eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > ดูรายการซื้อขายที่มีข้อบกพร่อง

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

ดูรายการซื้อขายที่มีข้อบกพร่อง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
รายงานผู้ขาย ฉบับปรับปรุง แบบเพิ่มให้มี รายละเอียดข้อบกพร่อง
ข้อมูลที่ดูได้ในหน้า Dashboard ของผู้ขาย
•  ซิงค์ข้อมูลผู้ขายทุกๆ วัน
•  สามารถเข้าถึงรายละเอียดข้อบกพร่องในการขาย
•  แสดงรายการข้อบกพร่องที่อีเบย์ลบออก
ดูรายงาน
ดาวน์โหลดรายงาน ประจำเดือน
และตรวจสอบผลการดำเนินงานของคุณ
รายงานการขายใหม่นี้ จะช่วยให้คุณสามารถเรียงวัน และเลือกกรองดูเพียงไซต์อีเบย์ที่ต้องการ รอบการประเมิน ประเภทของข้อบกพร่องได้ และคุณจะสามารถสร้าง และดาวน์โหลดรายงานที่ปรับแต่งตามต้องการ ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในประวัติรายงานผลการดำเนินงาน ของคุณโดยอัตโนมัติ
ดูแดชบอร์ดของคุณ
ทำความเข้าใจกับรายงาน
ดูวิดีโอ(ภาษาอังกฤษ)
ดูรายละเอียดแต่ละรายการสินค้าที่ถูกขายไป และคุณยังสามารถระบุประเด็นที่ต้องแก้ไข ซึ่งต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษ
ดูวิดีโอ
   
รายละเอียดการปรับปรุง
 
   
รายละเอียดการปรับปรุง
ลองดูายละเอียดและฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่คุณจะได้พบในรายงานฉบับปรับปรุงนี้
ดูแดชบอร์ดของคุณ