eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > หากผู้ซื้อร้องเรียนว่าไม่ได้รับสินค้า

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

หากผู้ซื้อร้องเรียนว่าไม่ได้รับสินค้า

 

ข้อพิพาทผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า- Item Not Received

การซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นไปอย่างราบรื่น แต่บางครั้งก็อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้าง อีเบย์จึงมี Resolution Center เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

หากผู้ซื้อแจ้งว่าไม่ได้รับสินค้า คุณจะมีตัวเลือกในการแก้ปัญหา เมื่อผู้ซื้อปิดเคส คุณจะต้องตอบกลับภายใน 3 วันทำการ มิเช่นนั้น อีเบย์จะดำเนินการในเคสนั้นเอง 

หมายเหตุ: ข้อมูลในหน้านี้ เป็นข้อมูลสำหรับการขายสินค้าบน ebay.com หากคุณขายสินค้าใน ebay.co.uk หรือ ebay.de อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยและช่วงเวลาที่กำหนดในการเปิดเคสที่แตกต่างกัน  กรุณาเข้าไปอ่านรายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์เหล่านั้นโดยตรง 


ให้หมายเลข tracking number 

หากผู้ซื้อติดต่อเราว่าไม่ได้รับสินค้า คุณสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ ด้วยการให้หลักฐานที่แสดงว่าสินค้านั้นมีการส่งถึงผู้รับแล้ว (Delivered) อีเบย์จะขอให้คุณให้ข้อมูล tracking number ของสินค้ารายการที่มีปัญหานั้น โดยที่แสดงให้เห็นดังนี้ 


1. สถานการณ์ส่งขึ้นเป็น Delivered

2. วันที่สินค้านั้นส่งออก (แสดงว่าคุณส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่ระบุไว้)

3. ที่อยู่ของผู้ส่ง อย่างน้อยต้องแสดง เมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้รับที่ตรงตามที่ระบุไว้ในหน้า Order Details ของอีเบย์หรือ Transaction Detailsใน PayPal 

4. สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 750 เหรียญขึ้นไป จะต้องมีหลักฐานแสดงลายเซ็นของผู้รับ

หากในระบบยังแสดงข้อมูลสถานะเป็น in transit เราอาจขอให้ผู้รับรออีกหน่อย 

หากมีการส่งสินค้าโดยไม่มีข้อมูล tracking number กรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อตรวจสอบ ซึ่งอาจจะยังถือเป็นความรับผิดชอบที่ผู้ขายจะต้องคืนเงินให้ผู้ซื้อ หากสินค้านั้นยังไม่ถึงผู้รับ 


การคืนเงิน 

หากผู้ซื้อขอให้มีการคืนเงิน และคุณยังไม่ได้ส่งสินค้า คุณสามารถคืนเงินให้ผู้ซื้อ ในราคาเต็มที่รวมทั้งค่าสินค้าและค่าส่งที่ผู้ซื้อได้ชำระเข้ามา ไปที่ Resolution Center และตรวจสอบเคสที่ผู้ซื้อร้องเรียน 

เมื่อเคสถูกแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับค่าธรรมเนียม Final Value Fee คืน 


เสนอทางแก้ปัญหาอื่นๆ 
หากผู้ซื้อยังคงต้องการสินค้า และคุณยังสามารถหาสินค้าให้ได้ คุณสามารถส่งสินค้าโดยมี tracking number ออกไปให้ผู้ซื้อได้ทันที อัพโหลดข้อมูล tracking เข้าไปใน eBay Resolution Center เพื่อให้ผู้ซื้อได้ทราบว่าสินค้าจะมาถึงเมื่อไหร่ 
คุณสามารถเสนอทางเลือกเพิ่มเติมอื่นๆได้เช่นกัน คุณสามารถติดต่อผู้ซื้อผ่าน Resolution Center เพื่อให้มีการบันทึกการสนทนาต่างๆไว้ และทำให้อีเบย์ทราบความคืบหน้าของเคสนั้นๆ

ระยะเวลาที่ผู้ซื้อสามารถเปิดเคสได้