ข้อตกลงและเงื่อนไข
สินค้าในสต็อก
การส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมในการจัดการ
การส่งสินค้าและเวลาในการจัดส่ง
การสื่อสาร
การรับสินค้าคืน
กฎเกณฑ์อื่นๆสำหรับผู้ขาย

รายละเอียดของนโยบาย
ในการดำเนินธุรกิจที่ดีนั้น ผู้ขายจำเป็นต้องดำเนินการซื้อขายที่ราบรื่นและเป็นมืออาชีพกับผู้ซื้อ ซึ่งรวมทั้งการทำให้ผู้ซื้อเข้าใจประเด็นต่างๆอย่างถูกต้อง ขายและให้บริการที่ตรงตามความคาดหวังของผู้ซื้อ

ประเด็นหลักๆ ที่คุณสามารถทำได้ก็คือการแจกแจงรายละเอียดของสินค้าอย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน รวมทั้งระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการขายเอาไว้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นคุณควรพยายามให้บริการที่ดีเยี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบการขาย อาทิเช่น:

 • ค่าคิดค่าธรรมเนียมการจัดส่งและบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม
 • ระบุระยะเวลาในการจัดส่งและแจกแจงนโยบายการรับสินค้าคืนเอาไว้ในรายการขายสินค้า
 • ตอบคำถามของผู้ซื้ออย่างรวดเร็ว
 • ทำตัวเป็นมืออาชีพตลอดการทำรายการซื้อขาย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าจัดส่งถึงมือผู้ซื้ออย่างที่ได้ระบุเอาไว้ในรายการขายของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงานของผู้ขายในอีเบย์ เราจึงได้จัดทำข้อกำหนดพื้นฐานที่ผู้ขายจำเป็นต้องปฏิบัติตามขึ้น รวมถึงเทคนิคที่จะช่วยให้คุณให้บริการได้ตรงตามความคาดหวังของผู้ซื้อหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้ซื้อ

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายนี้ ถ้าหากคุณไม่ได้ปฏิบัติตาม อีเบย์อาจลบรายการประกาศขายของคุณออกจากระบบ รวมทั้งดำเนินมาตรการอื่นๆ อาทิเช่น จำกัดสิทธิในการซื้อและการขายหรือพักการใช้บัญชีชั่วคราว ทั้งนี้ คุณอาจสูญเสียสถานภาพ PowerSeller หรือ Top-rated seller ไปก็เป็นได้

รายละเอียดของสินค้า
ผู้ซื้อมักเข้าไปดูข้อมูลในหน้าลงประกาศขายสินค้าเป็นหลัก ข้อมูลที่อยู่ในรายการประกาศขายคือสิ่งที่ช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรและควรได้รับสินค้าและบริการอย่างไร คุณควรตรวจดูให้แน่ใจว่า คุณใช้การลงประกาศขายสินค้าเพื่ออธิบายรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการจำหน่ายและชี้แจงเงื่อนไขการจำหน่ายอย่างถี่ถ้วนและเป็นมืออาชีพ

สิ่งที่ควรทำ

สิ่งที่คุณต้องปฏิบัติ มีดังนี้

 • อธิบายเฉพาะรายละเอียดของสินค้าที่จำหน่ายในประกาศขายรายการนั้น รวมทั้งเงื่อนไขในการจำหน่ายเท่านั้น
 • ชี้แจงรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน
 • ระบุสภาพของสินค้าดังกล่าว
 • แจกแจงข้อบกพร่องหรือจุดที่มีการชำรุด วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆหรือการที่ลูกค้าไม่พอใจได้
 • เมื่อจำหน่ายสินค้าใช้แล้ว สินค้าที่นำมาปรับปรุงใหม่ หรือสินค้าที่มีข้อบกพร่อง เราแนะนำให้คุณใส่ภาพของสินค้าจริงที่ต้องการจำหน่ายลงไปด้วย แทนที่จะใช้ภาพในสต๊อคทั่วๆไป
สิ่งที่ไม่ควรทำ
 • คุณไม่สามารถใส่ข้อมูลสินค้าที่ขัดแย้งกันเองหรือชี้นำลูกค้าแบบผิดๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณเสนอขายสินค้าที่มีการปรับปรุงใหม่ คุณไม่สามารถระบุสภาพสินค้าว่าเป็นสินค้า “ใหม่” ได้
 • คุณไม่ควรใส่ภาพที่ไม่ได้อธิบายสินค้าที่ต้องการจำหน่ายอย่างถูกต้องได้
 • คุณไม่สามารถใส่ความเห็นที่ชี้นำให้ผู้ซื้อไม่ต้องการมีส่วนร่วมหรือทำให้ผู้ซื้อไม่ไว้วางใจผู้ขายรายอื่นๆของอีเบย์ และเว็บไซต์อื่นๆในเครือของเรา ตัวอย่างเช่น เราไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความอย่าง “ฉันจะเข้ามาตรฐานของอีเบย์ได้ก็ต้องได้มากกว่า 4 ดาว ถ้าได้แค่ 4 ดาว ฉันจะถูกระงับการใช้ กรุณาให้ 5 ดาวกับฉันเท่านั้น”
 • คุณไม่สามารถนำเอาโลโก Top-rated seller ของอีเบย์ รวมทั้งภาพและข้อความที่คล้ายคลึงกันไปใช้ได้ และอย่าใช้ข้อความอย่าง “top rated seller” “top seller” “"trusted seller "”หรือวลีที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ (ถ้าหากคุณเป็น Top-rated seller แล้ว ป้าย Top-rated seller จะปรากฏอยู่ในรายการประกาศขายสินค้าของคุณเอง

ข้อตกลงและเงื่อนไข
คุณควรแจกแจงข้อตกลงและเงื่อนไขเอาไว้อย่างชัดเจนในรายการขายที่คุณลงประกาศเอาไว้ เพี่อที่ผู้ซื้อสามารถเข้าใจรายละเอียดได้ถูกต้องว่าจะได้รับสินค้าและบริการจัดส่งเช่นไร

สิ่งที่ควรทำ

คุณจำเป็นต้องแจกแจงรายละเอียดดังต่อไปนี้ลงไปในประกาศขายสินค้าของคุณ

 • รูปแบบการชำระเงินที่คุณยอมรับ
 • นโยบายการรับสินค้าคืน
 • ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าคืน (ถ้าหากจำเป็นต้องมี)
 • วิธีการบรรจุหีบห่อและการขนส่ง ค่าธรรมเนียม และข้อมูลอื่นๆ
 • ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้ (อาทิเช่นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น)
 • แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำรายการซื้อขายในประกาศขายสินค้าของคุณ

คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามคุณกำหนดไว้ในประกาศขายสินค้าของคุณให้ได้

สิ่งที่ไม่ควรทำ
 • คุณไม่อาจใส่ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องหรือชี้นำผู้ซื้อแบบผิดๆ ลงไปในข้อตกลงและเงื่อนไขการขายได้
 • หลังจากที่ผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้ารายการนี้แล้ว คุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการขายได้อีก
 • ตัวอย่างและพฤติกรรมต้องห้ามประกอบด้วย
 • ระบุค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าเอาไว้ตอนประกาศขายสินค้า
 • แต่แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคุณต้องคิดค่าธรรมเนียมที่ต่างออกไปในรายละเอียดของสินค้าหรือหลังจากที่ผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้าดังกล่าว
 • ให้ข้อมูลติดตามการจัดส่งสินค้าที่ผิดๆกับผู้ซื้อ
 • ระบุในประกาศขายสินค้าว่าคุณยอมรับสินค้าคืน แต่ปฏิเสธที่จะรับคืนหลังจากทีมีการซื้อสินค้าไปแล้วง
 • คุณไม่อาจระบุว่าคุณไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งสินค้าหรือไม่รับประกันว่าสินค้าจะจัดส่งไปให้ในสภาพอย่างที่ได้ระบุเอาไว้ในประกาศขาย ตัวอย่างเช่นคุณไม่อาจระบุว่า “ฉันไม่รับผิดชอบสินค้าหลังจากจัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว”

สินค้าในสต็อก

เมื่อผู้ซื้อประมูลหรือซื้อสินค้าในอีเบย์ พวกเขาควรรู้สึกมั่นใจว่ามีสินค้าอยู่แล้วและสามารถส่งให้ได้อย่างทันท่วงที

สิ่งที่ควรทำ
 • ควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่คุณเสนอขายมีอยู่ในสต็อกในช่วงที่ทำการประกาศขายสินค้าและสามารถส่งมอบให้ผู้ซื้อได้ เว้นแต่ผู้ซื้อไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คุณระบุเอาไว้
 • ถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องสินค้าคงคลังที่ไม่สามารถควบคุมได้ คุณจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าสินค้าจะสามารถส่งให้ได้เมื่อไหร่ หรือเสนอคืนเงินเต็มจำนวนในทันที
สิ่งที่ไม่ควรทำ

คุณไม่ควรที่จะ

 • ลงประกาศขายสินค้าที่อาจจะหมดสต็อกในช่วงที่มีการซื้อ
 • ลงประกาศขายสินค้าพร้อมๆกับลงประกาศขายในที่อื่นๆนอกอีเบย์ด้วย
 • เสนอขายสินค้าที่ไม่อาจจัดส่งให้กับผู้ซื้อได้

การส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมในการจัดการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบุค่าธรรมเนียมในการส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในรายการประกาศขายของคุณแล้ว เราจะถือว่าคุณทำผิดกฎ ถ้าหากแจกแจงข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือชี้นำผู้ซื้อผิดๆ หรือคิดค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เหมาะสม

ค่าธรรมเนียมที่สามารถเรียกจากผู้ซื้อได้

ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าตามจริง: มูลค่าในการส่งสินค้า ซึ่งควรเท่ากับมูลค่าที่คุณจ่ายให้กับบริษัทขนส่ง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ: ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อและค่าประกันสินค้าในกรณีที่จำเป็นต้องมี

การยืนยันการจัดส่งสินค้าและบริการพิเศษ: ถ้าหากมีการเสนอบริการเหล่านี้ต่อลูกค้า คุณสามารถเก็บค่าธรรมเนียมตามมูลค่าจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่นของบริการเหล่านี้ประกอบด้วย

 • การรับรองทางไปรษณีย์ ( Certificate of Mailing)
 • ไปรษณีย์รับรอง(Certified Mail)
 • การเรียกเก็บเงินปลายทาง
 • การยืนยันการจัดส่ง( Delivery Confirmation)
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • การส่งที่มีการระบุผู้รับแน่นอน (Restricted Delivery)
 • เอกสารยืนยันการรับสินค้า
 • ยืนยันลายเซ็น
 • การจัดการพิเศษ

ภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลกำหนด: เฉพาะสาธารณรัฐ รัฐ ประเทศ หรือเมืองที่มีการกำหนดค่าธรรมเนียมประเภทนี้เท่านั้น นอกจากนั้นยังมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอื่นใดที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันได้ด้วย

หมวดหมู่ที่มีการกำหนดค่าธรรมเนียมสูงสุดในการจัดส่ง อีเบย์กำหนด ค่าธรรมเนียมจัดส่งสูงสุดเอาไว้ในสินค้าบางหมวดหมู่ ด้วย (ข้อมูลภาษาอังกฤษ)
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง คุณสามารถเสนอการจัดส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในจุดหมายปลายทางบางแห่งหรือทุกแห่งได้

สำหรับจุดหมายปลายทางที่ระบุว่าไม่คิดค่าจัดส่ง คุณไม่อาจคิดค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง การจัดการ หรือการบรรจุหีบห่อได้

คุณไม่มีสิทธิเปลี่ยนวิธีการจัดส่งไปเป็นแบบที่ล่าช้ากว่าได้
เรื่องที่คุณไม่อาจคิดค่าธรรมเนียมได้

การประกันสินค้า: คุณไม่อาจคิดค่าประกันสินค้าแยกต่างหากได้ โดยที่คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าสามารถจัดส่งถึงมือผู้ซื้อได้อย่างที่ระบุเอาไว้

คำแนะนำ: คุณควรรวมค่าประกันสินค้าลงไปในราคาของสินค้าหรือค่าธรรมเนียมในการจัดการสินค้า

พิกัดอัตราภาษี อากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร: ถ้าหากเป็นการทำรายการซื้อขายระหว่างประเทศ คุณไม่มีสิทธิเรียกเก็บพิกัดอัตราภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมศุลกากร (ผู้ซื้ออาจจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้เองตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศกำหนดเอาไว้)

คำแนะนำ: คุณไม่สามารถระบุว่าสินค้าเป็นของกำนัลเพื่อใช้เป็นวิธีหลีกเลี่ยงพิกัดอัตราภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมศุลกากร กฎหมายของอเมริกาห้ามการแจกแจงข้อมูลศุลกากรแบบผิดๆ

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง: เรื่องอื่นๆอาทิเช่น ค่าน้ำมัน ระยะทาง หรือระยะเวลาที่บริษัทขนส่งใช้ ค่าจ้างของพนักงาน หรือค่าธรรมเนียมของอีเบย์ หรือ PayPal ไม่ควรนำไปรวมกับราคาสินค้า

การขนส่งสินค้ากับเวลาในการจัดการ
ผู้ซื้อต้องการทราบว่าจะได้รับสินค้าเมื่อไหร่

สิ่งที่ควรทำ

คุณจำเป็นต้องระบุเอาไว้ในประกาศขายสินค้าอย่างชัดเจนและถูกต้องว่าสินค้าจะส่งมอบได้เมื่อไหร่ นอกจากนั้นคุณจำเป็นต้องส่งสินค้าภายใน 30 วันหลังจากวันที่มีการซื้อ (กรุณาอ่าน นโยบายการลงประกาศก่อนการขาย (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม)

ใช้ระบบติดตามการส่งสินค้า( Tracking) ระบบยืนยันการส่งสินค้า หรือระบบยืนยันลายเซ็นต์

ถ้าหากเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 250 ยูเอสดอลลาร์ คุณควรใช้ระบบยืนยันการส่งสินค้าและระบบยืนยันลายเซ็นต์เพื่อช่วยปกป้องกันคุณ ในกรณีที่ผู้ซื้ออ้างว่าไม่ได้รับสินค้า
สิ่งที่ไม่ควรทำ

ถ้าหาก PayPal พักการชำระเงินชั่วคราว ( temporary hold ) ( (ข้อมูลภาษาอังกฤษ) เงินที่คุณได้รับจากสินค้าที่คุณจำหน่ายไป คุณไม่มีสิทธิที่จะชะลอการส่งสินค้าจนกว่าเงินจะพ้นจากระยะการถูกพักชำระ

หมายเหตุ การชะลอการส่งสินค้าอาจจะส่งผลกระทบต่อคะแนน detailed seller rating และความพึงพอใจของผู้ซื้อได้ ซึ่งจะทำให้ PayPal เพิ่มการพักชำระเงินของคุณอีกในอนาคต

ตอนที่ลงประกาศขายสินค้า คุณสามารถเลือกวิธีการส่งสินค้าแบบต่างๆได้ เราได้จัดหมวดหมู่วิธีการส่งสินค้าเป็นแบบภายในวันเดียว (ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการส่งระหว่างประเทศ) ด่วน มาตรฐาน หรือประหยัด ข้อมูลเกี่ยวกับบริการส่งสินค้า ความเร็วในการส่งสินค้า และระยะเวลาการส่งสินค้าโดยประมาณจะไปปรากฏอยู่ในรายการประกาศขายสินค้าของคุณ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การสื่อสาร
คุณควรพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้ธุรกิจเป็นไปตามความคาดหวังหรือเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้าจะช่วยให้คะแนนผลการดำเนินงานของคุณในอีเบย์ดีขึ้น

สิ่งที่ควรทำ
 • ตอบคำถามต่างๆอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการประมูลหรือการซื้อ รวมทั้งหลังจากที่มีการซื้อสินค้าไปแล้ว
 • สื่อสารกับลูกค้าแบบมืออาชีพ รวมทั้งการสื่อสารทางอีเมล์ด้วย
 • ส่งข้อมูลการส่งสินค้าล่าสุดไปให้ลูกค้า รวมทั้งข้อมูลการติดตามสินค้า ถ้าหากทำได้
 • แก้ไขข้อกังวลหรือปัญหาของลูกค้าอย่างทันท่วงที
สิ่งที่ไม่ควรทำ คุณไม่สามารถใช้ภาษาที่หยาบคายหรือดูหมิ่นผู้ใดในอีเบย์ได้

การรับสินค้าคืน
คุณต้องระบุนโยบายการรับสินค้าคืนในประกาศขายสินค้าของคุณ รวมทั้งในกรณีที่คุณไม่รับสินค้าคืนด้วย อย่างไรก็ตามเราอยากให้คุณรับสินค้าคืน เนื่องจากวิธีนี้จะช่วยให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น

สิ่งที่ควรทำ

คุณต้องระบุเอาไว้ว่าจะรับสินค้าคืนหรือไม่และภายใต้เงื่อนไขใด

ถ้าหากมีการรับสินค้าคืนได้ คุณต้องระบุ

 • ช่วงเวลาของการรับสินค้าคืน
 • จะจ่ายเงินคืนอย่างไร
 • ใครที่เป็นผู้ชำระเงินค่าส่งสินค้าคืน
 • ค่าธรรมเนียมในการเก็บสินค้าคืนในสต็อก ถ้าหากมีการคิดค่าธรรมเนียมแบบนี้
ค่าธรรมเนียมการรับสินค้าคืนสต็อก
 • ถ้าหากคุณคิดค่าธรรมเนียมส่งสินค้าคืนสต็อก เราแนะนำให้คุณคิดค่าธรรมเนียมอย่างเหมาะสม
 • คุณไม่สามารถคิดค่าธรรมเนียมส่งสินค้าคืนสต็อกสำหรับสินค้าที่เสีย ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ตรงตามที่ลงประกาศขายเอาไว้
 • ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการคืนสินค้าและค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าสำหรับสต็อกและกระตุ้นให้ผู้ซื้อรีบแก้ไขปัญหาก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย

กฎเกณฑ์อื่นๆสำหรับผู้ขาย

คุณจำเป็นต้องทบทวนและทำความเข้าใจ กฎเกณฑ์สำหรับผู้ขาย (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงของผู้ใช้ การทำความเข้าใจนโยบายของเราก่อนที่จะลงประกาศขายสินค้าจะช่วยให้คุณทำรายการขายที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎโดยไม่ตั้งใจอีกด้วย