eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > เครื่องมือช่วยแก้ไขรายการสินค้าทีละหลายรายการ

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

 • ค้นหา

เครื่องมือช่วยแก้ไขรายการสินค้าทีละหลายรายการ


ในโลกตลาดออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลา บ่อยครั้ง ผู้ขายอีเบย์จึงต้องปรับรายการสินค้าที่ลงขายอยู่ให้อัพเดทตามตลาดและการอัพเดทใหม่ๆ ของอีเบย์ ข้อมูลต่อไปนี้ จะทำให้คุณสามารถแก้ไขรายการสินค้าได้เร็วขึ้น

แบบพื้นฐาน
Selling Manager and Selling Manager Pro
Turbolister

แบบพื้นฐาน

ขอบเขตในการอัพเดทรายการสินค้าของคุณ จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย:

รูปแบบที่คุณเลือกลงขาย (Auction หรือ Fixed price)
ระยะเวลาก่อนที่รายการสินค้านั้นจะจบลง
มีผู้ซื้อเริ่มมาประมูล หรือซื้อไปแล้วบ้างหรือไม่

สิ่งที่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คือรูปแบบการลงขายสินค้า และในรายการที่คุณลงขายแบบมี Best Offer ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากนัก โดยคุณต้องตรวจสอบดูว่า ได้ตอบข้อเสนอ Best Offer เหล่านั้นเรียบร้อยแล้วก่อนแก้ไขรายการสินค้า (accepted, rejected, expired หรือ retracted)

อ่านรายการสิ่งที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ ที่นี่
ดูข้อมูลการแก้ไขรายการสินค้าสินค้าที่ลงขายโดยใช้แคตตาล็อก ที่นี่

เลือกเครื่องมือแก้ไขที่เหมาะสม

เครื่องมือแก้ไขรายการสินค้าที่ละหลายรายการ และขั้นตอนการแก้ไข

ใน My eBay มีฟังก์ชั่นที่ทำให้คุณสามาถแก้ไขรายการสินค้าได้หลายอย่าง เช่น item condition, price, quantity และ product identifier โดยแก้ได้ถึงครั้งละ 500 รายการพร้อมกัน
คุณสามารถแก้ไขรายการสินค้าที่ลงขายอยู่พร้อมกันไดครั้งละหลายรายการ ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

  คลิก "My eBay" ที่ด้านบนของหน้า eBay แล้ว sign in เข้าระบบ
  ที่คอลัมน์ด้านขวามือ คลิก Sell แล้วติ๊กเลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
  คลิกปุ่ม Edit
  รายการสินค้าที่เลือกจะแสดงเป็น Spreadsheet คุณสามารถแก้ไขข้อมูลทีละอย่างได้โดยติ๊กเลือกหน้าสิ่งที่คุณต้องการแก้ (เช่น title หรือ price)และแก้ไขข้อมูลตามต้องการ
  คุณสามารถแก้ไขได้พร้อมกันครั้งละ 500 รายการ ติ๊กเลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข และคลิดที่ Edit ในเมนูดร็อปดาวน์เพื่อดูรายการสิ่งที่คุณสามารถแก้ไขได้ แก้ไขข้อมูลตามต้องการในหน้าต่างป๊อบอัพที่แสดงขึ้นมา
  คลิกที่รูปแว่นขยายที่มุมขวาของ spreadsheet เพื่อพรีวิวดูรายการสินค้าที่จะแสดงขึ้นบนไซต์
  เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิก "Submit all" ที่ด้านล่างของหน้า คลิก Confirm and submit ในหน้าต่างป๊อบอัพ หรือคลิก Cancel เพื่อกลับไปแก้ไขเพิ่มเติม (คุณจะดูได้ว่าการแก้ไขนั้น ทำให้เกิดค่าธรรมเนียมใหม่ขึ้นหรือไม่ได้ที่หน้าป๊อบอัพเช่นกัน)
  ดูวิธีแก้ไขรายการสินค้าทีละหลายรายการเป็นวิดีโอภาษาอังกฤษสั้นๆ


วิธีแก้ไขนโยบายการรับคืนสินค้า (return policy) ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


  คลิก "My eBay" ที่ด้านบนของหน้า eBay sign in เข้าระบบ
  เลือก Sell ที่เมนูซ้ายมือ
  ติ๊กเลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
  คลิกปุ่ม Edit คุณจะเข้าหน้าแก้ไขรายการสินค้าทีละหลายรายการ
  ตรงเมนู Edit แบบดร็อบดาวน์ที่ด้านของหน้า เลือก "Return Policy" หน้าต่างป๊อปอัพจะแสดงขึ้นมา คุณสามารถแก้ไขได้ว่า
  คุณจะรับคืนสินค้าหรือไม่ อย่าลืมว่า แม้คุณจะเลือกไม่รับคืนสินค้า แต่ผู้ซื้อยังสามารถขอคืนสินค้าได้หากสินค้านั้นไม่ตรงตามคำบรรยาย
  ระยะเวลาในการรับคืนสินค้า เลือก 14 วัน 30 วัน หรือ 60 วัน วิธีที่คุณจะคืนเงิน เลือกตัวเลือก: money back replace หรือ exchange
  ใครจะเป็นผู้ออกค่าส่งคืน แนะนำให้เลือกรับคืนสินค้าฟรี (ผู้ซื้อไม่ต้องออกค่าส่ง) เพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อเพิ่มขึ้น หรือคุณอาจจะระบุให้ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าส่งคืนก็ได้
  เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เลือก Submit All ที่ด้านล่างของหน้า คลิก Confirm and submit ในหน้าต่างป๊อบอัพ หรือคลิก Cancel เพื่อกลับไปแก้ไขเพิ่มเติม คุณจะดูได้ว่าการแก้ไขนั้น ทำให้เกิดค่าธรรมเนียมใหม่ขึ้นหรือไม่ได้ที่หน้าป๊อบอัพเช่นกันSELLING MANAGER AND SELLING MANAGER PRO

เครื่องมือทั้งสองแบบนี้ ใช้ฟีเจอร์แก้ไขรายการสินค้าที่อยู่ใน My eBay แต่ผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้ ยังสามารถใช้ฟีเจอร์พิเศษได้ด้วย คุณสามารถแก้ไขรายการสินค้าที่ตั้งเวลาไว้ (scheduled) พร้อมกันกับที่แก้ไขรายการสินค้าที่ขึ้นอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกกรองรายการสินค้าตามรูปแลลการขาย เช่น คุณสามารถใช้เมนูดร็อบดาวน์ที่หน้าบนของหน้า เพื่อแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่เป็น Fixed Price Good' Til cancelled ได้

การแก้ไขรายการสินค้าที่ลงขายอยู่โดยใช้ Selling Manager หรือ Seling Manager Pro

  คลิก "My eBay" ที่ด้านบนของหน้า eBay sign in เข้าระบบ
  ตรงแท็บ Activity เลื่อนมาที่เมนู Selling Manager และคลิก Active

  ในตารางรายการสินค้าที่ active อยู่ เลือกรายการสินค้าที่ต้องการแก้ไขทีละรายการ หรือเลือกทั้งหมดในช่องด้านบน ทางด้านซ้ายของคำว่า Title

  คลิกปุ่ม Edit คุณจะเข้าหน้าแก้ไขรายการสินค้าทีละหลายรายการ
  ในหน้า Edit Listing เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข
  เลือกว่าคุณต้องการแก้ไขทีละรายการ (ข้อมูลที่ต้องการแกไขในแต่ละรายการไม่เหมือนกัน) หรือแก้ไขทีละหลายรายการ (สิ่งที่แก้ไขเป็นข้อมูลเดียวกันหลายรายการ) จากนั้นเลือก continue
  แก้ไขรายการสินค้าที่หน้าจอถัดไป
  คลิก Continue ตรวจทานสิ่งที่แก้ไขแล้วกดส่ง


หากคุณใช้บริการ Selling Manager หรือ Selling Manager Pro อย่าลืมใช้ฟังก์ชั่น advanced search ในเครื่องมือเหล่านี้ ใช้เพื่อการค้นหารายการสินค้าที่คุณลงขายอยู่ตามเงื่อนไขต่างๆ เพืออัพเดทข้อมูลที่ต้องการ

ใช้ advanced search เพื่อดึงรายการสินค้าที่ยังไม่ได้ใส่ item specifics ตามที่อีเบย์กำหนดให้สินค้าในหมวด Clothing, Shoes & Accessories ใส่ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ดูวิดีโอภาษาอังกฤษ เพื่อดูวิธีการใส่ item specific ในรายการสินค้าที่ลงขายอยู่

การแก้ไขนโยบายรับคืนสินค้าโดยใช้ Selling Manager หรือ Seling Manager Pro

  คลิก "My eBay" ที่ด้านบนของหน้า eBay sign in เข้าระบบ
  ที่ด้านซ้ายมือ คลิก Sell
  ติ๊กเลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
  คลิกปุ่ม Edit คุณจะเข้าหน้าแก้ไขรายการสินค้าทีละหลายรายการ
  จาก Edit ในเมนูดร็อปดาวน์ ที่ด้านบนของหน้า เลือก “Return policy.” หน้าต่างป๊อปอัพจะแสดงขึ้นมา คุณสามารถแก้ไขได้ว่า

   คุณจะรับคืนสินค้าหรือไม่ อย่าลืมว่า แม้คุณจะเลือกไม่รับคืนสินค้า แต่ผู้ซื้อยังสามารถขอคืนสินค้าได้หากสินค้านั้นไม่ตรงตามคำบรรยาย
   ระยะเวลาที่รับคืน: เลือก 14 วัน 30 วัน หรือ 60 วัน
   วิธีที่คุณจะคืนเงิน เลือกตัวเลือก: money back replace หรือ exchange
   ครจะเป็นผู้ออกค่าส่งคืน แนะนำให้เลือกรับคืนสินค้าฟรี (ผู้ซื้อไม่ต้องออกค่าส่ง) เพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อเพิ่มขึ้น หรือคุณอาจจะระบุให้ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าส่งคืนก็ได้

   เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เลือก Submit All ที่ด้านล่างของหน้า คลิก Confirm and submit ในหน้าต่างป๊อบอัพ หรือคลิก Cancel เพื่อกลับไปแก้ไขเพิ่มเติม คุณจะดูได้ว่าการแก้ไขนั้น ทำให้เกิดค่าธรรมเนียมใหม่ขึ้นหรือไม่ได้ที่หน้าป๊อบอัพเช่นกันTURBO LISTER

คุณสามารถลงขายได้พร้อมกันทีละ 1,000 รายการ โดยใช้ Turbo Lister ทำตามขั้นตอนนี้
เปิด Turbo Lister และคลิกที่ Listing Activity ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ Turbo Lister

คลิกที่ Active Listings

หมายเหตุุ:
การแก้ไขรายการสินค้าพร้อมกันทีละหลายรายการโดยใช้ Turbo Lister เลือกรายการสินค้าทีละหลายรายการโดยกดปุ่ม SHIFT หรือ CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกทีละรายการ จากนั้น คลิก Edit > Edit Multiple Items
คลิกปุ่ม Synchronize ตรงด้านบนของหน้าจอ หมายเหตุ: เลือกติ๊กเฉพาะ Active and Scheduled Listings

คลิกปุ่ม Synchronize Now

double click ที่ส่วนที่ต้องการ
แก้ไข
คลิกปุ่ม Save

คลิกปุ่ม Synchronize ตรงด้านบนของหน้าจออีกครั้ง

วิธีแก้ไขนโยบายการรับคืนสินค้า (return policy) ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  เปิด Turbo Lister และคลิกที่ Listing Activity ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ Turbo Lister
  หมายเหตุุ: การแก้ไขรายการสินค้าพร้อมกันทีละหลายรายการโดยใช้ Turbo Lister เลือกรายการสินค้าทีละหลายรายการโดยกดปุ่ม SHIFT หรือ CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกทีละรายการ จากนั้น คลิก Edit > Edit Multiple Items
  คลิกปุ่ม Synchronize ตรงด้านบนของหน้าจอ Note: เลือกติ๊กเฉพาะ Active and Scheduled Listings
  คลิกปุ่ม Synchronize Now"
  double click ที่ส่วนที่ต้องการ
  ไปที่กล่องนโยบายการรับคืนสินค้า (Return Policy) พิจารณาว่า:

   คุณจะรับคืนสินค้าหรือไม่ อย่าลืมว่า แม้คุณจะเลือกไม่รับคืนสินค้า แต่ผู้ซื้อยังสามารถขอคืนสินค้าได้หากสินค้านั้นไม่ตรงตามคำบรรยาย
   ระยะเวลาในการรับคืนสินค้า เลือก 14 วัน 30 วัน หรือ 60 วัน
   วิธีที่คุณจะคืนเงิน เลือกตัวเลือก: money back replace หรือ exchange
   ใครจะเป็นผู้ออกค่าส่งคืน แนะนำให้เลือกรับคืนสินค้าฟรี (ผู้ซื้อไม่ต้องออกค่าส่ง) เพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อเพิ่มขึ้น หรือคุณอาจจะระบุให้ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าส่งคืนก็ได้

  คลิกปุ่ม Save
  คลิกปุ่ม Synchronize ตรงด้านบนของหน้าจออีกครั้ง