eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > เคล็ดลับสำหรับ Best March

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

 • ค้นหา

เคล็ดลับสำหรับ Best March

Best Match เป็นลักษณะการจัดเรียงผลการค้นหาสินค้าที่อีเบย์กำหนดไว้เป็นการจัดเรียงแบบเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถพบสินค้าที่ตนเองต้องการได้ง่ายที่สุด เป็นสินค้าจากผู้ขายที่ให้บริการดีเยี่ยมและมีแนวโน้มจะทำให้ผู้ซื้อกลับมาซื้อสินค้าซ้ำมากที่สุด

การจัดเรียง Best Match ใช้เกณฑ์หลายอย่าง ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบการขายและหมวดหมู่ ซึ่งรวมถึง

 • ความเกี่ยวข้องกับคำที่ผู้ซื้อใช้ค้นหา

 • ความเป็นที่นิยมของรายการสินค้านั้นๆ

 • คุณค่าที่มีต่อผู้ซื้อ

 • ความสมบูรณ์แบบและคุณภาพของรายการสินค้า

 • คุณภาพการบริการ (เช่น นโยบายการคืนเงิน และ ความรวดเร็วในการส่งสินค้าออก)

 • ประวัติผลการดำเนินงานของผู้ขายบนอีเบย์

รายการสินค้าจะถูกให้คะแนนและจัดอันดับ รายการสินค้าที่เป็นแบบประมูลและราคาตายตัวจะถูกจัดเรียงแยกกันตามเกณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อที่สุด จากนั้นจึงรวมกันเพื่อแสดงให้ทั้งสองปรเภทให้ผู้ซื้อเห็นในแต่ละหน้าของผลการค้นหา การจัดเรียงแบบ Best Match นี้ จะมีการอัพเดทเกณฑ์การจัดเรียงอยู่เป็นประจำ แต่หลักๆแล้ว มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

 

เพิ่มโอกาสของคุณในการแสดงผลแบบ Best Match

เลือกรูปแบบที่เหมาะสม:

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอื่นๆ เพื่อช่วยปิดการขาย:

เพิ่มโอกาสของคุณในการแสดงผลแบบ Best Match:

สิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้

การจัดเรียงแบบ Best Match ใช้หลักเกณฑ์หลายอย่าง บางเกณฑ์ เช่น สินค้านั้นมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ซื้อค้นหามากน้อยแค่ไหนนั้น อาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย เช่น หากคุณขายชุดกระโปรง และผู้ซื้อต้องการซื้อกระเป๋า ผู้ซื้อก็จะไม่ได้เห็นรายการสินค้าของคุณ

แต่ปัจจัยอื่นๆ เป็นต้นว่าความสมบูรณ์ของรายการสินค้า ที่มีราคาเหมาะสมและมีนโยบายการบริการที่ดีนั้น ผู้ขายสามารถปรับปรุงได้แน่นอน ปัจจัยเหล่านี้ จึงเป็นปัจจัยที่ผู้ขายควรให้ความสำคัญ รายการสินค้าที่สมบูรณ์และดูมีคุณภาพสูง ไม่เพียงแต่ดึงดูดผู้ซื้อเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกด้วย

ผู้ขายที่ทำตามคำแนะนำในการลงขายสินค้าเหล่านี้เพื่อปรับปรุงรายการสินค้าจะมีแนวโน้มที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงบนอีเบย์

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดเรียงแบบ Best Match

เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้อันดับในรายการสินค้าของคุณอยู่ในอันดับสูงขึ้นในหน้าผลการค้นหาแบบ Best Match ได้ อย่างไรก็ตาม คำแนะนำเหล่านี้ คือสิ่งสำคัญที่คุณควรทำเมื่อลงขายสินค้า

 • รับรายการสินค้าของคุณต้องสมบูรณ์
  ยิ่งเรารู้ข้อมูลรายการสินค้าของคุณมากเพียงใดก็ทำให้เราสามารถนำไปเทียบกับการค้นหาของผู้ซื้อได้ดีเท่านั้น รายการขายที่มีข้อมูลหายไป (ภาพ ข้อมูลจำเพาะของสินค้า หรือคำบรรยาย) หรือรายการสินค้าที่มีภาพไม่ชัดเจน ชื่อสินค้าและคำบรรยายมีคำที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า จะยิ่งลดโอกาสในการแสดงผล

  รายการสินค้าที่สมบูรณ์ยังลดโอกาสที่จะทำให้ผู้ซื้อเปิดเคลมว่าสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยายได้ด้วย

 • เพิ่มประสิทธิภาพของรายการสินค้าเพื่อเพิ่มยอดคลิกและการขาย
  ความนิยมของรายการสินค้าของคุณที่มีต่อลูกค้าเทียบกับรายการอื่นถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการจัดอันดับ ทำตามคำแนะนำของอีเบย์และใช้บริการ Listing Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือฟรี เพื่อปรับปรุงรายการสินค้าที่ขายแบบ Fixed Price ของคุณ

 • ให้บริการที่ดีและมุ่งสู่การเป็นผู้ขายระดับ Top-rated Plus
  หากทำได้ ให้บริการส่งสินค้าโดยไม่คิดเงินและรับคืนสินค้าใน 14 วัน ส่งสินค้าออกภายในวันนั้นหรือไม่เกิน 1 วันทำการ เพื่อให้รายการขายของคุณโดดเด่นกว่าใคร

เลือกรูปแบบที่เหมาะสม:

รูปแบบการประมูล:

 • ปัจจัยสำคัญในการขายสินค้าแบบประมูลก็คือการปิดประมูลให้เร็วที่สุด ใช้รูปแบบการประมูลเมื่อ:

  1. คุณไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณมีมูลค่าเท่าใด แต่ก็ต้องการขายสินค้าในทันที จึงให้ตลาด eBay เป็นผู้ตัดสินราคา
  2. คุณมีสินค้าที่ไม่เหมือนใครและหายาก ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ซื้อและก่อให้เกิดสงครามการเสนอราคาได้ เพิ่มกำไรสูงสุดให้กับสินค้าของคุณ
  3. สินค้าของคุณคุณมีอัตรา Sell-Throgh สูง (สินค้าของคุณมักจะขายได้ในครั้งแรกที่ลงขาย)

Tip: ลงประมูลในระยะเวลา 7 หรือ 10 วัน เพื่อให้มีโอกาสแสดงผลได้มากขึ้น

รูปแบบราคาตายตัว:

 • เลือกขายราคาตายตัวเมื่อ:

  1. คุณมีสินค้าหลายชิ้นและสามารถลงขายแบบขายหลายชิ้นพร้อมกัน หรือมีตัวเลือกต่างๆ ได้
  2. คุณทราบมูลค่าของสินค้าหรือรู้ราคาที่คุณต้องการขาย
  3. คุณมีสินค้าในคลังเป็นจำนวนมากและต้องการลดค่าใช้จ่ายการลง
  4. คุณต้องการวางขายสินค้าให้ผู้ซื้อเป็นเวลานานกว่า 7 วัน

ใช้ระยะเวลา 30วัน และลองใช้การต่ออายุการแปะอัตโนมัติ (Good 'Til Cancelled) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอื่นๆ เพื่อช่วยปิดการขาย:

มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหลายประการที่จะช่วยให้คุณปิดการขายได้เมื่อการแปะขายของคุณปรากฏอยู่หน้าผู้ซื้อที่สนใจแล้ว

การเขียนชื่อสินค้าที่ดี

ทำตามคำแนะนำนี้ในการตั้งชื่อสินค้า:

 • ใช้ให้ครบ 80 อักษรเพื่อบรรยายสินค้า

 • เลือกชื่อที่ชัดเจนและดูเป็นมืออาชีพ

 • บอกให้รู้ว่าสินค้าของคุณคืออะไร

 • สะกดให้ถูกต้อง

ไม่ควร

 • ใช้อักษรใหญ่ (Capital) ทั้งหมด

 • อย่าใช้อักษรพิเศษอย่างดอกจัน * หรือ เครื่องหมายวรรคตอน (; : ? !) ต่างๆ

 • ใส่ชื่อที่เหมือนกัน (เช่น purse, handbag, หรือ bag)

 • ใช้คำที่ไม่ได้บรรยายสินค้าของคุณ (wow หรือ l@@k)

 • ใช้คำไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด

เขียนคำอธิบายที่น่าอ่าน

พิจารณาคำถามต่อไปนี้ขณะเขียนคำอธิบายสินค้าของคุณ:

 • เขียนให้ชัดเจน ได้ใจความ และดูเป็นมืออาชีพ

 • สะกดอย่างถูกต้อง

 • ใช้ฟอนต์ใกล้เคียงหรือเหมือนกัน ในสีเดียวกันทั้งหมด

 • จัดรูปแบบคำบรรรยายให้อยู่ให้เป็นย่อหน้า หรือ bullet point โดยจัดกลุ่มข้อมูลให้อ่านสะดวก

 • เริ่มบรรยายสินค้าของ จากนั้นให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ซื้อจะได้รับอะไรไปบ้าง

 • คุณอาจให้ข้อมูลว่าสินค้านี้พิเศษอย่างไร หรือมีเรื่องราวเฉพาะอะไรที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ซื้ออยู่ในอีกย่อหน้าหนึ่ง

ไม่ควร

 • ใช้อักษรใหญ่ (Capital) ทั้งหมด

 • ใช้ฟอนต์หลายแบบหรือหลายสี

 • ใช้ข้อความที่อาจทำให้ผู้ซื้อรู้สึกไม่อยากซื้อ เช่น "Don't Buy, if you....."

 • ใช้ข้อความที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด

ลงขายในหมวดที่ถูกต้อง

การเลือกลงขายในหมวดที่ถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญของการบรรยายสินค้าของคุณ เลือกลงในหมวดที่ตรงกับสินค้าที่ลงขาย

ให้รายละเอียดจำเพาะของสินค้าให้มากที่สุด

กรอกข้อมูลจำเพาะของสินค้าให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้สินค้าของคุณมีโอกาสอยู่ในหน้าแสดงผลการค้นหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อได้มากขึ้น

ใช้ภาพถ่ายคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ

 • ใช้ภาพคุณภาพสูง ที่แสดงให้เห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน และควรมีความยาวอย่างน้อย 500 พิกเซล

 • ถ่ายภาพสินค้าจากหลายๆ มุม

 • หากมีตำหนิ ควรถ่ายรอยเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนด้วย

 • อย่าใส่กรอบหรือลวดลายลงในภาพ

ตั้งราคาที่แข่งขันกับผู้อื่นได้

ตั้งราคาสินค้าและค่าจัดส่งให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ โดยเฉพาะเมื่อเป็นสินค้าที่ขายในแบบ Buy It Now คุณควรพิจารณาราคาของคู่แข่งทั้งในและนอกอีเบย์ อย่าลืมคำนวณค่าส่งเมื่อประเมินราคาขาย

ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของผู้ซื้อ

 • ให้บริการอย่างดีเยี่ยม

 • พยายามลดการเกิดคะแนน DSR ในระดับต่ำ และข้อร้องเรียนจากผู้ซื้อ

 • ก้าวเข้าสู่การเป็น Top-rated Seller

ใช้เครื่องมือ Listing Analytics เพื่อวิเคราะห์รายการสินค้า

การใช้ Listing Analytics จะทำให้คุณเห็นว่ารายการสินค้าที่เป็นแบบ Fixed Price ของคุณ แสดงให้ผู้ซื้อเห็นแค่ไหน มียอดคลิก หรือขายได้ดีเท่าไร