eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > Resolution Center และสินค้าที่ไม่ได้รับการชำระเงิน

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

 • ค้นหา

Resolution Center และสินค้าที่ไม่ได้รับการชำระเงิน

หากคุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการขาย อีเบย์อยู่ที่นี่พร้อมกับมีข้อแนะนำ โปรแกรม และการบริการแก้ไขปัญหาในเรื่องการร้องเรียนเพื่อช่วยคุณให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้

หมายเหตุ:
การจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนสินค้าที่ไม่ได้รับชำระเงินนั้นได้รับการจัดการอย่างจะแตกต่างจากเรื่องร้องเรียนของ Resolution Center ที่อื่นๆ โดยให้ใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการชำระเงิน (Unpaid Item) หากคุณคือผู้ขายที่มีผู้ซื้อซึ่งไม่ชำระเงิน หรือหากคุณคือผู้ซื้อที่ได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนสินค้าที่ไม่ได้รับชำระเงิน

หากคุณมีปัญหาในเรื่องแต้มความเห็นหรือการขโมยอัตลักษณ์ ให้ใช้ลิงค์ Contact Us ในศูนย์ช่วยเหลือ (Help) แทนการใช้ Resolution Center

หมายเหตุสำหรับผู้ขาย

อีเบย์ได้มีประกาศใช้ขั้นตอนการคุ้มครองผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า หรือสินค้าที่ได้รับแตกต่างไปจากคำบรรยายอย่างชัดเจน

กรุณาเข้าไปที่ ศูนย์กลางการร้องเรียน (Resolution Hub) เพื่อศึกษาขั้นตอนการคุ้มครอง และเข้าไปดูที่ โปรแกรมสอนขั้นตอนการร้องเรียน (Resolution Tutorial) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนทีละขั้น

Resolution Center

ในฐานะสำหรับผู้ขาย Resolution Center จะช่วยเหลือเป็นประโยชน์ต่อคุณเมื่อ:

 • คุณต้องการที่จะยกเลิกการซื้อขาย
 • คุณได้ขายสินค้าไปแล้วแต่ไม่ได้รับการชำระเงิน ให้ใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการชำระเงินหากผู้ซื้อไม่ชำระเงิน

ในฐานะสำหรับผู้ขาย Resolution Center จะช่วยเหลือเป็นประโยชน์ต่อคุณเมื่อ:

* Resolution Center ในอีเบย์สหรัฐอเมริกา
* Resolution Center ในอีเบย์อังกฤษ
* Resolution Center ในอีเบย์ออสเตรเลีย
* Resolution Center ในอีเบย์เยอรมนี

แนวทางปฏิบัติสำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการชำระเงิน

หากคุณไม่ได้รับการชำระเงินสำหรับสินค้าที่คุณขายไป เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณด้วยมีข้อแนะนำและเครื่องมือสำหรับการร้องเรียน โดยหากคุณไม่ได้รับการชำระเงินภายหลังจากภายในจำนวนวันที่ระยะเวลากำหนดไว้* นี่คือสิ่งที่ต้องควรทำ

1. เจรจากับผู้ซื้อ
2. แก้ปัญหาใน Resolution Center ของเรา
3. อีเบย์ติดต่อกับผู้ซื้อเพื่อร้องขอให้ชำระเงิน
4. ปิดเรื่องร้องเรียน
5. เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงสินค้าที่ไม่ได้รับการชำระเงิน

1. เจรจากับผู้ซื้อ

ปัญหาส่วนใหญ่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการติดต่อกับผู้ซื้อของคุณโดยตรง หากผ่านไปแล้วสองวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้ชนะการประมูลสินค้าของคุณไปและคุณยังไม่ได้รับการชำระเงิน ให้ติดต่อผู้ซื้อของคุณและดูว่าเขาหรือเธอวางแผนที่จะชำระเงินหรือไม่ หรือได้พยายามที่จะชำระเงินค่าสินค้าหรือไม่ หากผู้ซื้อได้พยายามที่จะชำระเงิน ให้พยายามติดตามการชำระเงินผ่านทางเพย์พาลหรือวิธีการชำระเงินแบบอื่นของผู้ซื้อ และนี่คือเคล็ดลับบางอย่างข้อแนะนำในการติดต่อกับลูกค้าของคุณ

2. แก้ปัญหาใน Resolution Center ของเรา

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าได้โดยตรง คุณสามารถเปิดเรื่องร้องเรียนสินค้าที่ไม่รับชำระเงินขึ้นได้ใน Resolution Center

การกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

การกำหนดเวลาสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนของคุณเป็นสิ่งสำคัญ* โดยจะมีหน้าต่างpop-up แจ้งให้คุณทราบว่าเวลาว่าเมื่อใดที่คุณสามารถเปิดและปิดเรื่องร้องเรียนและจะถูกหักค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้

* ช่วงเวลาจะแตกต่างกันออกไปตามที่ตั้งของอีเบย์:

หากสินค้าของคุณขายบน eBay.com (อีเบย์สหรัฐอเมริกา):

 • คุณสามารถเปิดเรื่องร้องเรียนสินค้าที่ไม่ได้รับชำระเงินได้ใน Resolution Center โดยเร็วที่สุดคือ 4 วันหลังจากการขายและจนถึง 32 วันหลังจากการขาย หากคุณไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อ
 • ผู้ซื้อมีเวลาจนถึง 4 วันที่จะชำระเงินหลังจากเปิดเรื่องร้องเรียนแล้ว ในช่วงเวลานี้ผู้ซื้อยังสามารถติดต่อคุณเพื่อขอขยายเวลาการชำระเงินหรือการจัดการอื่นๆ ได้ แน่นอนว่าคุณสามารถยอมรับการร้องขอของผู้ซื้อ แต่คุณไม่ถูกบังคับให้จัดการอะไรเป็นพิเศษ
 • คุณจำเป็นต้องปิดเรื่องร้องเรียนภายใน 36 วันของวันที่ขาสินค้า
  1. ในวันที่ 37 หลังจากสิ้นสุดรายการแล้ว หากคุณยังไม่ปิดเรื่องร้องเรียน อีเบย์จะปิดเรื่องร้องเรียนนั้นโดยอัตโนมัติและคุณจะไม่ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้(Final Value Fee) คู่ค้าของคุณจะไม่ได้รับสินค้าที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินในบัญชีของเขาโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อคุณหรืออีเบย์ได้ปิดเรื่องร้องเรียนลงแล้ว คุณไม่สามารถเปิดเรื่องร้องเรียนนั้นได้อีก

การเปิดเรื่องร้องเรียน
ช่วงเวลา: 4 ถึง 32 วันหลังจากการขาย

หากสินค้าของคุณขายบน eBay.co.uk (อีเบย์อังกฤษ) หรือ eBay.com.au (อีเบย์ออสเตรเลีย):

 • คุณสามารถเปิดเรื่องร้องเรียนสินค้าที่ไม่ได้รับการชำระเงินได้ใน Resolution Center 7 - 45 วันหลังจากการขาย หากคุณไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อ
 • ผู้ซื้อมีเวลาจนถึง 7 วันเพื่อตอบรับเรื่องร้องเรียนของคุณ
 • คุณจำเป็นต้องปิดเรื่องร้องเรียนของคุณภายใน 60 วันนับจากเวลาของการซื้อขาย
  1. คุณจะได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ และคู่ค้าของคุณจะถูกรายงานไปยังทีมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเรา
  2. ในวันที่ 61 หลังจากสิ้นสุดการซื้อขาย หากคุณไม่ได้ปิดเรื่องร้องเรียนของคุณ อีเบย์จะปิดเรื่องร้องเรียนนั้นโดยอัตโนมัติและคุณจะไม่ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ คู่ค้าของคุณจะไม่ถูกรายงานไปยังทีมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเรา
  3. เมื่อคุณหรืออีเบย์ได้ปิดเรื่องร้องเรียนของคุณไปแล้ว คุณไม่สามารถเปิดเรื่องร้องเรียนนั้นได้อีก

การเปิดเรื่องร้องเรียนของคุณ
ช่วงเวลา: 7 - 45 วันหลังจากการขายหรือในทันทีหากผู้ซื้อไม่ได้ลงทะเบียนกับอีเบย์อีกต่อไป

หากสินค้าของคุณขายบน eBay.de (อีเบย์เยอรมนี):

 • คุณสามารถเปิดเรื่องร้องเรียนสินค้าที่ไม่ได้รับการชำระเงินใน Resolution Center ได้จนถึง 45 วันหลังจากการขายหากคุณไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อ
 • ผู้ซื้อมีเวลาจนถึง 7 วันเพื่อชำระเงินหลังจากเปิดเรื่องร้องเรียน ในระหว่างนี้ผู้ขายยังสามารถติดต่อคุณเพื่อร้องขอขยายเวลาการชำระเงินหรือการจัดการอื่นๆได้ โดยคุณสามารถยอมรับการร้องขอของผู้ซื้อ แต่คุณไม่ถูกบังคับให้จัดการอะไรเป็นพิเศษ

คุณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

คุณจำเป็นต้องเปิดเรื่องร้องเรียนที่เว็บไซต์อีเบย์ในประเทศที่คุณได้ขายสินค้าไป

 • ไปที่ Resolution Center หรือคลิกที่ลิงค์ Resolution Center ที่ด้านล่างของหน้าการใช้งานของอีเบย์ส่วนใหญ่
 • เลือก ฉันยังไม่ได้รับการชำระเงิน - I haven't received it yet และจากนั้นคลิก ทำรายการต่อ

3. อีเบย์ติดต่อผู้ซื้อเพื่อขอให้ชำระเงิน
ช่วงเวลา:

 • เราติดต่อผู้ซื้อในทันทีหลังจากที่คุณเปิดเรื่องร้องเรียน
 • ผู้ซื้อมีเวลา 4 ถึง 7 วัน (ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่ทำการซื้อขาย) จากเวลาที่คุณได้เปิดเรื่องร้องเรียนให้ชำระเงินขึ้นมา

หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ คุณสามารถปิดเรื่องร้องเรียนและสินค้าที่ไม่ได้รับการชำระเงินจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีของผู้ซื้อ หากผู้ซื้อได้ติดต่อคุณและคุณยินยอมที่จะขยายเส้นตายของการชำระเงิน คุณสามารถรอได้จนถึง 36 วันหลังจากสิ้นสุดรายการเพื่อปิดเรื่องร้องเรียน

4. ปิดเรื่องร้องเรียน
ช่วงเวลา: โดยเร็วคือนับจาก 4 วันและจนถึง 36 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

 • หากคุณปิดเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องเรียนหมดอายุ (37 วันหลังจากเปิดเรื่องร้องเรียน) คุณจะไม่สามารถเปิดเรื่องร้องเรียนนั้นหรือเปิดเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อครั้งนี้ได้อีกครั้ง
 • เมื่อเรื่องร้องเรียนถูกปิดโดยอัตโนมัติแล้ว ผู้ซื้อจะไม่ได้รับสินค้าที่ไม่ได้รับการชำระเงินซึ่งบันทึกลงในบัญชีของพวกเขาโดยอัตโนมัติ
 • คุณสามารถปิดเรื่องร้องเรียนได้หากผู้ซื้อไม่ได้ส่งชำระเงินภายใน 4 วัน

เพื่อการปิดเรื่องร้องเรียน:

 • 1. ลงชื่อเข้าใช้งานที่ Resolution Center และค้นหาเรื่องร้องเรียน
 • 2. ภายใต้ข้อความ คุณได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อหรือไม่? เลือก ใช่หรือ ไม่ใช่
 • 3. คลิกที่ ปิดเรื่องร้องเรียน

5. การหลีกเลี่ยงสินค้าที่ไม่ได้รับการชำระเงิน

เคล็ดลับง่ายๆ บางอย่างต่อไปนี้ที่สามารถลดอัตราการร้องเรียนเรื่องสินค้าที่ไม่ได้รับการชำระเงินลงได้

 • ทำให้การชำระเงินเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับลูกค้าของคุณโดยการเสนอให้ชำระเงินผ่านเพย์พาล 
 • ใส่รายละเอียดข้อมูลการขนส่งและการบรรจุหีบห่อในรายละเอียดของสินค้าและในส่วนของการขนส่ง  
 • ใช้การนำเสนอวิธีการจ่ายเงินของอีเบย์เพื่อทำให้ผู้ซื้อชำระเงินแก่คุณได้ง่าย 
 • กำหนดให้มีการชำระเงินในทันทีสำหรับการแปะขายสินค้าด้วยราคาของการขายแบบซื้อได้เลย (Buy It Now)