eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > ดูตัวอย่างรายการขายที่ดีและไม่ดี

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

ดูตัวอย่างรายการขายที่ดีและไม่ดี 

ทางลัดในการศึกษาวิธีการลงขายที่ดีบนอีเบย์ คือดูตัวอย่างจากผู้ขายที่ขายสินค้าอยู่แล้ว ด้วยฟังก์ชั่นการค้นหาแบบ advanced ของอีเบย์ คุณสามารถค้นหาสินค้าได้ด้วยหลายเงื่อนไข รวมทั้งดูรายการสินค้าที่จบลงแล้ว และเลือกดูรายการสินค้าที่ขายได้ และขายไม่ได้ เพื่อให้คุณเห็นตัวอย่างของรายการสินค้าที่ดี และไม่ดี (หรือไม่เป็นที่สนใจของผู้ซื้อ) เพื่อพิจารณาการตั้งชื่อสินค้า รูป การใช้คำบรรยายและการตั้งราคาทั้งสินค้าและค่าส่ง 

(ผู้ขายต้องไม่ลอกชื่อสินค้า ข้อความต่างๆ และใช้รูปของผู้ขายท่านอื่นบนอีเบย์เป็นอันขาด)

ขั้นตอนการค้นหารายการสินค้าที่จบไปแล้ว 

. เข้าไปที่ www.ebay.com เลือก Advanced Search 

พิมพ์สินค้าที่คุณต้องการหา เหมือนเวลาคุณเลือกซื้อสินค้าปกติ จากนั้นเลื่อนลงมาแล้วเลือก  Completed listings (หรือ Sold หากคุณต้องการดูรายการสินค้าที่ขายไปได้เท่านั้น)

ระบบจะแสดงรายการที่จบลงแล้ว มีทั้งรายการที่ขายไปได้ (Sold) และ ขายไม่ได้ (Not Sold) โดยรายการที่ขายได้ จะแสดงราคาเป็นสีเขียว ส่วนที่เป็นสีดำ คือไม่มีคน bid หรือ จบลงโดยไม่มีผู้ซื้อ