eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > เรียนรู้การขายเพิ่มเติม > เลือกรูปแบบการลงขายที่เหมาะสม

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

 • ค้นหา

เลือกรูปแบบการลงขายที่เหมาะสมเลือกรูปแบบการขายที่เหมาะสมกับสินค้าของคุณ 
เพราะรูปแบบการขายที่เหมาะสมคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จบนอีเบย์ 

 

 
การลงขายแบบประมูล (Auction Style) 
การลงขายแบบประมูล จะมีผู้มาประมูล (Bid) รายการสินค้าของคุณ และคุณจะต้องขายให้กับผู้ที่เสนอราคาประมูลสูงสุด นอกจากนั้น คุณยังสามารถเพิ่มตัวเลือก ซื้อทันที (Buy It Now) ลงไปในรายการสินค้าที่ลงขายแบบประมูล เพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่ไม่ต้องการรอประมูล หรือคุณจะเลือกใส่ Reserve Price (โดยมีค่าธรรมเนียม) เพื่อขายเมื่อมีคนประมูลถึงราคาที่คุณตั้งไว้เท่านั้น การลงขายแบบประมูล สามารถลงได้ตั้งแต่ 1 3 5 7 หรือ 10 วัน สำหรับผู้ขายมือใหม่ เราแนะนำให้ลองลงขายแบบประมูล คุณสามารถลงขายในรูปแบบประมูลในหมวดหมู่เดียวกันได้สูงสุดถึง 100 รายการ และ ในหมวดหมุ่ที่ต่างๆกันไดถึง 50 รายการ (ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น การจำกัดจำนวนที่ผู้ขายสามารถลงขายได้ - selling limit) ด้วย (ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในหน้า ebay.com)  คุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ จนกว่าจะขายสินค้าได้ 

การลงขายแบบราคาตายตัว (Fixed Price) 
การลงขายในแบบราคาตายตัวนั้น คุณจะลงขายสินค้าพร้อมระบุราคาเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ทันที สินค้าที่ลงในรูปแบบราคาตายตัวจะสามารถแสดงอยู่บนหน้าอีเบย์ได้นานถึง 30 วัน หรืออาจจะลงขายแบบ Good 'Til Canceled ก็ได้ คุณควรเลือกลงขายสินค้าแบบราคาตายตัว ในกรณีที่ 

 • คุณมีสินค้าหลายชิ้นที่อยากรวมเช้าไปลงขายในรายการเดียว
 • คุณรู้มูลค่าของสินค้านั้น หรือรู้แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องการขายในราคาเท่าใด
 • คุณมีสินค้าจำนวนมาก
 • คุณต้องการแสดงสินค้าในหน้าอีเบย์มากกว่า 10 วัน 

คุณสามารถเพิ่มตัวเลือก Best Offer (เสนอราคา) และเลือกขายให้ผู้ซื้อที่เสนอราคาสูงสุด หากคุณทราบอยู่แล้วว่าสินค้านั้นมีมูลค่าเท่าใด หรือมีสินค้าที่เหมือนกันจำนวนมาก การลงขายแบบราคาตายตัวก็เป็นรูปแบบที่นี่ 

 

อัพเกรดรายการสินค้า (Listing Upgrades - มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ไม่ว่าคุณจะเลือกลงขายในแบบใด ก็สามารถเพิ่มตัวเลือกเข้าไปในรายการสินค้าได้ ค่าธรรมเนียมการอัพเกรดราคาสินค้าไ้ด้เสมอ ค่าธรรมเนียมในการอัพเกรดรายการสินค้าจะถูกชาร์จเข้าไปเมื่อลงขายสำเร็จ และไม่สามารถขอเงินคืนได้  รูปแบบของการอัพเกรดรายการสินค้า มีดังนี้

 • ตัวหนา: ทำให้รายการสินค้าของคุณโดดเด่นอยู่ในหน้าผลการค้นหา 
 • Gallery Plus: ดึงดูดผู้ซื้อด้วยภาพถ่ายสินค้าที่ใหญ่กว่า ในหน้าผลการค้นหาด้วย Gallery Plus
 • Subtitle: เพิ่มคำบรรยายหรือข้อมูลอื่นๆเข้าไปในชือสินค้าหลัก
 • Listing Designer: ปรับรายการสินค้าของคุณให้มีธีมพิเศษต่างๆ 
 • Value Pack: แพ็คเกจพิเศษที่รวมทั้งการใช้ Gallery Plus subtitle และปรับแต่งธีมของร้าน  ในราคาที่ถูกกว่าซื้อแยก
 • ตั้งเวลา: ตั้งเวลาให้สินค้าของคุณขึ้นในเวลาใด เพื่อความสะดวก และทำให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสเห็นมากขึน
วิธีใช้ตัวเลือกอัพเกรดรายการสินค้า
ตัวเลือกอัพเกรดสินค้า จะไม่ได้แสดงในหน้าพื้นฐานของการลงสินค้า เพื่อไมให้ผู้ขายเผลอใช้ฟีเจอร์ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้โดยมิได้ตั้งใจ โดยอาจจะจะต้องมีการกดเข้าไปใช้งานเพิ่มเติม ดังนี้ 

การใช้งาน ตัวหนา (bold) และ subtitle 
เมื่อใส่ข้อมูลพื้นฐานเสร็จแล้ว กด continue ซึ่งจะแสดงหน้าสรุปค่าธรรมเนียมต่างๆ ส่วนบนของตารางค่าธรรมเนียม จะมีตัวเลือก Make Your listing Standout กดเครื่องหมายลูกศรเพื่อขยายหน้าตัวเลือก 


make your listing standout

  การเปิดใช้งาน Gallery Plus Listing Designer และ Schedule Start (ตั้งเวลา)

ตรงด้านข้างของส่วนที่ให้ใส่ราคาสินค้า จะมีตัวเลือก Add or Remove Options อยู่

choose format

listing option

 • Gallery Plus อยู่ในส่วน Photo
 • Lising Designer อยู่ในส่วน Description
 • Scheduled Start อยู่ในส่วน Format and Price


เมื่อติ๊กเลือกรายการเหล่านี้แล้ว ตัวเลือกดังกล่าวจะไปแสดงอยู่ในหน้าลงขายสินค้า