eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > โปรแกรมจัดการการขาย (Selling Manager)

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

 • ค้นหา

โปรแกรมจัดการการขาย (Selling Manager)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โปรแกรมจัดการการขาย (Selling Manager) ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ขายปริมาณปานกลางเพื่อจัดการตรวจสอบสถานการณ์แปะขายสินค้าบนอีเบย์ การบอกรับเป็นสมาชิกโปรแกรมจัดการการขายเพื่อเข้าสู่ระบบฟรีโดยตรงจากอีเบย์ของฉัน (My eBay)

 • ติดตามการแปะขายสินค้าที่กำลังขายอยู่
 • สร้างแต้มความเห็นในสินค้าหลายรายการพร้อมกัน
 • พิมพ์ใบเรียกเก็บเงินและฉลากในสินค้าหลายรายการพร้อมกัน

สมัครบอกรับเป็นเป็นสมาชิกฟรีตอนนี้!

การนำเสนอคุณสมบัติ

การจัดการการขาย

 • ดูกิจกรรมหลังการขายได้ทันทีด้วยประโยชน์จากคอลัมน์สถานะ
 • ใช้รูปแบบอีเมล์และแต้มความเห็นตามความที่กำหนดเอง
 • ดาวน์โหลดประวัติการขายเพื่อสร้างไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าหลายรายการพร้อมกัน

 • แปะขายสินค้าที่ขายแล้วและยังขายไม่ได้ซ้ำในทันที
 • เก็บ ตรวจสอบและจัดการสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงินหลายๆรายการได้
 • ส่งแต้มความเห็นไปยังผู้ซื้อที่หลายรายในครั้งเดียว

ความต้องการคุณสมบัติของระบบ

 • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 • อินเตอร์เน็ตเอ็กพลอเรอร์ (Internet Explorer) เวอร์ชั่น 4.0 หรือรุ่นสูงกว่า, เน็ตสเคป (Netscape) 4.0 หรือรุ่นสูงกว่า, AOL 4.0 หรือรุ่นสูงกว่า
 • สนับสนุนระบบปฏิบัติการทุกระบบรวมทั้งแมคอินทอช (Macintosh)