eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > ภาพรวมของนโยบายอีเบย์

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

ภาพรวมของนโยบายอีเบย์


ในการลงขายสินค้าบนอีเบย์นั้นมีกฎที่คุณต้องปฏิบัติตารม กฎเหล่านี้มีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และเพื่อให้อีเบย์เป็นตลาดการซื้อขายที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน 

ก่อนที่คุณจะลงขาย ควรทำความเข้าใจกับกฎต่างๆ เหล่านี้ เนื่องจากเราจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายที่ต้องปฏิบัติตาม หากไม่ทำตามกฎแล้ว เราอาจดำเนินการกับบัญชีผู้ขายเช่น เช่นจำกัดการซื้อขายหรือระงับบัญชีได้ 

กฎเกี่ยวกับสินค้าที่คุณสามารถลงขายได้ 

กฎเกี่ยวกับสินค้าเฉพาะประเภท

นโยบายเกี่ยวกับการลงขายสินค้า 

การเลี่ยงการชำระค่าธรรมเนียม 

การใช้ลิงค์ ภาพ และวิดีโอ

การเสนอขายสินค้านอกอีเบย์

การระบุสถานที่อยู่ของสินค้าที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

 
  •  

นโยบายอีเบย์ในเว็บไซต์ต่างๆ