eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > หากผู้ซื้อร้องเรียนว่าสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

หากผู้ซื้อร้องเรียนว่าสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย

 

ข้อพิพาท

คำแนะนำสำคัญเพื่อลดการเปิดเคสจากผู้ซื้อ

 


การซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นไปอย่างราบรื่น แต่บางครั้งก็อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้าง อีเบย์จึงมี Resolution Center เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน

(ระยะเวลาในการแก้ไขเคสของอีเบย์แต่ละประเทศอาจไม่เหมือนกัน ข้อมูลในหน้านี้จะอ้างอิงจากเว็บ ebay.com)

คืนเงินเต็มจำนวน

ผู้ซื้อจะต้องคืนสินค้าให้ผู้ขาย หากต้องการเงินคืนเต็มจำนวน

  • เราจะขอให้ผู้ซื้อส่งสินค้าคืนให้ โดยระบุ tracking number ภายใน 7 วัน
  • เราจะขอให้ผู้ซื้อชำระค่าส่งสินค้าคืน เว้นแต่คุณกับผู้ซื้อจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
  • ในบางกรณีที่ถือเป็นกรณีพิเศษ อีเบย์อาจเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้าคืนให้

ผู้ขายควรคืนเงินค้าสินค้าผ่าน eBay Resolution Center ใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้รับสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว  หากผู้ซื้อไม่ได้ชำระเงินด้วย PayPal ควรคืนเงินผ่านทางช่องทางเดียวกับที่ผู้ซื้อชำระเข้ามา การคืนเงินผู้ซื้อผ่านช่องทางเดิม จะป้องกันกรณีที่ผู้ซื้อได้รับเงินคืนซ้ำ 2 ครั้ง จากคุณครั้งหนึ่งและจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตอีกครั้งหนี่ง

เมื่อแก้ไขเคสนั้นเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับค่าธรรมเนียม Final Value Fee คืน

การคืนเงินเฉพาะบางส่วน

การคืนเงินเฉพาะบางส่วนจะทำให้ผู้ซื้อสามารถเก็บสินค้านั้นไว้ได้ และช่วยให้ผู้ขายไม่ต้องคืนเงินเต็มจำนวนหรือส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้

ตัวอย่างเช่น หากผู้ซื้อซื้อกล้องใหม่ไป แต่สินค้าที่ไปถึงมีรอยขีดข่วน ผู้ซื้ออาจจะพอใจกับสินค้าแต่ต้องการสินค้าใหม่ที่ไม่มีตำหนิใดๆ กรณีนี้ ผู้ขายอาจคืนเงินบางส่วนให้กับผู้ซื้อเพื่อเป็นการชดเชยสำหรับตำหนิสินค้า

คุณและผู้ขายสามารถติดต่อกันผ่านResolution Center เพื่อให้สามารถหายอดเงินคืนในจำนวนที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ หากผู้ซื้อสามารถยอมรับการคืนเงินบางส่วน หรือเรียกร้องจำนวนเงินใหม่ หรือเสนอทางแก้ปัญหาใหม่ก็ได้ โดยในการคืนเงินนั้น ผู้ขายควรคืนผ่านResolution Center

เตรียมเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้บรรยายสินค้านั้นถูกต้องแล้ว

หากคุณสามารถแสดงได้ว่าได้มีการบรรยายสินค้านั้นอย่างถูกต้องแล้ว จะสามารถปิดเคสนั้นได้เช่น

  • ผู้ซื้อระบุว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าใช้แล้ว ไม่ใช่สินค้าใหม่ และในรายการได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสินค้าใช้แล้ว
  • ได้มีการบรรยายตำหนิของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง
  • ได้มีการบรรยายสินค้าอยากถูกต้องในรายการขายแล้ว แต่ผู้ซื้อไม่ต้องการสินหลังจากที่ได้รับสินค้าไปแล้ว
  • ได้มีการบรรยายสินค้าเอาไว้อย่างถูกต้อง แต่สินค้านั้นไม่ตรงตามที่ผู้ซื้อคาดหวัง
  • สินค้านั้นมีรอยขีดข่วนเล็กน้อย และได้มีการบรรยายไว้ว่าเป็นสินค้าใช้แล้ว
 

เสนอทางแก้ไขอื่น

คุณสามารถเสนอทางแก้ไขปัญหาแบบอื่นให้ผู้ซื้อ พยายามหาข้อตกลงกับผู้ซื้อให้ได้เพื่อให้ผู้ซื้อพอใจกับทางแก้ปัญหานั้น ติดต่อผู้ซื้อผ่าน Resolution Center เพื่อให้มีบันทึกการสนทนา และอีเบย์ทราบสถานะของเคสนั้นๆ

 

ช่วงเวลาที่สามารถเปิดเคสได้