eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > จัดการสินค้าคงคลังด้วย Out Of Stock Option

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

จัดการสินค้าคงคลังด้วย Out Of Stock Option

 หากคุณลงขายสินค้าที่มีหลายชิ้นในรายการเดียว และขายในราคาตายตัว (fixed priced) และเป็นรายการแบบ Good ‘Til Cancelled คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น Out-of-stock เพื่อช่วยจัดการสินค้าคงคลังในรายการขายและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการยกเลิกการซื้อขายอันเนื่องมาจากสินค้าขาดสต็อคได้ 

 

เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือก out-of-stock รายการสินค้าแบบ Good ‘Til Cancelled ที่มีอยู่และที่จะสร้างขึ้นในอนาคตทั้งหมด จะได้รับการเปิดใช้ฟีเจอร์ out-of-stock นี้ เมื่อจำนวนของสินค้าในรายการสินค้าเหลือ 0 รายการสินค้าของคุณจะไม่ปิดลง แต่ยังคงอยู่ในสถานะ active แต่รายการนั้นจะถูกซ่อนจากหน้าผลการค้นหาเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อเห็นรายการสินค้านั้น 

 

เมื่อมีจำนวนสินค้าในคลังเพิ่มมากกว่า 0 ชิ้น รายการสินค้าจะกลับมา active และเห็นในหน้าผลการค้นหาโดยอัตโนมัติ  และยังคงแสดงประวัติการซื้อขาย (transaction history )ครั้งก่อนๆ อยู่ และคุณไม่ต้องลงขายสินค้าใหม่ด้วย 

 

การใช้ฟังก์ชั่น out-of-stock นี้ ในรายการขายที่เป็นแบบ Good ‘Til Cancelled จะช่วยลดการเกิดข้อบกพร่อง (defect) อันเนื่องมาจากสินค้าขาดสต็อกได้ 

 

นอกจากนั้นฟังก์ชั่นนี้ ยังช่วยเรื่องการตลาดให้แก่สินค้ารายการนั้นเนื่องจากยังคงเก็บประวัติการซื้อขายสินค้าในรายการนั้นๆ ไว้ และยังใช้ item number เดิมได้ด้วย 

 

คุณสามารถดูรายการขายที่มีจำนวนสินค้าเหลือ 0 ได้ในหน้า My eBay และจะได้รับค่าธรรมเนียม insertion fee คืนเมื่อสิ้นสุดระยะ 30 วัน หากรายการสินค้าที่เป็น GTC ของคุณนั้น มีจำนวนสินค้าในรายการเป็น 0 ชิ้น ตลอดช่วงรอบบิล 30 วัน 

 

เปิดใช้งาน out-of-stock ได้ง่ายๆ 

1. ไปที่ My eBay > Account > Site Preferences. 

2. ในส่วน Selling Preferences คลิก Show ถัดจาก Sell Your Item form and listings. 

3. คลิก edit ถัดจากตัวเลือก Use the out-of-stock option. 

4. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ และกด Submit.

 

สินค้าที่เป็น out-of-stock ในหน้า view item 
vip

ฟิลเตอร์เฉพาะรายการสินค้าที่เป็น out of stock ในหน้า My eBay
filter

รายการสินค้าที่เป็น Out of Stock ใน Selling Manager และ Selling Manager Pro
pro