eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > คะแนน feedback และ DSR

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

 • ค้นหา

คะแนน feedback และ DSR

 

 

 

feedback

 

ความพึงพอใจของผู้ซื้อนั้น วัดได้จากคะแนน Feedback  DSR และข้อร้องเรียนของผู้ขาย สิ่งเหล่านี้ นอกจากมีผลชื่อเสียงในธุรกิจของคุณแล้ว ยังอาจส่งผลถึงการประเมินผลงานของผู้ขายด้วย


 

คะแนนการจัดอันดับผู้ขายโดยระเอียด (Detailed Seller Rating- DSR) 

 

นอกจากการให้คะแนน feedback ในการซื้อขายนั้นๆ แล้ว ผู้ซื้อยังสามารถให้คะแนนการจัดอันดับผู้ขายโดยละเอียด หรือที่เราเรียกว่า คะแนน DSR ในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ 

 • ความถูกต้องในการบรรยายสินค้า How accurate was the item description?
 • ความพึงพอใจต่อการสื่อสาร How satisfied were you with the seller's communication?
 • ความรวดเร็วในการส่งสินค้า How quickly did the seller ship the item?
 • ความเหมาะสมในการตั้งราคาค่าส่ง How reasonable were the shipping and handling charges?
 
เพื่อให้คะแนนDSR อยู่ในระดับสูง (4-5 ดาว)  ผู้ขายควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับผู้ซื้อ บรรยายสินค้าอย่างถูกต้อง และส่งสินค้าอย่างรวดเร็วในราคาที่เหมาะสม 

 

การได้รับ 5 ดาวโดยอัตโนมัติ 

อีเบย์จะให้คะแนน 5 ดาวแก่ผู้ขายโดยอัตโนมัติ กรณีที่เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

 • 5 ดาวในหมวดการส่งและการจัดการสินค้า (shipping and handling charge): เมื่อคุณส่งสินค้าฟรี และเราทราบว่าผู้ซื้อเลือกตัวเลือกการส่งนั้น 
 • 5. ดาวในหมวด shipping and handling time  เมื่อ: คุณระบุว่าส่งสินค้าออกใน 1 วันทำการ อัพโหลดข้อมูล tracking ภายใน 1 วันทำการหลังจากผู้ซื้อชำระเงิน และสินค้าส่งถึงผู้ซื้อใน 4 วันทำการหลังจากได้รับการชำระค่าสินค้า 
 • 5 ดาวในหมวดการสื่อสาร: คุณระบุการส่งสินค้าออกใน 1 วันทำการและอัพโหลด tracking information ใน 1 วันทำการและ ไม่มีการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายใน My eBay และไม่มีเคสที่ผู้ซื้อร้องเรียนทั้งใน eBay และ PayPal  รวมถึง ไม่มีการร้องข้อมูลการติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ทำความเข้าใจกับคะแนน feedback 

ในการซื้อขายแต่ละครั้ง ผู้ซื้อและผู้ขายจะสามารถให้คะแนนอีกฝ่ายได้โดยการให้คะแนน feedback ได้ โดยผู้ขายสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ positive feedback และความเห็นสั้นๆ กับผู้ซื้อ ส่วนผู้ซื้อนั้น จะสามารถให้ positive negative หรือ neutral พร้อมความเห็นสั้นๆ ให้แก่ผู้ซื้อได้ ผู้ขายจะได้คะแนนเพิ่ม 1 คะแนนเมื่อได้รับคะแนน positive feedback หากได้ neutral จะไม่มีคะแนนเพิ่มและหากได้ positive feedback คะแนนจะหายไป 1 คะแนน

 

หากผู้ขายทำให้ผู้ซื้อได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้า ก็จะได้รับ คะแนนเป็นบวก ซึ่งจะทำให้คุณมีชื่อเสียงที่ดีและส่งผลต่อการตัดสินค้าใจซื้อสินค้าของผู้ขายใหม่ และสร้างฐานลูกค้าประจำในอนาคตด้วย 

 
ฉันสามารถเปลี่ยนหรือ    ขอลบ Feedback ได้หรือไม่ 
 

 
เราทราบดีว่าชื่อเสียงของคุณบนอีเบย์เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำธุรกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรณีใดบ้างที่เราอาจลบหรือปรับคะแนน feedback ให้คุณ 
 
หากคุณต้องการขอเปลี่ยน feedback ที่ให้หรือได้รับจากผู้ซื้อ คุณสามารถทำดังนี้ 
ขอให้ผู้ซื้อแก้ไข feedback 

 

คุณสามารถส่งคำร้องขอให้ผู้ซื้อแก้ไข feedback ได้ 5 คำร้องต่อทุกๆ 1000 feedback ต่อ 12 เดือน ผู้ขายที่ได้รับมากกว่า 1000 feedback ต่อปี ก็จะมีโควตาในการส่งคำร้องขอให้ผู้ซื้อแก้ไข feedback ได้มากขึ้น 

 • คุณสามารถส่งคำร้องขอแก้คะแนน feedback ได้ 1 ครั้งต่อ 1 รายการซื้อขาย (transaction)
 • โควตาการขอแก้ไขคะแนน ไม่สามารถสะสมไปรวมกับโควตาของปีต่อไปได้ 
 • คะแนน feedback ที่ผู้ซื้อที่ถูกระงับบัญชี (suspend) ไม่สามารถขอแก้ไขได้ 
 • คุณสามารถส่งขอแก้ไขคะแนน feedback ได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับคะแนน feedback 

 

การส่งคำร้องขอแก้ไขคะแนน feedback 

 • ไปที่หน้า Request Feedback Revision
 • ดูรายการ feedback ที่สามารถขอแก้ไขได้ จำนวนโควตาคำร้องขอแก้ไข feedback ที่คุณสามารถขอได้ในปีนั้นจะแสดงอยู่ที่มุมขวาของหน้า
 • ใส่เหตุผลของการขอแก้ไขนั้นในส่วน Give the buyer a reason for the request
 • ใส่ข้อความถึงผู้ซื้อ (ประมาณ 500 อักษร)
 • คลิก ส่ง 
 

 
เมื่อผู้ขายส่งคำร้อง ผู้ซื้อจะได้รับอีเมลแจ้งพร้อมกับข้อความของผู้ขาย หากไม่มีการตอบรับใดๆ อีเบย์จะส่งอีเมลเตือนผู้ซื้ออีกครั้งในวันที่ 7 และคำร้องนั้นจะหมดอายุลงในวันที่ 10 หากไม่มีการตอบรับ

 

 
ผู้ซื้อมีสิทธิ์แก้ไขหรือไม่แก้ไขคะแนน feedback ก็ได้ และแม้ผู้ซื้อจะไม่ตกลงแก้ไขคะแนน feedback นั้น ก็จะถือว่าผู้ขายได้ใช้โควต้าการร้องขอแก้ไขคะแนน feedback นั้นไปแล้ว ดังนั้นผู้ขายควรแน่ใจว่าได้หาทางแก้ไขปัญหาใดๆ ทีเกิดขึ้นกับผู้ซื้อจนได้รับความพอใจทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะส่งคำร้องขอแก้ไขคะแนน feedback 
 

ขอให้อีเบย์ลบ Feedback

ในบางกรณีอีเบย์อาจจะพิจารณาลบคะแนน feedback ออก ในกรณีที่

feedback นั้น มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
spacer
spacer
สามารถลบได้
allow
spacer
dot feedback มีข้อมูลส่สวนตัวของสมาชิกคนอื่น เช่นที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือชื่อจริง เราอาจลบ feedback ที่อาจนำไปสู่การระบุข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่น เช่นหมายเลข tracking number
dot feedback ที่ไม่เกี่ยวข้องกาบการขาย รวมถึงความเห็น คำตอบ หรือข้อความตอบกลับที่เกี่ยวกับการซื้อขายอื่นๆ
dot feedback ที่มีข้อความทางการเมือง ศาสนาหรือสังคม นอกเหนือจากความเห็นที่เกี่ยวกับการซื้อขายนั้นจริงๆ
dot feedback ที่มีภาษาที่ถือเป็นการหมิ่นศาสนา หยายคาย ลามกอนาจาร หรือเหยียดชนชั้น รวมถึงความเห็นที่มีการข่มขู่ทำร้ายร่างกาย
dot ความเห็นในทางลบ ที่ตรงกันข้ามกับการให้ positive feedback (เมื่อ feedback ผู้ขายเป็นคนให้)
dot feedback ที่มีลิงค์ หรือข้อความโปรโมทที่สื่อให้ผู้ซื้อไปซื้อนอก eBay
dot feedback ที่มีการอ้างอิงไปถึงการสอบสวนทางกฏหมายหรือการสอบสวนของอีเบย์หรือ PayPal
spacer
spacer
spacer
spacer
ไมสามารถลบได้
allow

spacer
dot feedback ที่มีคำอย่างเช่น "fraud," "liar," "cheater," "scam artist" หรือ "con man" หรือคอมเม้นท์ที่แสดงความไม่พึงพอใจผู้ขาย เว้นแต่จะมีเนื้อหาที่ต้องห้าม
dot feedback ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ในเครืออีเบย์ เช่น eBay.com, PayPal.com, หรือ Half.com.
spacer
spacer


feedback ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขาย
spacer
spacer
สามารถลบได้
allow
spacer
dot ffeedback ที่ขัดกับการให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องในรายการขาย เช่น ผู้ขายระบุในรายการขายเป็น used ใน item condition และใน feedback ผู้ซื้อระบุเพียงว่า used
dot negative หรือ neutral ที่ผู้ซื้อระบุว่าผู้ขาย did not respond แต่เราระบุได้ว่าผู้ขายได้ตอบอีเมลถึงผู้ซื้อผ่านทาง My Message แล้ว
dot feedback ที่มีข้อความทางการเมือง ศาสนาหรือสังคม นอกเหนือจากความเห็นที่เกี่ยวกับการซื้อขายนั้นจริงๆ
dot Feedbackหรือคะแนน DSR ที่เป็นผลจากข้อบกพร่องจากสถานการณ์นี้ - ผู้ซื้อขอยกเลิกรายการซื้อขาย โดยไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ซื้อและผู้ขายได้ดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อนั้น - ผู้ซื้อร้องขอสิ่งที่แตกต่างจากที่บรรยายไว้ในรายการขายโดยสิ้นเชิง และผู้ซื้อไม่ได้ให้ตามคำร้องนั้น เช่น ผู้ซื้อให้ negative feedback เพราะผู้ซื้อขอให้ส่งสินค้ามาโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการสินค้า และผู้ขายปฏิเสธ
dot Feedbackหรือคะแนน DSR ที่เป็นผลจากข้อบกพร่องจากสถานการณ์นี้ - ความล่าช้าของศุลกากร - ไม่ได้รับสินค้า โดยที่ใน tracking number แสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นได้ถูกส่งให้ผู้รับแล้ว หากสินค้ามีมูลค่าเกิน 750 เหรียญ ต้องมีลายเซ็นผู้รับด้วย - มีข้อตำหนิเรื่องเวลาในการส่ง เมื่อผู้ซื้อให้ที่อยู่ที่ไม่สามารถตัดส่งไปได้ และสินค้านั้นถูกส่งกลับถึงผู้ขาย - ข้อตำหนิเรื่องเวลา หากผู้ซื้อชำระเงินช้ากว่า 30 วันหลังการซื้อขาย (เว้นแต่ผู้ซื้อได้รับอนุญาตให้รวมค่าส่งสินค้า - combine shipping มากกว่า 3 วัน)
dot Feedbackหรือคะแนน DSR ที่ให้เมื่อผู้ขายชนะเคส eBay Money Back Guarantee หรือ PayPal Purchase Protection
spacer
spacer
spacer
spacer
ไมสามารถลบได้
allow

spacer
dot feedback เกี่ยวกับรายการสินค้าที่มีการละเลยการให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้ซื้อไป เช่นผู้ขายลงว่าขายของเล่นที่ยังอยู่ในกล่อง แต่ไม่ได้ระบุว่ากล่องนั้นเปื้อนน้ำเสียหายแล้ว
dot feedback ที่อ้างอิงความขัดแย้งในส่วนต่างๆ ของรายการสินค้า เช่น ใน item condition ระบุว่า new แต่ในภาพเป็นสินค้าใช้แล้ว
spacer
spacer


feedback ที่ให้โดยผู้ซื้อที่ทำผิดนโยบายอีเบย์
spacer
spacer
สามารถลบได้
allow
spacer dot
dot fผู้ซื้อไม่ได้ชำระเงินและมีการเปิดเคส unpaid item และมีการบันทึกในประวัติผู้ขายว่าไม่ชำระเงิน
dot มีข้อความจากผู้ซื้อให้เห็นชัดเจนว่าผู้ซื้อจงใจไม่ชำระเงิน
dot ผู้ซื้อหรือผู้ขายให้อีเมลที่ผิด(invalid) และติดต่อไม่ได้ในระหว่างการซื้อขายนั้น
spacer
spacer
spacer
spacer
ไมสามารถลบได้
allow

spacer
dot ผู้ซื้อหรือผู้ขายให้หมายเลขโทรศัพท์ผิด แต่ยังสามารถติดต่อกันได้ผ่าน My Message
dot feedback ที่ให้โดยผู้ซื้อที่จากข้อความใน My Message แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อมีความตั้งใจจะชำระค่าสินค้า และผู้ขายไม่ได้ทำตามกระบวนการร้องเรียนว่าไม่มีการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์
dot คะแนน feedback ที่บ่งบอกให้ทราบว่าผู้ซื้อต้องการยกเลิการซื้อขายเนื่องจากผู้ซื้อเปลี่ยนแปลง item description หรือเงื่อนไข (เช่นเลื่อนเวลาส่งสินค้าหรือเพิ่มค่าส่ง)
spacer
spacer


ผู้ซื้อให้คะแนน feedback อย่างผิดพลาด หรือเกิดความผิดพลาดระหว่างการซื้อขาย
spacer
spacer
สามารถลบได้
allow
spacer dot
dot ให้คะแนนผู้ขายผิดคน หรือให้สำหรับสินค้าผิดชิ้น
dot ให้คะแนน feedback ที่ระบุถึงข้อบกพร่องโดยที่ให้ความเห็นในทางบวกอย่างชัดเจน เช่น "I really like the item, it's perfect," "My daughter is delighted," "Exactly what I was looking for," หรือ "Thanks for the fast delivery and support!"
dot ผู้ซื้อขอให้ส่งสินค้าไปที่อื่นนอกจากที่ระบุไว่ในขั้นตอนการชำระเงิน (checkout) หรือ PayPal
dot ผู้ซื้อให้ที่อยู่ผิด
spacer
spacer
spacer
spacer
ไมสามารถลบได้
allow

spacer
dot คะแนน negative feedback ที่ผู้ซื้อให้โดยระบุความเห็นเป็นกลางๆ หรือไม่เป็นทางบวกอย่างชัดเจน หรือให้ความเห็นสั้นๆ อย่างกำกวมเช่น "thanks," "OK" หรือ "item arrived"
spacer
spacer


อีเบย์เห็นว่าจำเป็นและควรที่จะลบคะแนน feedback และ DSR ออก
spacer
spacer
สามารถลบได้
allow
spacer dot
dot บัญชีผู้ใช้ของผู้ซื้อถูกระงับ โดยที่อีเบย์เห็นควรว่าควรลบคะแนน feedback หรือ DSR ที่ผู้ใช้คนนั้นให้แก่ผู้ขายคนอื่นออกทั้งหมด คะแนน feedback ที่ให้โดยผู้ใช้ที่ถูกระงับบัญชีใน 90 วัน หลังการสมัครจะถูกลบออกทั้งหมด
dot เคสที่ปิดลงโดยผู้ขายเป็นฝ่ายชนะ
dot อีเบย์เห็นว่าผู้ซื้อมีรูปแบบการให้คะแนน feedback และ DSR ในระดับต่ำเป็นอัตราที่สูงมากอย่างไม่เหมาะสม
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer


อีเบย์เห็นว่าจำเป็นและควรที่จะลบคะแนน feedback และ DSR ออก
spacer
spacer
สามารถลบได้
allow
spacer dot
dot เหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นโดยอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ขาย เช่น แผ่นดินไหว หรือน้ำท่วม ซึ่งเป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้ผู้ซื้อไม่ได้รับความพึงพอใจ ในสถานการณ์เช่นนี้ เราจะลบคะแนน DSR ที่ไม่นับเป็นข้อบกพร่อง (defect) ออกด้วย
dot ระบบของอีเบย์เป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้ผู้ซื้อไม่ได้รับความพอใจ ในกรณีเช่นนี้ เราจะลบคะแนน DSR ที่ไม่นับเป็นข้อบกพร่อง (defect) ออกด้วย
dot PayPal มีการดึงเงินไว้และแจ้งให้ผู้ขายชะลอการส่งสินค้า และ feedback หรือคะแนน DSR ที่เป็นข้อบกพร่องนั้น เป็นผลมาจากการชะลอการส่งดังกล่าว
dot เราได้รับคำสั่งจากศาลที่มีผลบังคับ (valid court order) เพื่อขอให้มีการลบ feedback
dot เราได้รับการตัดสินจาก NetNeutrals ผ่านระบบ Independent Feedback Review ให้มีการลบfeedback
dot Feedback หรือ DSR ที่เป็นผลจากการที่ผู้ขายไม่ให้ Feedback แก่ผู้ซื้อ
spacer
spacer
spacer
spacer
ไมสามารถลบได้
allow

spacer
dot เหตุการณ์ย่อยๆ ที่ผู้ขายควบคุมไม่ได้ เช่นไฟดับ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถพิมพ์ใบนำส่งสินค้า
dot ความผิดพลาดของระบบอีเบย์ ซึ่งไม่ได้ส่งผลเสียต่อการซื้อของผู้ซื้อนั้น เช่น กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถลงขายสินค้าได้
spacer
spacer


ส่งFeedback ที่มีคุณสมบัติจะถูกลบออกได้
คุณสามารถส่งรายการคะแนน Feedback ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติในการลบออกได้ที่
report Feedback

หมายเหตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของคะแนน feedback ที่สามารถลบออกได้ แปลมาจาก ข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ http://pages.ebay.com/help/policies/feedback-removal.html หากมีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน หรือมีความกำกวมจากการแปล ให้ยึดข้อความบนหน้าเว็บไซต์ eBay.com เป็นหลัก


ทำอย่างไรหากฉันไม่ได้สามารถขอแก้ไข feedback ได้ 

หากคุณไม่สามารถแก้ไข feedback ได้ เราแนะนำให้คุณ

 • ตอบ feedback นั้นด้วยความสุภาพและเป็นมืออาชีพ อธิบายสาเหตุและความตั้งใจจะแก้ไขปัญหาให้ผู้ซื้อ หากเป็นไปได้
 • อย่าโต้ตอบกับผู้ซื้อโดยใช้อารมณ์ หรือถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
 • หากเกิดปัญหาในการส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อบางประเทศหลายๆ ครั้ง คุณอาจพิจารณาเว้นการส่งไปถึงผู้ซื้อในประเทศนั้นๆ 
 • แจ้งรายงานผู้ซื้อ หากคุณเห็นว่าผู้ซื้อนั้นอาจเป็นผู้ไม่ประสงค์ดี อีเบย์จะตรวจสอบและระงับบัญชีผู้ซื้อหากพิจารณาแล้วว่าผู้ซื้อรายนั้นเป็นอันตรายต่อสังคมการซื้อขายบนอีเบย์
 • มุ่งเน้นที่การทำธุรกิจโดยรวม เราเข้าใจดีว่าบางครั้งผู้ซื้ออาจรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรมจากการให้ feedback ของผู้ซื้อ และได้พยายามแก้ไขแล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม ขอให้พยายามทำตามคำแนะนำด้านบน โดยรักษาความเป็นมืออาชีพไว้ในทุกๆขั้นตอน  และให้ความสำคัญกับการซื้อขายกับผู้ซื้อใหม่ๆ ต่อไป เพื่อสร้างชื่อเสียงในการทำธุรกิจบนอีเบย์ ผู้ซื้อใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะมองที่คะแนนของผู้ซือส่วนใหญ่ มากกว่าส่วนน้อยที่อาจเกิดปัญหานั้น