eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > นโยบายการลงขายสินค้าซ้ำซ้อน (Duplicate Listing Policy)

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

นโยบายการลงขายสินค้าซ้ำซ้อน (Duplicate Listing Policy)

ภาพรวมของนโยบาย
ประกาศขายที่ซ้ำซ้อน หรือ Duplicate Listings คืออะไ ร
คำแนะนำในการลงขาย
ภาพรวมของนโยบาย

เนื่องจากผู้ซื้อมักต้องการเปรียบเทียบสินค้าเพื่อการตัดสินใจซื้ออย่างชาญฉลาด ดังนั้นอีเบย์จึงมีนโยบายห้ามการลงประกาศขายซ้ำซ้อน เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่า ประกาศขายนั้นจะไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์โดยรวมของตลาด

ผู้ขายบนอีเบย์จะไม่สามารถลงขายสินค้าที่เหมือนกันทุกประการ ในรูปแบบ Fixed price พร้อมๆกันได้ และไม่ควรลงขายแบบประมูลซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน นอกจากสินค้านั้น จะเป็นสินค้า ที่ขายได้ดีในรูปแบบของการประมูลเช่น สินค้าหายาก สินค้าที่มีความต้องการของตลอดสูง และสามารถขายได้เกือบ 100%

หากคุณไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่จะขายได้ดีตามที่กำหนดหรือไม่ ควรลงขายครั้งละรายการเท่านั้น

ข้อกำหนดที่ห้ามลงประกาศสินค้าซ้ำซ้อนนี้ รวมถึงการลงขายสินค้าที่เหมือนกันทุกประการในหมวดหมู่ที่ต่างกัน หรือลงโดยใช้ User ID ที่ต่างกัน(ซึ่งเป็นของผู้ขายคนเดียวกัน)ด้วย

นโยบายการห้ามลงประกาศขายซ้ำซ้อนนี้เป็นนโยบายที่อีเบย์ให้ความ สำคัญเป็นอย่างมาก หากผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม อีเบย์อาจลบรายการขายที่ซ้ำซ้อนกันออก และจะส่งผลเสียหลายประการต่อบัญชีผู้ขายของท่าน ซึ่งรวมถึงการจำกัดการขายหรือการสูญเสียสิทธิ์บางประการ

ประกาศขายที่ซ้ำซ้อน หรือ Duplicate Listing คืออะไร

ประกาศขายที่อีเบย์มองว่าเป็นการลงขายแบบซ้ำซ้อน คือ กรณีสินค้าที่ลงขายต่าง listing กัน นั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

เพื่อหลีกเลี่ยงการลงขายแบบซ้ำซ้อน คุณควรตรวจสอบให้แน่ว่าประกาศขายมี ชื่อ(title) ราคา ภาพ Subtitle เลขจำเพาะของสินค้า (product ID) ข้อมูลจำเพาะ (Specific) หรือความสามารถในการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น (Parts Compatibilities) ที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ อีเบย์อาจพิจารณาส่วนอื่นในประกาศเพิ่มเติม เพื่อตัดสินว่าสินค้าประกาศนั้น ซ้ำซ้อนกับประกาศขายอื่นจากผู้ขายคนเดียวกันหรือไม่

ประเภทของประกาศขายต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นการลงประกาศขายแบบซ้ำซ้อน แม้ว่ารูปแบบการลงขายจะต่างออกไปdot การลงประมูลขายสินค้าที่เหมือนกันทุกประการพร้อมกันมากกว่า 1 รายการ แม้รายการเหล่านั้น จะมีเวลาจบ (ending time) ราคาเริ่มต้น (Start price) หรือ ราคาจอง (reserve price) ที่ต่างกัน
dot การลงประมูลขายสินค้าที่เหมือนกันทุกประการพร้อมกันมากกว่า 1 รายการ โดยมีทั้งรายการที่ ใช้ตัวเลือก Buy it Now และรายการ ที่ ไม่ใ้ช้่ตัวเลือก Buy It Now
dot

การลงขายสินค้าที่เหมือนกันทุกประการพร้อมกันมากกว่า 1 รายการ โดยบางรายการลงแบบประมูล และใช้ตัวเลือก Buy It Now และบางรายการลงเป็น Fixed Price

ข้อแนะนำ
spacer
spacer
สามารถทำได้
allow
spacer
dot ลงประกาศขายสินค้าทีแม้คล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกันทุกประการ โดยที่มีความแตกต่างชัดเจนในส่วนของ title subtitle ราคา ภาพ product ID item specifics และ part compatibility
dot ลงขายแบบ Fixed price เพียงรายการเดียว และใส่ตัวเลือก Variation
dot ลงขายแบบ fixed price เพียงรายการเดียว และระบุว่ามีสินค้าแบบนี้ขายมากกว่า 1 ชิ้น (multiple items)
dot ลงประกาศขายสินค้าแบบขายเป็นล็อต (bundle) มากกว่า 1 รายการ โดยที่ประกาศขายทั้งสองนั้น มีความแตกต่างกันในเรื่องจำนวนสินค้าในล็อตที่ขาย โดยที่จำนวนที่แตกต่างเหล่านั้น ให้ประโยชน์แก่ผู้ซื้ออย่างชัดเจน
dot ลงขายสินค้าที่เหมือนกันแต่มีสภาพต่างกัน เช่น เป็นสินค้าใหม่ (New) สินค้าเก่า (Used) และ สินค้าปรับปรุงใหม่ (refurbished)
dot ลงขายสินค้าที่มี เลขรหัสสินค้า (Product number) ชื่อของสินค้า (product name) หรือยี่ห้อแตกต่างกัน และเป็นไปตามนโยบายการแสดงผลสินค้า ในหน้าผลลัพธ์การค้นหาของอีเบย์
 
spacer
spacer
spacer
spacer
สามารถทำได้
allow
spacer
dot ประกาศขายสินค้าที่เป็นสินค้าที่ใช้ได้กับบางผลิตภัณฑ์ บางรุ่น หรือบางยี่ห้อ จะสามารถลงขายแบบ fixed price ได้ 5 ประกาศ หรือ แบบ Auction ได้ 5 ประกาศต่อสินค้าชิ้นนั้น

ตัวอย่าง ประกาศขายสินค้า 5 ประกาศต่อไปนี้ เป็นการขายที่ชาร์ตโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ได้กับโทรศัพท์โนเกียบางรุ่น โดยที่มีการระบุรุ่นที่ใช้ได้แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ กรณีนี้ อนุญาตให้ทำได้


รายการแรก ขาย "NEW 19 inch USB Charger Cable for Nokia N72 N79 N81 N78"
รายการที่ 2 ขาย "NEW 19 inch USB Charger Cable for Nokia N96 N75 N76 N77"
รายการที่ 3 ขาย "NEW 19 inch USB Charger Cable for Nokia N800 N810 N93i"
รายการที่ 4 ขาย "NEW 19 inch USB Cable for Nokia N80 ie N80 Internet Ed."
รายการที่ 5 ขาย "NEW 19 inch USB Cable for Nokia E55 E61i E65 E71 E72 E75"


ข้อยกเว้นนี้ ใช้ไม่ได้กับ การลงขายสินค้า ประเภทที่ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น แบตเตอรี่ AA
dot การลงขายสินค้าในหมวด Motors Parts & Accessories คุณ สามารถลงขายได้ถึง 5 รายการ ตราบใดที่สินค้านั้นเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

ตาราง parts compatibility listings table แสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นใช้กับรุ่นยานยนต์ที่ต่างกัน
ผู้ขายระบุ รุ่นและยี่ห้อยานยนต์ในตาราง Parts Compatability ได้สูงสุดถึง 300 ประเภท ในทุกรายการ


ตัวอย่าง อีเบย์อนุญาตให้ลงประกาศขายปั้มติ๊ก (Fuel Pump) ได้ทั้งทั้ง 5 ประกาศด้านล่างนี้ โดยที่ปั๊มนั้น ใช้ได้กับยานยนต์ที่ต่างกันถึง 1252 รุ่น ประกาศขายทั้ง 5 รายการ มีชื่อที่เหมือนกัน แตในตาราง Part Compatability ที่อยู่ภายในประกาศนั้น ต้องแสดงรุ่นของยานยนต์ที่ใช้ได้กับสินค้านี้ต่างกัน


ประกาศขายที่ 1 แสดง ว่าสินค้านี้ใช้ได้กับยานยนต์ รายการที่ 1 ถึง 300 ใน ตาราง parts compatibility
ประกาศขายที่ 2 แสดง ว่าสินค้านี้ใช้ได้กับยานยนต์ รายการที่ 301ถึง 6 00 ใน ตาราง parts compatibility
ประกาศขายที่ 3 แสดง ว่าสินค้านี้ใช้ได้กับยานยนต์ รายการที่601 ถึง 900 ใน ตาราง parts compatibility
ประกาศขายที่ 4 แสดง ว่าสินค้านี้ใช้ได้กับยานยนต์ รายการที่ 901ถึง 1200 ใน ตาราง parts compatibility
ประกาศขายที่ 5 แสดง ว่าสินค้านี้ใช้ได้กับยานยนต์ รายการที่ 1201 ถึง 1252 ใน ตาราง parts compatibility


 
spacer
spacer
spacer
spacer
ไม่อนุญาต
allow
spacer
dot ลงประกาศขายสินค้าที่ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อื่นได้ทั่วไป เช่นถ่าน AA กล่อง หรือสายไฟ โดยที่ใน title นั้น ระบุว่าใช้ได้กับผลิตภัณฑ์บางรุ่น หรือยี่ห้อ

ประกาศขายที่ 1 ขาย AA Battery for torch"
  ประกาศขายที่ 2 ขาย "AA Battery for electronic tooth brush"
dot

ห้ามลงขายสินค้าที่ใช้ได้ กับผลิตภัณฑ์หลายรุ่น/ยี่ห้อ โดยที่ผลิตภัณฑ์้เหล่านั้น ปรากฏใน แต่ละ listing ซ้ำๆกัน

ตัวอย่าง ประกาศขายเหล่านี้ ขายสินค้าอย่างเดียวกัน คือ ที่ชาร์จแบตที่ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือ Motorola RAZR โทรศัพท์ BlackBerry Curve และ Nokia 5310 ดังนั้นจะถือเป็นการลงซ้ำซ้อน และไม่อนุญาตให้ทำได้

ประกาศขายที่ 1 ขาย phone charger for Motorola RAZR, BlackBerry Curve, NOKIA 5310
ประกาศขายที่ 2 ขาย One listing for a "phone charger for Curve, NOK 5310, RAZR"
ประกาศขายที่ 3 ขาย One listing for a "phone charger for RAZR, BlackBerry Curve, NOK 5310"

dot ห้ามลงขายสินค้าอะไหล่ยนต์ที่ใช้กับยานยนต์หลายรุ่น /ยี่ห้อ ซ้ำๆกัน โดยที่ใส่ชื่อของยานยนต์ที่ใช้กับสินค้านั้นลงในชื่อ listing ด้วย เช่น ประกาศขายด้านล่างเหล่านี้ ผู้ขายต้องการขายปั๊มติ๊กที่ใช้กับรถ Dodge Dakota รุ่นปี 1996 รถ Ram 3500 Van รุ่นปี 1999 และรถ Dodge Durango รุ่นปี 2002 โดยใส่ยานยนต์เหล่านี้ทั้งในรายการสินค้าใน ตาราง Parts Compatability


รายการที่ 1 ลงขายว่า Fuel Pump for 1996 Dodge Dakota และใน ตารางยานยนต์ที่ใช้ีสินค้านี้ได้ (Compatibility table:) ระบุว่าใช้ได้กับรถ 1996 Dodge Dakota, 1999 Ram 3500 Van, and 2002 Dodge Durango
รายการที่ 2 ลงขายว่า Fuel Pump for 1999 Ram 3500" และใน ตารางยานยนต์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ (Compatibility table:) ระบุว่าใช้ได้กับรถ 1996 Dodge Dakota, 1999 Ram 3500 Van, and 2002 Dodge Durango
รายการที่ 3 ลงขาย Fuel Pump for 1999 Ram 3500 และใน ตารางยานยนต์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ (Compatibility table:) ระบุว่าใช้ได้กับรถ 1996 Dodge Dakota, 1999 Ram 3500 Van, and 2002 Dodge Durango
dot ห้ามผู้ขายคนเดียวกันลงสินค้าซ้ำซ้อนกัน แม้ว่า


จะลงขายจากหลาย eBay ID
ลงขายในหมวดหมู่ต่างกัน (แม้หมวดหมู่เหล่านั้น จะเป็นหมวดหมู่ที่ถูกต้องก็ตาม)
dot ห้ามลงขายสินค้าที่เหมือนกันทุกประการ ในรูปแบบประมูลที่มีฟังก์ชั่น Buy it Now และลงขายแบบ Fixed Prices ซ้ำซ้อนกัน
dot ห้ามลงขายสินค้าที่เหมือนกันทุกประการ ในรูปแบบประมูลที่มีฟังก์ชั่น Buy it Now ซ้ำซ้อนกัน
dot ห้ามลงขายสินค้าที่เหมือนกันทุกประการ ในรูปแบบประมูลโดยตั้งราคาเริ่มต้น ในแต่ละรายการแตกต่างกัน
dot ห้ามลงขายสินค้าที่เหมือนกันในรูปแบบประมูลโดยตั้ง reserve price ในแต่ละรายการให้แตกต่างกัน
spacer
spacer
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโดยร่วมมากที่สด กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้


dot หากมีสินค้าที่เหมือนกัน และต้องการลงขายมากกว่า 1 ชิ้น กรุณาลงขายแบบ multi-quantity fixed price
dot หากมีสินค้าที่เหมือนกัน แต่มีข้อแตกต่างกันเช่น สี ขนาด ควรลงแบบ fixed price โดยมีตัวเลือก เช่น สี ขนาด รูปแบบ (variations).
dot หากต้องการขายสินค้าประเภทอะไหล่ยนต์โดยที่สินค้านั้น ใช้ได้กับยานยนต์หลากหลายรุ่น ควรลงโดยใช้ ฟังก์ชั่น parts compatibility ไม่แนะนำให้ใส่ชื่อ/รุ่น ยานยนต์ที่ใช้ได้ในชื่อประกาศ