eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > การแก้ไขรายการสินค้าแบบ ฺBulk

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

การแก้ไขรายการสินค้าแบบ ฺBulk

 

 

เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับแก้ไขรายการสินค้าพร้อมกันทีละหลายรายการ

ในโลกของ e-commerce การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อีเบย์อาจมีขึ้นเป็นระยะเพื่อการขายที่ดีขึ้น โดยภาพรวม ผู้ขายอาจจะต้องอัพเดทรายการสินค้าที่ลงขายอยู่เป็นบางครั้ง ข้อม฿ลเหล่านี้คือคำแนะนำในการช่วยให้คุณสามารถแก้ไขรายการสินค้าที่ลง ขายอยู่ได้พร้อมกันทีละหลายรายการและคำแนะนำในกรณีที่คุณพบปัญหา 

 

ข้อมูลเบื้องต้น : คุณสามารถแก้ไขรายการสินค้าได้โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยได้แก่
รูปแบบการลงขาย (ประมูล หรือ ราคาตายตัว)

ระยะเวลาที่เหลือ ที่รายการสินค้านั้นจะแสดงอยู่

สินค้านั้นถูกซื้อไป หรือมีการ bid ไปบ้างแล้วหรือไม่ 

สิ่งหนึ่งที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้คือรูปแบบการลงขาย และมีข้อจำกัดหลายอย่างในการแก้ไขรายการสินค้าที่ลงขายแบบ Best offer และคุณควรต้อง ตอบ (รับ ปฏิเสธ หรือถอดถอน) ข้อเสนอ offer เหล่านั้นก่อนทำการเปลี่ยนแปลง

อ่านข้อมูลว่ารายการสินค้าใดบ้างที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ และแก้ไขได้ (เมื่อใด) ในหลายๆ รูปแบบการลงขายสินค้า ที่นี่

 

เลือกเครื่องมือการแก้ไขที่ถูกต้อง 

การแก้ไขรายการสินค้าพร้อมกันทีละหลายรายการและขั้นตอนการแก้ไขในหน้า My eBay 

การแก้ไขนี้ มีอยู่ในหน้า My eBay และสามารถใช้งานได้ง่ายมาก ทำให้คุณสามารถแก้ไขรายการได้พร้อมกันทีละจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข สภาพ (condition) ราคาและจำนวนสินค้าได้ทีละมากถึง 500 รายการพร้อมกัน 

 

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อการแก้ไขรายการสินค้าที่ลงขายอยู่โดยใช้ฟังก์ชั่นที่เรียกว่า bulk edit นี้ 

 

 คลิก My eBay ที่ด้านบนของหน้าอีเบย์ และ sign in เพื่อเข้าใช้งาน 

 ที่ คอลัมน์ซ้าย คลิก Sell เลือกกล่องด้านข้างรายการสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข 

 คลิกปุ่ม Edit 

 รายการ สินค้าของคุณจะแสดงอยู่ในรูปแบบของ Spreadsheet บนหน้าจอ คุณสามารถแก้ไขรายการสินค้าทีละอย่างโดยคลิกที่กล่องที่คุณต้องการเปลี่ยน (เช่น title หรือ price) และแก้ไขข้อมูลที่นั่น 

 คุณ สามารถแก้ไขรายการสินค้าพร้อมกันได้มากถึง 500 รายการ จิ๊กที่กล่องด้านข้างรายการสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่เมนูดร็อปดาวน์ Edit เพื่อดูรายการที่คุณต้องการแก้ไข แล้วทำการแก้ไขในหน้าต่าง pop-up ที่แสดงขึ้นมา

 คุณ สามารถดูว่ารายการสินค้าเหล่านั้นจะแสดงผลอย่างไรบนไซต์โดยคลิกที่รูปแว่นขยายทางด้านขวาของ Spreadsheet 

 เมือแก้ไข เรียบร้อยแล้ว คลิก Submit all ที่ด้านล่างของหน้า จากนั้น คลิก confirm and submit ที่หน้าต่างที่ pop-up (คุณจะเห็นค่าธรรมเนียมใหม่ที่เกิดขึ้นในหน้า pop-up นี้ด้วยเช่นกัน

 

Selling Manager และ Selling Manager Pro 

เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือการแก้ไขรายการสินค้าที่อยู่ในหน้า My eBay เช่นกัน แต่มีความพิเศษต่างจากการแก้ไขธรรมดา โดยคุณสามารถเลือก แก้ไขรายการสินค้าแบบตั้งเวลา (Scheduled) ไปพร้อมกับแก้ไขรายการสินค้าที่ลงขายอยู่ได้ คุณยังสามารถเลือกกรอง (filter) รายการขายตามรูปแบบ การลงขาย เช่น เลือกเมนูดร็อปดาวน์ที่ด้านบนเพื่อให้แสดงเฉพาะรายการสินค้าที่เป็นFixed Price เท่านั้น 

 

การแก้ไขรายการสินค้าโดยใช้ Selling Manager หรือ Selling Manager Pro ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้: 

 เข้าไปที่ My eBay 

 ใต้แท็บ Activity เลื่อนลงมาที่ Selling Manager และคลิก Active 

 ในตาราง Active Listings เลือกทีละรายการเลือกเลือกทั้งหมดโดยคลิกกล่องที่ด้านบน 

 คลิกปุ่ม Edit

  ในหน้าการแก้ไขรายการสินค้า ติ๊กเลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

  เลือกว่าคุณต้องการแก้ไขรายการสินค้าทีละรายการ (แต่ละรายการอาจมีส่วนที่ต้องการแก้ไขไม่เหมือนกัน) หรือแก้ไขพร้อม กันทีละหลายรายการ จากนั้น คลิก Continue 

 ในหน้าจอถัดไป แก้ไขรายการสินค้าของคุณ 

  คลิก Continue ตรวจทานสิ่งที่แก้ไขและส่งเข้าระบบอีเบย์

 

หากคุณสมัครใช้ Selling Manager หรือ Selling Manager Pro ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้โดยใช้การ ค้นหาขั้นสูง (Advanced Search Function) ในตัวเครื่องมือ เพื่อให้แก้ไขรายการสินค้าที่ต้องการได้ง่ายขึ้น 

ใช้ ฟังก์ชั่นการค้นหาขั้นสูงเพื่อดึงรายงานรายการสินค้าที่ยังไม่ได้ใส่ item specific ซึ่งเป็นข้อบังคับของสินค้าในบางหมวด และปรับแก้ไขทีละรายการหรือแก้ไขพร้อมกันทีละหลายรายการ 

 

Turbo Lister 

คุณสามารถแก้ไขรายการสินค้าได้พร้อมกันมากถึง 1000 รายการโดยใช้ Turbo Lister โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 เปิด เครื่องมือ Turbo Lister จากนั้นคลิก Listing Activity ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

 คลิก Active Listings

 

หมายเหตุ: หากต้องการแก้ไขรายการสินค้าพร้อมกันทีละหลายรายการด้วย Turbo Lister เลือกหลายๆ รายการโดยกด SHIFT หรือ CTRL ค้างไว้ ระหว่างเลือกแต่ละรายการ จากนั้นคลิก Edit เพื่อแก้ไขหลายๆ รายการพร้อมกัน 

  คลิกปุ่ม Synchronize ที่ด้านบนของหน้าจอ (หมายเหตุ: ให้เหลือเพียงช่อง Active and cheduled listingsที่ยังติ๊กอยู่ 

  คลิกปุ่ม Synchronize Now

 

 

  ดับเบิ้ลคลิกที่รายการสินค้าของคุณ

  แก้ไขตามต้องการ

  คลิกปุ่ม Save 

 คลิ กปุ่ม Synchronize ที่ด้านบนของหน้าจออีกครั้ง 

 

อ่านข้อมูลเต็มบนไซต์ www.ebay.com