eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > วิธีการเขียน description ของสินค้าให้ดี

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

วิธีการเขียน description ของสินค้าให้ดี


สร้า่ง description ที่ดี

การเขียนคำบรรยายสินค้าหรือ description ที่ดี จะทำให้คุณได้เปรียบคู่แข่ง และนี่คือเคล็ดลับในการเขียนคำบรรยายสินค้าให้ดึงดูดผู้ซื้อ

ศึกษาตลาดผู้ซื้อสินค้าของคุณเพื่อดูกลุ่มผู้ซื้อและเขียนข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้ซื้อ ระบุข้อดีของสินค้าที่ทำให้สินค้าของคุณดูสมบูรณ์และเหนือกว่าคู่แข่ง เช่น

1. กลุ่มผู้ซื้อที่ให้ความสำคัญกับราคา
วิธีเขียน: ใส่ข้อความที่เน้นความคุ้มค่าด้านราคาใน description 
เช่น: Unbelievable Only $ 12.99, the whole sets of cups will go your home, $ 5 instant saving now.

 

2. สำหรับกลุ่มที่สนใจเรื่องคุณภาพ
วิธีเขียน: ใส่ข้อมูลที่เป็นการไฮไลท์คุณภาพของสินค้านี้ใน คำบรรยายสินค้า เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าใจสินค้ามากขึ้น
เช่น: To provide 1080P high-quality video output,6 times definition more than ordinary DVD, Smoothly play  1080P video files。

 

3. กลุ่มผู้ซื้อที่ให้ความสำคัญกับอารมณ์ ความรู้สึก
วิธีเขียน: เขียนข้อความที่เน้นให้เห็นคุณค่าทางใจเมื่อซื้อสินค้าชิ้นนั้น เช่นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคนที่จะซื้อสินค้านั้นให้ 
เช่น: Four-leaf clover stone symbolizes luck, don’t be hesitated to bring your family luck. Share your love with the people you love.
คุณอาจเลือกเขียนข้อความที่บอกเล่าเรื่องราว ความพิเศษของสินค้า เช่นวัสดุพิเศษที่ใช้ แหลางที่มา หรือรูปทรงดีไซน์แปลกตา ที่จะดึงดูดความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าได้ 
หมายเหตุ: เมื่อบรรยายสินค้า ควรบรรยายตามความเป็นจริง เพื่อให้ความคาดหวังของผู้ซื้อ ตรงกับที่สินค้าเป็นจริงๆ อย่าบรรยายจุดขายเกินจริง หรือสื่อให้ผู้ซื้อเข้าใจผิด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการซื้อขายและอาจทำให้ผู้ซื้อร้องเรียนว่าสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยายได้