eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > ช่วงเวลาที่ผู้ซื้อจะเริ่มเปิดเคสได้

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

ช่วงเวลาที่ผู้ซื้อจะเริ่มเปิดเคสได้

 
 
คำแนะนำสำคัญเพื่อลดการเปิดเคสจากผู้ซื้อ
ช่วงเวลาในการเปิดเคส eBay Item Not Received (INR) และ Significantly not as described (SNAD)

การทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียน INR และ SNAD ของผู้ซื้อ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนเหล่านั้นได้

สิ่งที่ผู้ขายส่วนใหญ่มักเป็นกังวลคือผู้ซื้อที่มีแนวโน้มจะเปิดเคสโดยที่ไม่ทราบว่าจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของผู้ขาย โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตามข้อกำหนดใหม่ว่าด้วย ข้อบกพร่องของการขาย (Defect Rate) ที่จะเริ่มใช้ในเดือนสิงหาคม

ข้อมูลด้านล่างนี้ จะทำให้ผู้ขายเข้าใจระยะเวลาที่ผู้ซื้้อจะสามารถเปิดเคสได้ดีขึ้น


ข้อร้องเรียน ช่วงเวลาเริ่มเปิดเคสได้: สิ้นสุดเวลาที่สามารถเปิดเคสได้:
INR EDD* + 1 วัน EDD* + 30 วัน
SNAD ชำระเงิน + 1วัน EDD* + 30 วัน
* EDD -วันที่โดยประมาณที่อีเบย์ประเมินว่าสินค้าจะถูกส่งหาผู้ซื้อ

ดูตัวอย่างเวลาที่สินค้าจะถูกส่งถึงผู้รับโดยประมาณ
เมื่อใดที่ผู้ซื้อจะสามารถเปิดเคสร้องเรียนผู้ขายได้?

วันที่สามารถเริ่่มเปิดเคส:   สิ้นสุดเวลาเปิดเคส:
INR สามารถเปิดเคสได้ใน 1 วัน (24 ชม) หลังจากวันที่โดยประมาณที่ระบบประเมินว่าสินค้าจะถูกส่งถึงผู้ซื้อ หากไม่มีเวลาระบุไว้ในรายการสินค้า ผู้ซื้อจะสามารถเปิดเคสได้ใน 8 วันหลังจากวันที่ชำระเงิน (7 วัน + 24 ชม.).
Note:หากสินค้านั้นถูกเอาลงจากไซ์ (นอกจากหมดเวลาไปเอง) หรือผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ใช้งานอีเบย์อีก "not a registered user" ผู้ซื้อต้องรอ 7 วันจึงเปิดเคสได้

SNAD สามารถเปิดได้ใน 1 วัน (24 ชม.) หลังการชำระเงิน เว้นแต่ข้อมูล tracking ยังแสดงเป็น "In Transit" ผู้ซื้อจะไม่สามารถเปิดเคสได้จนกว่าจะแสดงเป็น "delivered" หรือหลังจากช่วงเวลาที่ระบบประมาณว่าสินค้าจะส่งถึง

สาเหตุที่กำหนดให้ผู้ซื้อ สามารถเปิดเคส SNAD ได้หลังจากผ่านไป 24 ชม ก็เนื่องจากบางรายการสินค้าที่ส่งภายในประเทศ มีบริการส่งภายในคืนเดียวกัน และผู้ซื้ออาจได้รับสินค้าก่อนวันที่ระบบประมาณไว้
  ทั้งกรณี INR และ SNAD นั้น ผู้ซื้อต้องเปิดเคสภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้าจริง (หรือวันสุดท้ายที่ระบบประประมาณไว้ว่าสินค้าจะส่งถึง หาก tracking ไม่แสดงเป็น delivered)

สินค้าที่ไม่มี tracking จะถูกประเมินว่าจะถึงใน 30 วัน หรือขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศที่มีการส่งสินค้าไป

แนะนำให้ผู้ซื้อติดต่อคุณ โดยการเลือก "Other" ในการติดต่อผู้ขาย คุณสามารถตั้งข้อความอัตโนมัตระบุข้อมูลสำคัญเหล่านี้ในขั้นตอนการชำระเงินของผู้ซื้อได้