eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > การแลกเปลี่ยนไฟล์(File Exchange)

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

 • ค้นหา

การแลกเปลี่ยนไฟล์(File Exchange)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
การแลกเปลี่ยนไฟล์ (File Exchange) เป็นเครื่องมือการขายแบบครบวงจรที่ทำให้ผู้ขายปริมาณสูงสามารถที่จะแปะขายสินค้าที่หลากหลายโดยการส่งแค่ไฟล์เดียว ผู้ขายถ่ายโอนข้อมูลจากไฟล์คอมพิวเตอร์ของพวกเขาไปยังอีเบย์ได้อย่างง่ายดาย ผู้ขายสามารถแปะขายสินค้าโดยการใช้ไฟล์เดียวกันจากแผ่นตาราง Excel ไมโครซอฟท์ Accessแอคเซส หรือซอฟท์แวร์สินค้าคงคลังอื่นๆ

 • ระบบปฏิบัติการอิสระ
 • การขายที่ทันสมัยโดยการแปะขายสินค้าเป็นหมวดหมู่

สมัครสมาชิกตอนนี้!

การนำเสนอคุณสมบัติ

ระบบปฏิบัติการอิสระ

 • สร้างการแปะขายสินค้าจากแอพพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการใดๆ ก็ได้เป็นส่วนใหญ่
 • ความยืดหยุ่นของไฟล์ธรรมดา – สร้างไฟล์ธรรมดาในรูปแบบแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค(,) จำกัดด้วยเครื่องหมายอัฒภาค(;) หรือจำกัดด้วยแท็บ
 • ทำการแปะขายสินค้าของคุณให้เป็นอัตโนมัติโดยทางการเขียนและการแปะด้วย HTTPS

ความสามารถในการแปะขายสินค้าอย่างสมบูรณ์

 • รองรับการประมูล ราคาที่ตายตัวและสินค้าจากร้าน ครอบคลุมทุกหมวดหมู่
 • เพิ่ม แก้ไข แปะขายซ้ำ จบการประมูลหรืออัพเดตสถานะรวมทั้งให้แต้มความเห็นทั้งหมดในไฟล์เดียว
 • ดาวน์โหลดสินค้าที่กำลังขายอยุ่และรายงานประวัติการขายในรูปแบบไฟล์ธรรมดา
 • สร้างแม่แบบโดยอัตโนมัติสำหรับหมวดหมู่ใดๆ ก็ตามรวมทั้งคอลัมน์สำหรับข้อมูลเฉพาะเจาะจงของสินค้า

คุณสมบัติผู้ขาย
การแลกเปลี่ยนไฟล์ (File Exchange) มีพร้อมให้บริการแก่ผู้ขายที่:

 • ได้ลงทะเบียนในอีเบย์เป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน
 • มีการแปะขายสินค้าที่ใช้งานได้โดยเฉลี่ย 50 ครั้งหรือมากกว่าต่อเดือน