eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > eBay Buyer Protection

eBay Buyer Protection

การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay - กระบวนการแก้ปัญหาการร้องเรียน (Dispute Resolution Process)
ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อข้ามประเทศ
English  |  日本語  
สรุปรวมเนื้อหาการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay

การแก้ไขปัญหาทีละขั้น

คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย

คำถามที่พบบ่อยของผู้ซื้อ

การคุ้มครองของ PayPal ต่อผู้ซื้อใน eBay

ติดต่อเรา
คำถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อร้องเรียน? โปรดติดต่อเรา

eBay ได้นำเสนอการอัปเดตและขยายการคุ้มครองสำหรับผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อร้องเรียนว่าไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าที่ได้รับนั้นแตกต่างไปจากที่อธิบายไว้ในรายการสินค้าอย่างชัดเจน

การขยายการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay มีจุดประสงค์เพื่อ:

 • ช่วยเหลือผู้ซื้อและผู้ขายในการแก้ไขข้อพิพาทโดยลดขั้นตอนลงจากเดิม และทำให้ผู้ซื้อมีความคุ้นเคยกับการแก้ไขปัญหาด้าน ecommerce
 • เสนอทางเลือกในการติดต่อกับ eBay ในกรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถทำการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง eBayจะเข้าไปจัดการในทันที เพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการที่มีปัญหาได้รับการแก้ไข
 • คงคำนิยามและนโยบายส่วนใหญ่ที่ PayPalใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับ “การไม่ได้รับสินค้า” และ “สินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย”

การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay จะดำเนินไปตามขั้นตอนใหม่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีขั้นตอนที่น้อยลงและใช้ระยะเวลาเร็วขึ้น อีกทั้งยังสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างแตกต่างกัน กระบวนการใหม่นี้ยังคงสนับสนุนให้มีการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย แต่ในกรณีที่ไม่ได้ผล ผู้ซื้อและผู้ขายยังคงมีทางเลือกในการติดต่อกับ eBay ซึ่งเราจะเข้าไปจัดการอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการที่มีปัญหาได้รับการแก้ไข

ในบางกรณีที่eBay พิจารณาแล้วว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบ เราอาจจะเป็นผู้รับผิดชอบในการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อเอง

เราจะทยอยใช้ขั้นตอนการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay นี้บนเว็บไซต์อื่นๆ ของ eBay ซึ่งขอบเขตของการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเว็บไซต์ จึงขอแนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดของการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay นโยบายและขั้นตอนของแต่ละเว็บไซต์ก่อนที่จะเสนอขายสินค้า เราจะอัปเดตข้อมูลบนหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ท่านใช้อ้างอิง ผู้ขายทุกคนต้องปฎิบัติตามการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay บนเว็บไซต์ที่ได้ทำการแปะขายสินค้าหรือทำรายการไว้้

การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay ในแต่ละ เว็บไซต์ของอีเบย์จะเป็นวิธีการสำคัญสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายในการแก้ไขปัญหาการซื้อขายใน eBay ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay หรือจาก eBay เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

การไม่ปฏิบัติตามการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay อาจทำให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • หากeBayตัดสินว่าความผิดนั้น เกิดขึ้นจากผู้ขาย eBay อาจคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อสำหรับการเรียกร้องที่ตรงตามเกณฑ์ และเรียกร้องให้ผู้ขายชำระเงินคืนให้แก่ eBay
 • จำกัดสิทธิพิเศษของบัญชี
 • จำกัดหรือระงับบัญชีของท่าน
 • สูญเสียสถานะการเป็น PowerSellerหรือผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller)และส่วนลดค่าธรรมเนียมสมาชิก

กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ของ eBay สำหรับ eBay.com และ eBay.co.uk

ข้อมูลนี้สำคัญหากท่านขายสินค้าบน eBay.com, eBay.co.uk หรือหากท่านขายหรือส่งสินค้าข้ามประเทศให้แก่ผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ

กระบวนการแก้ไขข้อพิพาทแบบใหม่ได้ถูกแนะนำต่อผู้ซื้อซึ่งซื้อสินค้าบน ebay.com และเว็บไซต์ ebay.co.uk กระบวนการนี้ใช้เมื่อผู้ซื้อฟ้องร้องว่าสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่อธิบายไว้ในรายการสินค้า นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสองเว็บไซต์แตกต่างกันในบางส่วนซึ่งเราขอแนะนำให้ท่านทำความคุ้นเคยกับทั้งสองด้วยตัวเอง

นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ eBay สหรัฐอเมริกา : http://pages.ebay.com/help/policies/buyer-protection.html
นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ eBay อังกฤษ : http://pages.ebay.co.uk/help/policies/buyer-protection.html

กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ของ eBay สำหรับสินค้าที่ซื้อบน eBay.com และ eBay.co.uk จะเป็นข้อมูลหลักสำหรับผู้ซื้อซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาข้อพิพาทกับผู้ขายได้ รวมทั้งผู้ขายที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับ eBay.co.uk หรือ eBay.com สำหรับผู้ขายที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับ eBay.com หรือ eBay.co.uk ท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับกรณีใหม่ของ eBay ผ่านทางอีเมล์ 

ผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์อื่นนอกจาก eBay.com และ eBay.co.uk จะยังคงใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของพวกเขา

ท่านอาจยังคงได้รับเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาผ่านทางศูนย์แก้ไขปัญหาของ PayPal ในขณะที่ผู้ซื้อจะถูกโอนไปยังกระบวนการใหม่ของ eBay 

เช่นเดียวกัน การร้องเรียนสำหรับการชำระเงินผ่านทาง PayPal ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะยังคงถูกจัดการโดยศูนย์รักษาความปลอดภัยของ PayPal 

แม้ว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์อื่นแล้ว แต่หากท่านได้เสนอขายสินค้าท่านบน ebay.com หรือ ebay.co.uk กระบวนการนี้ก็จะมีผลต่อท่าน ส่วนนี้แสดงภาพรวมของกระบวนการใหม่และสิ่งที่ท่านต้องทำในฐานะผู้ขาย   

กระบวนการนี้จะถูกใช้กับท่านหากท่านได้เสนอขายสินค้าบนเว็บไซต์ eBay อื่นนอกจาก eBay.co.uk หรือ eBay.com และท่านเลือกที่จะเสนอขายสินค้าของท่านระหว่างประเทศ หรือเสนอว่ามีสินค้าพร้อมขายหรือส่งให้แก่ผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ผู้ซื้อเหล่านี้จะสามารถทำการร้องเรียนได้ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ eBay ได้ที่ eBay.co.uk หรือ eBay.com   

เรื่องร้องเรียน

หากผู้ซื้อมีปัญหากับสินค้าที่ซื้อมาจากท่านบนหรือผ่าน eBay.com หรือ eBay.co.uk ผู้ซื้อสามารถติดต่อกับ eBay ได้หากไม่สามารถแก้ไขปัญหากับท่านได้โดยตรง ปัญหาอาจเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อหรือไม่ตรงกับที่อธิบายไว้ในรายการสินค้า จึงอาจยื่นเรื่องร้องเรียน (โปรดทราบว่าตามนโยบายของ eBay.co.uk คือการร้องเรียน “ไม่ตรงกับที่อธิบายไว้อย่างชัดเจน” หรือการร้องเรียน SNAD ตามนโยบายของ eBay.com คือการร้องเรียน “สินค้าไม่ตรงกับที่อธิบายไว้”) เมื่อมีการยื่นเรื่องร้องเรียนเราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์     

สิ่งที่ท่านต้องทำ

แก้ไขปัญหากับผู้ซื้อ

ท่านสามารถโต้ตอบเรื่องร้องเรียนที่มีต่อท่านได้โดยการเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ที่ท่านทำการขายสินค้า – ebay.com หรือ ebay.co.uk เข้าระบบในเว็บไซต์ที่ผู้ซื้อทำการซื้อสินค้าแล้วทำตามแนะนำ โดยคำแนะนำเหล่านี้จะเป็นภาษาอังกฤษ หากท่านขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อบน ebay.co.uk ท่านจะมีเวลา 10 วันเพื่อติดต่อกลับไปยังผู้ซื้อก่อนที่จะมีการดำเนินการขั้นต่อไป หากท่านขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อบน ebay.com ท่านจะมีเวลา 7 วัน
  
คำตัดสิน

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 หรือ 10 วัน หากยังไม่มีการติดต่อกลับไปยังผู้ซื้อหรือหากท่านหรือผู้ซื้อเพิ่มเรื่องร้องเรียน eBay จะทำการตรวจสอบเรื่องเรื่องเรียนนั้น เราอาจเห็นด้วยกับท่าน ผู้ขาย หรือเราอาจเห็นด้วยกับผู้ซื้อ

การเห็นด้วยกับผู้ซื้อ

หากเราเห็นด้วยกับผู้ซื้อ เราจะคืนเงินจากการทำรายการให้แก่ผู้ซื้อ เนื่องจากเราได้ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อตามการเรียกร้องที่มีการคุ้มครอง เราจึงจะขอเงินคืนจากท่าน

ผู้ขายชำระเงินคืนให้แก่ eBay

เราขอให้ผู้ขายของ eBay ปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไขปัญหาของเรา ผู้ขายอนุญาตให้เราทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในข้อเรียกร้องใดที่ผู้ซื้อยื่นฟ้องกับ eBay ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ eBay หากเราแก้ไขข้อพิพาทโดยการเห็นด้วยกับผู้ซื้อเราจะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อเป็นค่าสินค้าและค่าขนส่งครั้งแรก และเราจะให้ผู้ขายจ่ายเงินคืนให้เรา โดยไม่มีข้อจำกัดไว้ก่อนว่าผู้ขายอาจไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินคืนสำหรับข้อเรียกร้องของ eBay หากผู้ขายแสดงเอกสาร (เช่น หนังสือรับรองการส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าสินค้าตรงกับที่อธิบายไว้) ที่มีการระบุถึงนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดอื่นๆ สำหรับการเรียกชำระเงินคืนจากผู้ขายมีดังต่อไปนี้:

 • ผู้ขายต้องมีวิธีการชำระเงินคืนแจ้งไว้กับ eBay
 • สำหรับรายการที่ชำระด้วย PayPal ผู้ขายยินยอมให้เรานำเงินจากบัญชี PayPal ชำระคืนให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายอาจเปลี่ยนวิธีการชำระเงินคืนโดย ติดต่อ eBay
 • หากมีเงินในบัญชี PayPal ไม่เพียงพอ รายการไม่ได้ถูกชำระเงินด้วย PayPal หรือผู้ขายไม่ได้ใช้วิธีการชำระเงินคืนด้วย PayPal เราจะขอให้ใช้วิธีการอื่นเพื่อชำระเงินคืน

สำหรับข้อเรียกร้องในอนาคตซึ่งมีการตัดสินให้ไม่เห็นด้วยกับผู้ขาย เราจะแจ้งให้ผู้ขายทราบและยังคงเรียกเก็บตามวิธีการที่ผู้ขายเลือกสำหรับการชำระเงินคืนที่ทำภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ eBay การเปลี่ยนวิธีการชำระเงินคืนจะไม่ส่งผลกระทบกับประโยชน์ของ eBay ต่อวิธีการชำระเงินคืนที่แจ้งไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (เช่น การชำระเงินค่าธรรมเนียม eBay) หากผู้ขายไม่แจ้ง eBay ถึงวิธีการชำระเงินคืนที่ถูกต้องเราอาจเรียกเก็บจำนวนเงินที่เป็นหนี้โดยใช้วิธีการเรียกเก็บเงินแบบอื่นรวมถึงใช้เอเจนซี่เรียกเก็บเงิน เราอาจจะระงับหรือจำกัดผู้ขายจากการค้าขายบนเว็บไซต์ของเราจนกว่าจะมีการชำระเงิน

ผลลัพธ์ของการไม่คืนเงินสำหรับผู้ซื้อให้แก่ eBay

กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ eBay ซึ่ง eBay อาจจะทำดังนี้:

 • ยกเลิกสถานะพิเศษใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชี (รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้ขายออนไลน์ และสถานะผู้ขายอันดับต้นของ eBay);
 • ลดหรือยกเลิกส่วนลดใดๆ ที่ได้รับโดยการเป็นผู้ขาย;
 • ลดการมองเห็นรายการสินค้าของผู้ขายในผลลัพธ์การค้นหา;
 • ตั้งข้อกำหนดที่แน่นอนเกี่ยวกับตัวเลือกการชำระเงินที่เสนอโดยผู้ขายและอาจมีการระงับการชำระเงินที่ทำผ่านทาง PayPal; หรือ
 • จำกัดหรือระงับบัญชีของผู้ขาย

วิธีการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการหรือข้อร้องเรียนเฉพาะของท่าน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยวิธีปกติ

การอุทธรณ์

หากข้อร้องเรียนจบลงโดยเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อ ผู้ขายอาจอุทธรณ์คำตัดสินโดยการแสดงเอกสารที่เหมาะสมและติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หากมีการกลับคำตัดสินผู้ขายจะได้รับเงินคืนโดยวิธีการชำระเงินคืนแบบเดิม

ด้านล่างนี้ท่านจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใหม่นี้ที่ eBay.co.uk และ eBay.com:

การดำเนินการ

 • เนื่องจากผู้ซื้อสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทาง eBay และ PayPal โปรดคอยดูอีเมล์ที่เข้ามาจาก eBay เกี่ยวกับผลการแก้ไขปัญหาและทำการตรวจสอบต่อไปกับศูนย์แก้ไขปัญหาของ PayPal ที่มีอยู่
 • หากท่านได้รับอีเมล์เกี่ยวกับรายการหนึ่งของท่านจากศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay ให้ดำเนินการทันที ท่านจะพบอีเมล์เหล่านี้ได้ที่ส่วน ข้อความของฉัน บนเว็บไซต์ และในบัญชีผู้ใช้อีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้กับเรา
 • ใช้บริการไปรษณีย์ที่มีการยืนยันการจัดส่งและบริการที่ต้องมีการยืนยันลายเซ็น และมีการอัปโหลดข้อมูลการติดตามไปยัง eBay ของฉัน
 • อธิบายถึงสินค้าที่ท่านขายและเน้นถึงตำหนิใดๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ซื้อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่จะได้รับ ใช้ข้อความเพื่อบรรยายและใส่รูปภาพให้เพียงพอเพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริงของสินค้า


 

 

คำถามที่พบบ่อยของผู้ขายเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay บน eBay.com และ eBay.co.uk
ข้อแตกต่างระหว่างการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay และการคุ้มครองผู้ซื้อใน PayPal คืออะไร?

ข้อแตกต่างสำคัญระหว่างทั้งสองบริการ มีดังนี้ี้:

 • ระยะเวลาแตกต่างกัน ใน eBay ผู้ขายมีเวลาเจ็ด (7) วัน (ใน eBay อเมริกา) หรือสิบ (10) วัน (ใน eBay อังกฤษ) ในการตอบกลับข้อเรียกร้องของผู้ซื้อ ส่วนใน PayPal ผู้ขายมีเวลามากกว่าในการตอบกลับ
 • การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay ครอบคลุมการชำระเงินใน eBay ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ PayPal
 • ในกรณีที่ eBay พบว่าผู้ขายเป็นฝ่ายผิดในการร้องเรียนและผู้ขายยังไม่ได้คืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ ทาง eBay จะชำระเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อและเรียกร้องให้ผู้ขายชำระเงินคืนแก่ eBay ผ่าน PayPal

ผู้ขายจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรหากแพ้ในกรณีพิพาท?

ผู้ขายจะได้รับการคุ้มครองในกรณีแพ้ข้อพิพาทหากสามารถแสดงหลักฐาน ใบส่งสินค้า ต่อ eBay ใบส่งสินค้าเป็นข้อมูลเพื่อตรวจสอบกับบริษัทขนส่งซึ่งจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ไว้อย่างชัดเจน:

 1. สถานะการส่งสินค้าแสดงว่า “ส่งแล้ว”
 2. วันที่ส่งสินค้า (ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ขายได้ส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่ระบุไว้)
 3. ที่อยู่ของผู้รับสินค้า ให้แสดงอย่างน้อยชื่อเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเทียบเท่าสำหรับต่างประเทศ) และ
 4. สำหรับสินค้ามูลค่า 250 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) (eBay.co.uk) ต้องมีหลักฐานของลายเซ็นผู้รับสินค้าเพื่อยืนยันการส่งของ

สำหรับการเรียกร้องว่า “สินค้าไม่ตรงตามคำบรรยายอย่าังชัดเจน (Significantly Not As Described)” ผู้ขายอาจจะได้รับการคุ้มครองจากการแพ้ข้อพิพาทหากสามารถแสดงเอกสารที่ชัดเจนว่าสินค้านั้นได้มีการอธิบายไว้อย่างถูกต้อง เช่น การเรียกร้องอาจมีการตัดสินเป็นประโยชน์ต่อผู้ขายเมื่อผู้ขายแสดงเอกสารต่อไปนี้ี้:

 1. ผู้ซื้อร้องเรียนว่าสินค้าถูกใช้แล้ว ไม่ใช่สินค้าใหม่ และรายการสินค้าได้มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสินค้าเก่า หรือ
 2. ผู้ขายได้มีการอธิบายข้อบกพร่องของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง หรือ
 3. สินค้าได้มีการอธิบายไว้อย่างถูกต้อง แต่หลังจากได้รับสินค้าผู้ซื้อไม่ต้องการ หรือ
 4. สินค้าได้มีการอธิบายไว้อย่างถูกต้อง แต่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ซื้อ หรือ
 5. สินค้ามีรอยขีดข่วนเล็กน้อย และได้มีการแจ้งไว้ว่าเป็นสินค้าใช้แล้ว

การเรียกร้องสิทธิ์โดยการยื่นผ่านศูนย์แก้ไขปัญหาของ PayPal ผู้ขายจะได้รับการคุ้มครองจากการแพ้โดยการคุ้มครองผู้ขายใน PayPal

Please click here for more details on Proof of Delivery and Proof of Shipment.

eBay จะแสดงการแจ้งเตือนว่ามีข้อร้องเรียนใหม่อย่างไร?

หากท่านได้รับแจ้งถึงกรณีร้องเรียนสำหรับการทำรายการบนเว็บไซต์ eBay.co.uk ท่านจะต้องเข้าสู่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและไปที่ศูนย์แก้ไขข้อมูลของ eBay เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียน สำหรับในอังกฤษสามารถเข้าไปได้ที่ http://resolutioncentre.ebay.co.uk/ สำหรับในสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าไปได้ที่ http://resolutioncenter.ebay.com/

การปฏิเสธการชำระเงินสำหรับรายการที่มีการชำระเงินครั้งแรกผ่าน PayPal จะยังคงแสดงไว้ที่ศูนย์แก้ไขปัญหาของ PayPal

 

ฉันสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay ได้หรือไม่?

หากเรื่องจบลงโดยเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ ผู้ขายอาจอุทธรณ์คำตัดสินโดยแสดงเอกสารที่เหมาะสมผ่านทาง ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay(อเมริกา) หรือ (อังกฤษ)ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay

ผู้ขายสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ eBayโดยการส่งอีเมล์เพื่อดำเนินการอุทธรณ์

จะเกิดอะไรขึ้นหากการอุทธรณ์เป็นผลสำเร็จ?

หาก eBay มีการกลับคำตัดสินในการอุทธรณ์ ผู้ขายจะได้รับเงินคืนตามวิธีการคืนเงินแบบเดิม

ฉันจะถูกเรียกเก็บเงินหรือไม่หาก eBay ปิดการร้องเรียนในนามของฉัน?

หากข้อเรียกร้องของผู้ซื้อจบลงโดยเป็นประโยชน์ต่อท่าน ท่านไม่ต้องชำระเงินคืนแก่ eBay หรือผู้ซื้อ

สำหรับรายการที่มีการร้องเรียน ค่าธรรมเนียมการขายใน eBay จะเป็นอย่างไร?

ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ (Final Value Fee)ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำรายการครั้งแรกที่จ่ายให้กับ eBay จะได้รับชำระคืนหากท่านดำเนินการต่อการเรียกร้องของผู้ซื้อโดยการคืนเงินเต็มจำนวนซึ่งรวมทั้งราคาสินค้าและค่าขนส่งให้แก่ผู้ซื้อ (และรับคืนสินค้าในกรณีที่ “สินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย”) ค่าธรรมเนียมของ eBay จะถูกส่งคืนหากมีการร้องเรียนที่เป็นเท็จและผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้ข้อยุติิ

จะเกิดอะไรขึ้นหากการเรียกร้องของผู้ซื้อจบลงโดยเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ?

หากเราตัดสินข้อพิพาทโดยเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อและคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องชำระเงินคืนให้แก่ eBay(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูด้านล่างเกี่ยวกับการชำระเงินคืน"มีการจัดการเกี่ยวกับการชำระเงินคืนภายใต้การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay อย่างไร?")

ผู้ขายที่ได้รับการร้องเรียนจำนวนมากเทียบกับยอดขายรวมอาจจะเสี่ยงต่อการละเมิด นโยบายการดำเนินการผู้ขายของ eBay

หากผู้ซื้อกล่าวหาว่าสินค้าของท่านไม่ใช่ของแท้และการเรียกร้องถูกตัดสินให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ eBay อาจจะกำหนดบทลงโทษต่อท่านซึ่งอาจสูงถึงและรวมทั้งการระงับบัญชีของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู "จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ซื้อเชื่อว่าสินค้าเป็นของปลอม?" นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay ของอเมริกา และนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ eBay ในอังกฤษ

ผู้ซื้อจะต้องรอนานเท่าใดก่อนที่จะยื่นคำร้อง?

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยผู้ซื้อสามารถติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ eBay ได้ตลอดเวลา แต่เราอาจขอให้ผู้ซื้อรอในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะทำการเรียกร้อง ในเกือบทุกกรณีเราจะดูรวมถึง:

 • ระยะเวลาในการดำเนินการก่อนการส่งสินค้าที่ผู้ซื้อได้ระบุ
 • เวลาในการขนส่งโดยประมาณซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของการขนส่งและปลายทางในการส่งสินค้า ซึ่งรวมพิธีการศุลกากรหากสินค้านั้นถูกส่งระหว่างประเทศ
 • ในเกือบทุกกรณีให้บวกเผื่อไว้สามวันสำหรับความผันผวนของการขนส่ง

ในกรณีที่ผู้ขายเสนอที่จะส่งสินค้าแบบข้ามคืนและผู้ซื้อตกลงเลือก เราจะเผื่อไว้แค่วันเดียว ในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้ระบุระยะเวลาการส่งของหรือผู้จัดส่งสินค้า เราจะไม่รับการร้องเรียนเรื่องการไม่ได้รับสินค้าเราจะไม่ยอมรับการร้องเรียนก่อน 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในประเทศหรือสภาวะอากาศเลวร้าย เราอาจใช้ขอร้องให้ผู้ซื้อรอนานขึ้น

เมื่อได้รับสินค้าแล้วผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องว่าสินค้าไม่ตรงกับที่อธิบายไว้ แต่ขอแนะนำให้ติดต่อกับผู้ขายก่อนเพื่อแก้ไขปัญหา

มีการจำกัดเวลาสำหรับผู้ซื้อในการยื่นคำร้องหรือไม่?

โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะมีเวลา 45 วันนับจากชำระเงินเพื่อยื่นคำร้อง—ซึ่งเหมือนกับระบบแก้ไขข้อพิพาทของ PayPal ในปัจจุบัน อาจมีข้อยกเว้นซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อมูลบัญชีสมาชิก ข้อมูลรายการสินค้า ตำแหน่งของสินค้า และวิธีการขนส่ง

หากสินค้ายังอยู่ระหว่างการขนส่งเมื่อผู้ซื้อยื่นคำร้องว่าไม่ได้รับสินค้า?

หากการตรวจสอบพบว่าสินค้าได้ถูกส่งออกไปภายระยะเวลาการส่งของผู้ขายแต่ยังส่งไม่ถึง เราอาจขอให้ผู้ซื้อรอต่อไปอีกสักระยะ และเราอาจจะขยายระยะเวลาที่ผู้ซื้อต้องรอซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์-เช่น หากสินค้าถูกส่งออกไปโดยบริการขนส่งแบบช้าหรือส่งระหว่างประเทศ

หากสินค้าติดอยู่ที่ศุลกากรเนื่องจากผู้ซื้อไม่จ่ายค่าธรรมเนียมนำเข้า?

ข้อพิพาทการค้าข้ามประเทศจะมีการประเมินเป็นรายกรณีโดยใช้ข้อมูลการซื้อขายที่มีทั้งหมด ผู้ขายข้ามประเทศยังสามารถอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบปัญหาโดยระบุในรายละเอียดสินค้าของพวกเขาว่า ผู้ซื้อข้ามประเทศต้องรับผิดชอบสำหรับภาษีนำเข้า ภาษีอากร ฯลฯ ที่เรียกเก็บโดยประเทศของผู้ซื้อ

ทำอย่างไรหาก eBay คืนเงินให้แก่ผู้ซื้อของฉัน และฉันชำระคืนให้แก่ eBay แล้วฉันถูกผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงิน?

ผู้ขายซึ่งได้ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อแล้วถูกปฏิเสธการชำระเงิน ถูกพบว่าเป็นฝ่ายผิดในการเรียกร้องการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay อาจอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay โดยการแสดงหลักฐานของการปฏิเสธการชำระเงินไปยังศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay หากมีการกลับคำตัดสินผู้ขายจะได้รับเงินคืนตามวิธีการคืนเงินแบบเดิม

ผู้ซื้อซึ่งปฏิเสธการชำระเงินหลังจากที่ได้รับเงินคืนได้ละเมิดการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay และอาจทำให้เกิดความผิดดังที่ระบุไว้ในนโยบาย “การละเมิด eBay”

ฉันได้คืนเงินบางส่วนสำหรับสินค้าที่มีการร้องเรียนว่าไม่ตรงกับที่อธิบายไว้ในรายการสินค้า นี่เพียงพอหรือไม่?

เราจะตรวจสอบกับผู้ซื้อว่าพวกเขาพอใจหรือไม่ หากผู้ซื้อได้รับความพึงพอใจแล้วเราจะไม่ดำเนินการต่อ หรือหากยังไม่พอใจเราอาจดำเนินการเพิ่มเติทให้ผู้ซื้อ หากเราได้ชำระเงินที่คงเหลือคืนให้แก่ผู้ซื้อเราอาจเรียกเงินเพิ่มเติมจากท่าน
 

การประมาณระยะเวลาขนส่งของผู้ขนส่งอาจไม่ถูกต้อง เวลาในการคำนวนนี้ได้มาอย่างไร?

เราใช้การประมาณระยะเวลาขนส่งของผู้ขนส่งซึ่งเป็นบอกได้ดีที่สุดว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในการส่งสินค้า อย่างไรก็ตามในเกือบทุกกรณีเราได้เผื่อเวลาเพิ่มไว้อย่างน้อยสามวันจากเวลาดำเนินการรวมระยะเวลาขนส่งเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราอาจยืดระยะเวลาตามประเภทของการขนส่งที่ผู้ขายใช้และตามตำแหน่งของผู้ซื้อ เรา้ต้องยอมรับว่าระยะเวลาขนส่งในการซื้อขายข้ามประเทศอาจใช้นานมากขึ้น

ที่อยู่ของผู้ซื้อใน eBay และ PayPal ไม่ตรงกัน ฉันควรใช้ที่ใด?

หากมีความขัดแย้งกันของที่อยู่ที่ลงรายละเอียดไว้ใน PayPal หน้า “รายละเอียดการทำรายการ” และใน eBay หน้า “แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ” เราจะพิจารณาจากผู้ซื้อที่มีข้อสัญญากับการขนส่งภายใต้การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay หากพวกเขาเลือกที่อยู่ทั้งสอง

ผู้ซื้อส่งก้อนอิฐคืนมาแทนที่จะเป็นสินค้า ฉันควรทำอย่างไร?

หากผู้ซื้อส่งสินค้าอื่นกลับมาหรือสินค้าเดียวกันแต่อยู่ในสภาพแย่กว่า ผู้ขายควรจะร้องเรียนไปยัง eBay ทันที เราจะตรวจสอบเรื่องราวและหากพบว่าผู้ขายเป็นฝ่ายถูกเราจะคืนเงินที่ดึงไว้จากบัญชีให้แก่ผู้ขาย แล้วบันทึกประ้เด็นนี้ไว้ในประวัติของผู้ซื้อ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เราจะดำเนินการกับผู้ซื้อว่าเป็นการฉ้อโกง อย่างไรก็ตามเราจะตรวจสอบจำนวนครั้งที่ผู้ขายทำการร้องเรียนเพื่อติดตามการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นด้วย

ในกรณีใดที่การเรียกร้องว่าสินค้า "ไม่ตรงตามคำบรรยาย" จะกลายเป็น "บังคับส่งคืน" สำหรับผู้ขาย?

เราเคารพในนโยบายการส่งคืนของผู้ขาย และการเปลี่ยนใจของผู้ซื้อไม่ใช่ข้ออ้างที่ยอมรับได้สำหรับกรณีสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย (Significantly Not As Described) แต่ถ้ามีข้อมูลจากผู้ซื้อและข้อมูลในรายการสินค้าว่าสินค้าไม่ตรงกับที่อธิบายไว้ ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ขายเพื่อสิทธิในการขอคืนเงิน มีข้อยกเว้นสำคัญคือผู้ซื้อที่ได้รับเอกสารรับรองของผู้ผลิตหรือเอกสารรับรองการบังคับใช้กฎหมายว่าสินค้านั้นโดยแท้จริงแล้วไม่ใช่ของแท้จะไม่ต้องส่งสินค้าคืนไปยังผู้ขาย แต่เราอาจต้องใช้หลักฐานการทำลายสินค้าจากผู้ซื้อ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หมวดนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay เกี่ยวกับสินค้าปลอม)

ฉันคัดค้านการแก้ปัญหานี้ จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ชำระจำนวนเงินการขายคืนให้แก่

ท่านจะต้องชำระใบเรียกเก็บเงินของ eBay ทันที หากไม่ชำระอาจส่งผลรวมถึงการสูญเสียค่าธรรมเนียมการขายสำหรับการทำรายการข้อพิพาท สูญเสียสถานะผู้ขายออนไลน์และส่วนลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง การจำกัดการขาย การระงับบัญชี และการการส่งเรื่องต่อไปยังบริษัทตัวแทนเรียกเก็บเงิน

ฉันควรจะทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อของฉันพอใจ?

 • ปฏิบัติตามนโยบายของ eBay ทั้งหมด
 • เขียนรายละเอียดคำอธิบายรายการสินค้าด้วยสภาพที่ถูกต้อง เช่น ใช้แล้ว ใหม่ หรือตกแต่งใหม่ อธิบายให้ชัดเจนหากมีตำหนิใดๆ
 • ใส่ภาพถ่ายสินค้าหลายๆ ภาพลงในรายการ โดยเฉพาะหากมีตำหนิ
 • ส่งสินค้าไปกับผู้ขนส่งซึ่งมีบริการขนส่ง และ/หรือ การยืนยันการส่ง
 • อัปโหลดข้อมูลการติดตามสินค้าไปยัง eBay ของฉัน หากท่านพิมพ์ป้ายกับ PayPal หรือ eBay ข้อมูลการติดตามจะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วไว้ใน eBay ของฉัน
 • สื่อสารกับผู้ซื้อ - ปัญหาส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีนี้


ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น?

 • ส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับส่งสินค้าที่แสดงไว้บนหน้า “รายละเอียดการสั่งซื้อ”
 • จัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่ท่านระบุไว้เสมอ
 • หากท่านรับการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือขายสินค้าซึ่งทำตามสั่ง ระบุให้ชัดเจนถึงเวลาการส่งของที่คาดการณ์ไว้และดูให้แน่ใจว่าได้ส่งสินค้าภายในระยะเวลาการจัดส่ง
 • ตอบกลับทันที - ภายใน 3 วัน – ต่อคำขอของ eBay สำหรับเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ รวมทั้ง ใบส่งสินค้า


หากผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้า? พวกเขาจะยังสามารถติดต่อ eBay เพื่อคัดค้านได้หรือไม่?

eBay ยินดีให้ผู้ซื้อติดต่อได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ eBay จะไม่อนุญาตให้เรียกคืนค่าสินค้าหากผู้ซื้อยังไม่ได้ชำระเงิน

หากฉันชนะในการอุทธรณ์ข้อพิพาท ผู้ซื้อจะสามารถให้แต้มความเห็นด้านลบ (Negative Feedback)ของรายการซื้อขายหรือไม่่?

ไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหาของ eBay และระบบแต้มความเห็น (Feedback) ผู้ซื้อมีอิสระที่จะแจ้งความเห็นไม่ว่าผลของการแก้ไขข้อพิพาทจะเป็นอย่างไร ข้อกำหนดของeBay ในการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต้มความเห็นก็ยังคงมีผลใช้

ฉันจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกเอาเปรียบจากผู้ซื้อ?

ท่านควรรายงานเกี่ยวกับผู้ซื้อที่เอาเปรียบทั้งโดยการติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของ eBay หรือทำตามขั้นตอนของ eBay ต่อไปนี้สำหรับการรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม


ฉันควรทำอย่างไรอีกเพื่อป้องกันตัวเองในฐานะผู้ขาย?

eBay ได้สร้างขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีทางเลือกที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนและหลังการสื่อสารระหว่างท่านกับผู้ซื้อจะจบลง ท่านในฐานะผู้ขายสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • รายงานเกี่ยวกับการเอาเปรียบของผู้ซื้อไปที่ระบบฟีดแบ็ค ใช้ลิงค์ ติดต่อเรา บนหน้าความช่วยเหลือของ eBay ฟีดแบ็คจะถูกลบออกเมื่อผู้ซื้อไม่ตอบกลับไปยังรายงานสินค้าที่ค้างชำระ
 • แสดงเอกสารที่จำเป็นเมื่อผู้ซื้อร้องเรียนว่าไม่ได้รับสินค้า
 • การคุ้มครองผู้ขายของ PayPal มีการคุ้มครองในกรณีที่มีการชำระเงินผ่านทาง PayPal ซึ่งต้องมีการปฏิเสธการชำระเงิน ปฏิเสธการทำรายการและทำการเรียกร้องผ่านศูนย์แก้ไขปัญหาของ PayPal

การยกเลิกการทำรายการและภาษี

โปรดทราบว่าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทผ่านโปรแกรมนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงภาระผูกพันของผู้ใช้ต่อการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการเสียภาษีเพื่อแสดงว่าการทำรายการนั้นถูกยกเลิก

จะมีการดำเนินการกับการปฏิเสธการทำรายการอย่างไรภายใต้การคุ้มครองผู้ซื้อของ eBay?

ในกรณีที่ eBay เห็นด้วยกับผู้ซื้อ – และท่านยังไม่ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อ – eBay จะจัดการคืนเงินค่าสินค้าและค่าไปรษณีย์ให้แก่ผู้ซื้อ eBay จะถอนเงินจากบัญชี PayPal ของท่านเพื่อชำระคืนให้แก่ผู้ซื้อ หากเงินในบัญชี PayPal ของท่านไม่เพียงพอหรือหาก PayPal ไม่ใช่วิธีการชำระเงินคืนแบบที่ท่านต้องการ เราจะเรียกเก็บเงินโดยวิธีการอื่น สำหรับข้อร้องเรียนในอนาคตซึ่ง eBay ได้เตรียมไว้เพื่อชำระเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ eBay เราจะแจ้งให้ท่านทราบและยังคงเรียกเก็บโดยใช้วิธีการชำระเงินคืนแบบที่ท่านต้องการ ผู้ขายจะต้องมีวิธีการชำระเงินคืนที่ถูกต้องแจ้งไว้กับ eBay ตลอดเวลา
 

ผู้ขายสินค้าระหว่างประเทศควรใช้กระบวนการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนใด?

เราไม่ได้ประกาศใช้ระบบการแก้ไขปัญหาแบบใหม่บนเว็บไซต์ของ eBay ทุกประเทศอย่างพร้อมกันในทันที ดังนั้นในการทำรายการที่ไม่ใช่ในสหรัฐหรือในอังกฤษ การแก้ไขปัญหาจะเปลี่ยนแปลงไปตามเว็บไซต์ eBay ที่สินค้ามีการเสนอขายหรือที่มีการขาย   ในอีกสักระยะ อีเบย์ทยอยใช้ระบบการแก้ไขปัญหาแบบใหม่บนเว็บไซต์อื่นๆ ของ eBay

ในระหว่างนี้หากเว็บไซต์รายการสินค้าหรือการทำรายการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของ eBay ผู้ซื้อจะใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของ PayPal ที่มีอยู่สำหรับเว็บไซต์นั้น โปรดทราบว่าเมื่อทำการเสนอขายบนเว็บไซต์ eBay (เช่น ไม่ใช่เว็บไซต์ในสหรัฐหรือในอังกฤษ) โดยการเลือกตัวเลือก “การส่งสินค้าระหว่างประเทศ” และ/หรือ โดยการมีรายการสินค้าพร้อมส่งให้แก่ผู้ซื้อไว้บนเว็บไซต์ eBay อื่นๆ  ท่านอาจต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ eBay และนโยบายอื่นๆ ที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ eBay ที่มีสินค้าของท่านปรากฏอยู่ ผู้ขายจะใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เริ่มโดยผู้ซื้อ ความรับผิดชอบและความคุ้มครองในการแก้ไขปัญหาของท่านเป็นดังที่ได้ระบุไว้บน eBay เว็บไซต์ที่ซึ่งผู้ซื้อได้ทำการซื้อสินค้าของท่านและเริ่มกระบวนการแก้ไขปัญหา
 


คำถามที่พบบ่อยของผู้ซื้อเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay บน eBay.com และ eBay.co.ukฉันไม่ใช่ผู้ซื้อ อเมริกัน/อังกฤษ การซื้อของฉันใน eBay.com / eBay.co.จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่่?

ได้ ผู้ซื้อทุกคนที่ทำการซื้อใน eBay.com / eBay.co.uk สามารถแจ้งข้อเรียกร้องและผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาตามนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของ eBay ได้ใน eBay.com / eBay.co.uk

ฉันยังคงสามารถแจ้งข้อเรียกร้องหลังจากเริ่มข้อพิพาทบน PayPal ได้หรือไม่?

ไม่ได้ ในการยื่นข้อเรียกร้องตามการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay ท่านต้องไม่ได้เริ่มกระบวนการแก้ไขปัญหารูปแบบอื่น รวมทั้งปฏิเสธการชำระบัตรเครดิต (หากท่านชำระด้วยบัตรเครดิต) หรือการเรียกร้องการคุ้มครองผู้ซื้อใน PayPal (หากท่านชำระโดย PayPal)

ระบบการแก้ไขปัญหาของ eBay และ PayPayl ทำงานร่วมกันอย่างไร?

ระบบการแก้ไขปัญหาของ eBay เป็นวิธีการสำคัญในการจัดการกับปัญหาการทำรายการใน eBay แต่ผู้ซื้อยังคงมีทางเลือกที่จะดำเนินการต่อกับระบบ PayPal แทน ซึ่งคล้ายกับวิธีที่พวกเขาสามารถยื่นปฏิเสธการชำระเงินหากชำระโดยบัตรเครดิต เมื่อผู้ซื้อทำการเลือกระบบการแก้ปัญหาของeBay หรือ PayPal จะต้องใช้ระบบนั้นไปตลอดจนจบ

กฎพื้นฐานที่สนับสนุนวิธีที่ eBay จัดการกับการแก้ไขข้อพิพาทระหว่าง eBay PayPal และการปฏิเสธการชำระเงิน มีดังนี้ี้:

 • การแก้ไขปัญหาของ eBay เป็นวิธีการสำคัญในการจัดการกับปัญหาในการทำรายการใน eBay
 • ในกรณีที่ปัญหาถูกทบทวนใหม่ จะไม่เกิดผลซ้ำซ้อนต่อผู้ขายและไม่มีการคืนเงินซ้ำแก่ผู้ซื้อ
 • การปฏิเสธการชำระเงินลบล้างข้อพิพาทอื่นทั้งหมด

ฉันไม่ได้รับสินค้าของฉัน ฉันควรจะติดต่อ eBay เมื่อใด?

พยายามติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลในการติดตามหรือขอเหตุผลว่าทำไมการส่งของล่าช้า หากเลยวันส่งของที่คาดการณ์ไว้และท่านยังไม่ได้รับคำตอบจากผู้ขาย ให้ไปยัง ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อเมริกา) หรือ ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อังกฤษ)

สินค้าที่ฉันได้รับไม่ถูกต้อง เสียหาย หรือแตกต่างไปจากคำอธิบายของผู้ขาย ฉันควรจะติดต่อ eBay เมื่อใด?

ขั้นแรกให้ติดต่อกับผู้ขาย ผู้ขายอาจยินดีคืนเงินให้หรือแลกเปลี่ยนสินค้าภายใน 45 วันของการชำระเงิน หากท่านไม่สามารถตกลงกับผู้ขายได้ ท่านสามารถติดต่อ eBay สำหรับความช่วยเหลือ โดยไปยัง ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อเมริกา) หรือ ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อังกฤษ)

ฉันไม่แน่ใจว่าสินค้าของฉันไม่ถูกต้อง เสียหาย หรือ “แตกต่างจากคำอธิบายของผู้ขาย” หรือไม่

บางตัวอย่างของสิ่งที่ครอบคลุม:

 • ท่านได้รับสินค้าที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง เช่น ท่านสั่งซื้อหนังสือแต่ได้รับ DVD
 • สภาพของสินค้าไม่ถูกต้อง เช่น ในรายการกล่าวว่า “ใหม่” แต่สินค้าเห็นได้ชัดว่าถูกใช้แล้ว
 • ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของสินค้าหายไป (เช่น ชุดกล้องควรจะมีขาตั้งแต่ท่านไม่ได้รับ)
 • สินค้าชำรุดในการใช้ครั้งแรก - ครั้งแรกที่ท่านพยายามใช้ผลิตภัณฑ์นั้นแต่ใช้ไม่ได้ (เช่น HDTV เปิดไม่ได้)
 • สินค้าเป็นเวอร์ชั่นหรือรุ่นที่แตกต่างไปจากสินค้าที่แสดงไว้ในรายการ
 • สินค้าได้ถูกอธิบายไว้ว่าเป็นของแท้แต่ไม่ใช่
 • ชิ้นส่วนสำคัญหรือลักษณะเฉพาะของสินค้าหายไป และไม่ได้แจ้งไว้ในรายการ
 • ท่านสั่งซื้อสินค้าสามรายการจากผู้ขายและได้รับเพียงสองรายการ
 • สินค้าเสียหายระหว่างการส่งสินค้า

บางตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ครอบคลุม:

 • ผู้ขายได้มีการอธิบายข้อบกพร่องของสินค้าไว้อย่างครบถ้วน
 • สินค้าได้มีการอธิบายไว้อย่างถูกต้องแต่หลังจากได้รับสินค้าท่านกลับไม่ต้องการ
 • สินค้าได้มีการอธิบายไว้อย่างถูกต้องแต่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของท่าน
 • สินค้ามีรอยขีดข่วนเล็กน้อย และได้มีการแจ้งไว้ว่าเป็นสินค้าใช้แล้ว
 • ท่านยื่นคำร้องเนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องการแทนที่จะเป็นข้อพิพาทที่แท้จริง

ฉันจะติดต่อกับ eBay สำหรับความช่วยเหลือได้อย่างไร?

หากการสั่งซื้อของท่านตรงตามข้อกำหนดข้างต้น ท่านสามารถติดต่อกับ eBay สำหรับความช่วยเหลือโดยแจ้งข้อเรียกร้องผ่าน ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อเมริกา) หรือ ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อังกฤษ) ในบางกรณี eBay อาจขอให้ท่านแสดงเอกสารหรือการประเมินจากบุคคลที่สามเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องของท่าน

การซื้อของฉันครอบคลุมการเรียกคืนได้เป็นจำนวนเงินเท่าใด?

หากเรายอมรับว่าการสั่งซื้อของท่านถูกต้อง เราจะคืนเงินให้ท่านผ่านทาง PayPal (ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น) ตามราคาเต็มของสินค้าที่ซื้อบวกค่าขนส่งตามจริง หากท่านแจ้งเรียกร้องเนื่องจากสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำอธิบาย ท่านอาจถูกขอให้จ่ายค่าส่งส่งสินค้ากลับ

ทำอย่างไรหากฉันไม่มีบัญชี PayPal เพื่อรับชำระเงินคืนจาก eBay?

ผู้ซื้อที่ไม่มีบัญชี PayPal จะต้องสมัครโดยใช้อีเมล์แอดเดรสที่ได้ลงทะเบียนไว้ใน eBay สำหรับไว้รับเงินคืน รายละเอียดทั้งหมดของบัญชี PayPal สามารถหาได้ในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการใน PayPal ที่ใช้กับบัญชี PayPal ของท่าน หากในกรณีที่เราไม่สามารถส่งเงินคืนไปยังบัญชี PayPal ได้ เราอาจคืนเงินให้ด้วยวิธีอื่น ซึ่งอาจรวมถึงบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าใน eBay การคืนเงินจะไม่ทำด้วยวิธีการอื่ื่น

เกิดอะไรขึ้นหลังจากฉันแจ้งร้องเรียน?

หลังจากร้องเรียน ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยัน ซึ่งเราอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งเราอาจพยายามติดต่อผู้ขายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ขายติดต่อกับท่านโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหา

หากท่านไม่ได้รับสินค้าของท่าน:

ขั้นแรกพยายามติดต่อผู้ขายโดยตรง ท่านควรได้รับคำอธิบาย ข้อมูลการติดตามออนไลน์ หรือระยะเวลาการส่งของโดยประมาณ จากทางผู้ขายภายใน 3 วัน หากผู้ขายไม่ตอบกลับมาภายในเวลา ท่านสามารถยื่นร้องเรียนภายใต้การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay และ eBay อาจคืนเงินให้ท่านโดยตรง ขั้นตอนเพื่อขอรับเงินคืนได้มีการอธิบายไว้ในนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay

หากสินค้าของท่านไม่เหมือนกับที่อธิบายไว้ในรายการ:

เราจะเปรียบเทียบการร้องเรียนของท่านว่าสินค้านั้นไม่ตรงกับที่อธิบายไว้กับสิ่งที่อยู่ในรายการใน eBay ของผู้ซื้อ ดังนั้นผู้ขายควรอธิบายสินค้าของตนอย่างชัดเจน ถูกต้องและตามจริง ควรจะมีภาพที่ชัดเจนแสดงให้เห็นสภาพของสินค้าและตำหนิใดๆ

เราอาจจะทำดังต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับการร้องเรียนของท่าน):
• แจ้งให้ท่านทราบว่าสินค้าได้มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจน ถูกต้อง แล้วยกเลิกการร้องเรียน
• ยอมรับการเรียกร้องแล้วขอให้ท่านส่งสินค้าคืนไปยังผู้ขาย เมื่อสินค้าถูกส่งคืนเราจะชำระเงินคืน
• ยอมรับการเรียกร้องแต่ไม่ต้องส่งสินค้าคืนไปยังผู้ขาย (เช่น หากท่านได้รับเอกสารรับรองของผู้ผลิตหรือเอกสารรับรองการบังคับใช้กฎหมายว่าสินค้านั้นโดยแท้จริงแล้วไม่ใช่ของแท้) ในกรณีนี้ eBay จะจ่ายเงินคืนให้ท่านโดยตรง


ฉันจะยกเลิกเรื่องที่แจ้งไว้อย่างไร?

การยกเลิกเรื่องที่แจ้งไว้ ให้เข้าสู่ระบบไปยังเรื่องของท่านโดยผ่านทาง ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อ “ยกเลิกเรื่องร้องเรียนของฉัน”

การซื้อใดไม่รวมอยู่ในการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay?

นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay ไม่ครอบคลุมการบริการและสินค้าบางประเภท; การทำปลอม การละเมิดหรือการเรียกร้องที่ผิดกฎหมาย หรือการซื้อที่ท่านได้รับหรืออาจมีการชดเชยจากบุคคลที่สาม และไม่รวมการซื้อดังต่อไปนี้:

 • การคุ้มครองผู้ซื้อของ eBay ไม่ครอบคลุมถึงบริการและสินค้าบางหมวด การเรียกร้องจากกรณีถูกฉ้อโกง ความไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย หรือการซื้อสินค้าที่ท่านได้รับหรืออาจได้รับการชดเชยจากบุคคลที่สาม การซื้อสินค้าต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการคุ้มครอง:
 • สินค้าที่ละเมิดนโยบายเกี่ยวกับสินค้าต้องห้ามหรือจำกัดการซื้อ;
 • สินค้าจับต้องไม่ได้;
 • สินค้าสั่งทำ;
 • ตั๋วเครื่องบิน;
 • รายการสินค้าแบบลงโฆษณาของ eBay;
 • สินค้าต้องห้ามหรือจำกัดการซื้อโดย eBay;
 • ใบอนุญาต;
 • การเข้าใช้เนื้อหาดิจิตอล;
 • สิ่งที่เทียบเท่าเงินสด (รวมทั้งบัตรของขวัญสินค้าปลีก); และ
 • สินค้าที่ อยู่ในรายการหรือควรจะอยู่ในรายการ (ภายใต้นโยบายรายการสินค้าของเรา) ในหมวดสินค้าต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ด้วยเช่นกัน:
  •  ธุรกิจสำหรับขาย
  • บริการ พิเศษ
  • ใบรับรองของขวัญ
  • รถยนต์ (ยกเว้น “ชิ้นส่วนและอุปกรณ์”
  • อสังหาริมทรัพย์
  • โฆษณาย่อย
 • สินค้า ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการคุ้มครองภายใต้การคุ้มครองการซื้ออุปกรณ์ทางธุรกิจ ของ eBay
 • สินค้าที่ซื้อบน ebay.half.com

ค่าใช้จ่ายจากการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือบัญชี PayPal ไม่ครอบคลุมโดยนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อด้วยเช่นกัน หากท่านถูกเรียกเก็บจากบัญชี PayPal ของท่านโดยที่ท่านไม่ได้อนุญาต ให้รายงานไปยังศูนย์แก้ไขปัญหาของ PayPal ค่าใช้จ่ายจากการฉ้อโกงที่ทำผ่านบัตรเครดิตของท่านควรจะทำการแก้ไขกับบริษัทบัตรเครดิตของท่าน